• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kulturalizm - filozofia

  Przeczytaj także...
  Jan Stachniuk, pseud. Stoigniew (ur. 13 stycznia 1905 w Kowlu na Wołyniu, zm. 14 sierpnia 1963) – polski publicysta. Ideolog i twórca polskiej nacjonalistycznej grupy "Zadruga" oraz pisma o tym samym tytule.Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
  Wspakultura – pojęcie występujące w filozofii kulturalizmu Jana Stachniuka, oznaczające przeciwieństwo kultury ujętej jako kolejna po ładzie naturalnym płaszczyzna rozwoju Wszechświata. Wspakultura jest równoznaczna z ustaniem bądź cofnięciem się w rozwoju procesu kulturowego.
   Zapoznaj się również z: Kulturalizm (socjologia).

  Kulturalizmsystem filozoficzny autorstwa polskiego filozofa, Jana Stachniuka. Kulturalizm jest systemem opartym na autorskiej teorii kultury, głoszącej przeciwbieżność kultury, rozumianej jako potęgowanie ludzkiej władzy nad żywiołami jego natury i przyrodą, z stanowiącą zaprzeczenie tego procesu wspakulturą. Ponadto cechuje się antropocentryzmem, widząc człowieka jako „czoło ewolucji wszechświata”.

  Humanizm – w wąskim sensie: prąd filozoficzny, etyczny i kulturowy epoki odrodzenia (humanizm renesansowy). W szerokim sensie: antropocentryczna postawa intelektualna i moralna, wyrażającej się troską o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowieka, a także przykładająca wagę do racjonalnego myślenia. W szerokim sensie, można mówić o humanizmie starożytnym, czy współczesnym.International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Człowiek w filozofii kulturalizmu posiada naturę dualistyczną, będąc z jednej strony zwierzęciem, z drugiej strony jednak istotą wznoszącą się ponad „czystą biologię”, będąc zdolnym do tworzenia kultury i budowania cywilizacji. Jest on rozumiany nie jako jednostka lub zbiór jednostek, ale ciąg pokoleń. Na człowieczeństwo składają się trzy elementy: ludzka biologia, wola instrumentalna (zdolność przetwarzania elementów świata naturalnego w formy kulturowe) i Wola Tworzycielska. Pełnię tak rozumianego człowieczeństwa Stachniuk określał mianem panhumanizmu i definiował jako poddanie się Woli Tworzycielskiej i poświęcenie tworzeniu „kultury”.

  Dualizm antropologiczny – stanowisko w filozofii człowieka, analogiczne do dualizmu ontologicznego w filozofii bytu, według którego człowiek jest jednością (zespołem) dwóch odmiennych, różnych od siebie substancji. W historii filozofii i nauki sformułowano wiele odmian dualizmu antropologicznego.Antropocentryzm (z gr. anthropos – człowiek i łac. centrum – środek) – pogląd filozoficzny i religijny, według którego człowiek stanowi centrum i cel Wszechświata.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Bielawski 2017 ↓, s. 366-367.
  2. Bielawski 2015 ↓, s. 68.
  3. Bielawski 2015 ↓, s. 69.
  4. Paweł Bielawski: Kim jest człowiek i jaki jest człowiek? Kulturalizm Jana Stachniuka. racjonalista.pl, 2014-07-13. [dostęp 2018-03-08].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Paweł Bielawski. Kulturalizm Jana Stachniuka jako baza aksjologiczna niechrześcijańskiego nacjonalizmu polskiego. „Eryda”. 2 (2), s. 65-81, 2015. ISSN 2451-2028. [dostęp 2018-03-01]. 
 • Paweł Bielawski. Kultura – Edukacja – Rozwój. Rewolucja kulturowa podług kulturalizmu Jana Stachniuka. „Ogrody Nauk i Sztuk”. 7 (7), s. 364-372, 2017. ISSN 2299-2014. [dostęp 2018-03-01]. 
 • Reklama

  Czas generowania strony: 1.821 sek.