• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kulczyk Holding

  Przeczytaj także...
  Branża – gałąź gospodarki (handlu lub produkcji), która obejmuje usługi lub produkowane towary jednego rodzaju. Specjalizacja w danej dziedzinie usługi handlu lub produkcji.Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.
  Autostrada — droga o ograniczonej dostępności, zaprojektowana i zbudowana w celu zapewnienia bezpiecznego, szybkiego, płynnego ruchu pojazdów.

  Kulczyk Holding SAprzedsiębiorstwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1991 przez Jana Kulczyka. Jednostka dominująca grupy kapitałowej, posiadającej aktywa w branży energetycznej, browarniczej, infrastrukturze, sektorze chemicznym. Obecnie wchodzi w skład utworzonej w 2007 grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments (d. Kulczyk Investment House).

  Środki gospodarcze, aktywa - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.

  Działalność[]

  Działalność Kulczyk Holding i spółek z nim związanych obejmuje lub obejmowała:

  Grupa kapitałowa – struktura łącząca przedsiębiorstwa za pomocą związków kapitałowych. W Polsce jest konstrukcją mającą umocowanie i definicję prawną, m.in. na gruncie ustawy o rachunkowości oraz o ochronie konkurencji i konsumentów. W odniesieniu do nauki o zarządzaniu stanowi szczególny przypadek holdingu.Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" (TUiR Warta S.A.) - towarzystwo ubezpieczeniowe, które działa na polskim rynku od roku 1920.
 • motoryzację – stworzenie największej polskiej grupy motoryzacyjnej. W 1992 dostała wyłączność na import Volkswagena i Audi, dwa lata później na Skoda, w kolejnych latach Porsche. W 2011 udziały zostają sprzedane Volkswagenowi;
 • infrastrukturę – poprzez spółki zależne posiada koncesję na budowę i eksploatację 240-kilometrowego odcinka autostrady A2;
 • browarnictwo – fuzje i restrukturyzacja browarów: Lech Browary Wielkopolski, Tyskie Browary Książęce, Browar Dojlidy i Browar Kielce doprowadziły do powstania Kompanii Piwowarskiej, grupy, która – według własnych szacunków – posiada około 40-procentowy (w ujęciu ilościowym) udział w polskim rynku piwa
 • telekomunikację – w latach 1993-1999, w ramach inwestycji przeprowadzonej wraz z Deutsche Telekom Mobil Net GmbH, posiadał do 4,8% udziałów operatora telefonii komórkowej, PTC sp. z o.o.; w konsorcjum z France Télécom w latach 2000-2005 posiadał łącznie do 47,5% akcji Telekomunikacji Polskiej SA (sam Kulczyk Holding miał do 13,6%);
 • usługi finansowe – w latach 1996–2006 Grupa Kulczyk inwestowała w sektor ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. W partnerstwie z KBC Insurance była akcjonariuszem największej prywatnej Grupy ubezpieczeniowej TUiR Warta oraz funduszu emerytalnego PTE Dom SA (obecnie PTE WARTA);
 • energetykę – w latach 2001-2005 posiadała ok 5% akcji przedsiębiorstwa PKN Orlen. W 2000 roku powstaje Polenergia SA pierwsza, polska, prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną;
 • przemysł chemiczny – spółka posiadała 100% akcji zakładów chemicznych Poch SA w Gliwicach, wiodącego dostawcy profesjonalnych chemikaliów, sprzętu laboratoryjnego i usług analitycznych oraz jedynego w Polsce producenta rozpuszczalników wysokiej czystości;
 • logistykę i transport – w 2005 roku za pośrednictwem spółki zależnej, inwestuje w Pekaes SA, wiodącego operatora logistycznego w Polsce;
 • Przypisy

  1. Grzegorz Nawacki: Dream Team Kulczyka (pol.). W: pb.pl [on-line]. Bonnier Business (Polska), 2008-06-13. [dostęp 2008-06-13].
  2. 10 największych inwestycji Kulczyka. pb.pl, 2015-07-29. [dostęp 2015-11-23].
  3. Kulczyk Investments, Infrastruktura. [dostęp 2015-11-23].
  4. Kulczyk Investments, Browarnictwo. [dostęp 2015-11-23].
  5. Kulczyk Investments, Telekomunikacja. [dostęp 2015-11-23].
  6. Kulczyk Investments, Telekomunikacja. [dostęp 2015-11-23].
  7. Kulczyk Investments, Usługi finansowe. [dostęp 2015-11-23].
  8. Kulczyk Investments, Paliwa i surowce. [dostęp 2015-11-23].
  9. Polenergia, Firma, O Spółce. [dostęp 2015-11-23].
  10. Kulczyk Investments, Przemysł chemiczny. [dostęp 2015-11-23].
  11. Kulczyk Investments, Historia Grupy Kulczyk, 2005. [dostęp 2015-11-23].

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa Kulczyk Investments
 • Restrukturyzacja (restrukturalizacja) – są to gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja jest równoważna z transformacją.Powszechne Towarzystwo Emerytalne WARTA S.A. (wcześniej PTE „DOM” S.A.) rozpoczęło swoją działalność na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 20 listopada 1998 roku. Zarządza Otwartym Funduszem Emerytalnym WARTA. Kapitał akcyjny Towarzystwa wynosi 233 mln zł.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Grupa Kapitałowa Orange Polska (dawniej Grupa TP) – grupa kapitałowa powiązana z Telekomunikacją Polską, kontrolowana przez francuski Orange S.A., wykorzystująca globalną markę Orange na podstawie licencji pozyskanej od Orange Brand Services Ltd.
  Browar - zakład produkcyjny, w którym wytwarzane jest piwo czyli napój powstały ze słodu, wody i chmielu poddany fermentacji alkoholowej przy użyciu drożdży. Moce wytwórcze sięgają kilku milionów hektolitrów rocznie.
  POCH S.A. - (POCH Spółka Akcyjna) - producent i dystrybutor odczynników chemicznych z siedzibą w Gliwicach, będący aktualnie częścią Avantor Performance Materials.
  Tyskie Browary Książęce – przedsiębiorstwo produkcyjne w branży piwowarskiej znajdujące się w Tychach. Jest obecnie częścią koncernu Kompania Piwowarska SA. Produkuje piwo marki Tyskie, Lech (na południową Polskę), Dębowe Mocne, Żubr oraz piwo Książęce. Do roku 2011 browar warzył również piwo Pilsner Urquell.
  Audi (łac. audi – "słuchaj") – niemiecka marka samochodów osobowych, należąca do koncernu Volkswagen, produkowana przez spółkę Audi AG z siedzibą w Ingolstadt.
  Fuzja (ang. merger) – operacja łączenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw, bądź przejęcie jednych przedsiębiorstw przez inne, w wyniku którego powstaje nowy podmiot.
  Orange (dawniej France Télécom) – francuska firma telekomunikacyjna, jedno z największych tego typu przedsiębiorstw w Europie, od 2000 r. jest właścicielem globalnej marki Orange, działa na rynkach 32 krajów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.065 sek.