• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

  Przeczytaj także...
  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu - główna biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wraz z Biblioteką Medyczną Collegium Medicum (w Bydgoszczy) oraz bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy sieć biblioteczno-informacyjną UMK; powstała w 1945 r., otwarta 10 maja 1947 r. W latach 1945-1947 siedzibą Biblioteki był gmach Towarzystwa Naukowego w Toruniu, w 1947 r. otrzymała samodzielny budynek przy ul. Chopina, a w 1973 r. została przeniesiona do nowego budynku w miasteczku akademickim na Bielanach. Od 1947 r. otrzymuje egzemplarz obowiązkowy. W 2002 r. uhonorowana medalem Bibliotheca Magna Perennisque przyznawanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W 2005 powołano do życia Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu, które działa w strukturze Biblioteki.Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego powstało 5 września 2003 r. z inicjatywy rektorów szkół wyższych regionu kujawsko-pomorskiego.
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.

  Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (KPBC) – biblioteka cyfrowa, której zasób współtworzony jest przez instytucje naukowe województwa kujawsko-pomorskiego.

  Historia[]

  Projekt KPBC realizowany jest przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu i wybrane biblioteki współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. W latach 2005-2006 KPBC była finansowana z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, później przez UMK i partnerów. W latach 2007-2008 korzystała z grantu MKiDN dla stworzenia nowej kolekcji Baltica i poszerzania zasobu Pommeranica.

  Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (do 24 listopada 2004 r. Akademia Medyczna w Bydgoszczy) – część bydgoska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ukierunkowana na kształcenie studentów w naukach medycznych, zlokalizowana w Bydgoszczy. Według rankingu Wprost z 2012 roku zajmuje 3. miejsce wśród uczelni medycznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 11. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów medycznych, a na świecie 5079. pośród wszystkich typów uczelni.Biblioteka Główna (BG UKW) wraz z bibliotekami filialnymi tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest biblioteką naukową ogólną. Gromadzi zbiory z zakresu nauk humanistycznych: filozofii, psychologii, pedagogiki i socjologii, sztuki, nauk filologicznych (przede wszystkim z filologii polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej i słowiańskiej) i historycznych; intensywnie uzupełniane są zbiory z zakresu matematyki, biologii, geografii i ochrony środowiska, jak również z nauk technicznych.

  Od września 2005 r. KPBC udostępnia swoje zasoby w internecie. Rokrocznie dodaje do zasobu ponad 5000 nowych obiektów.

  Twórcy projektu[]

  Twórcami projektu są:

 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – koordynator projektu,
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Biblioteka Medyczna Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Celem projektu jest tworzenie regionalnej biblioteki cyfrowej wspierającej rozwój potencjału intelektualnego i innowacyjnego społeczeństwa, umożliwiającej szybki dostęp do zasobów wiedzy oraz cennych zabytków kultury piśmienniczej. W Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej udostępniane są cyfrowe wersje książek, czasopism oraz materiałów ikonograficznych, kartograficznych, muzycznych i dokumentów życia społecznego.

  Biblioteki i Archiwa w Toruniu - placówki naukowe, które gromadzą, przechowuje i udostępniają materiały biblioteczne i archiwalne w Toruniu.PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.

  Zasób Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej[]

  Zasób KPBC tworzą trzy kolekcje:

 • regionalia,
 • materiały dydaktyczne,
 • dziedzictwo kulturowe.
 • KPBC wykorzystuje oprogramowanie dLibra udostępnione przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Większość dokumentów elektronicznych prezentowana jest w formacie DjVu, nieliczne są w PDF oraz w SWF (ShockWave Flash). Możliwe są także inne formaty graficzne i tekstowe. W roku 2008 KPBC znalazła się na prestiżowej liście repozytoriów światowych "The Webometrics Ranking of World Universities".

  Województwo kujawsko-pomorskie – jedno z 16 województw leżące w północnej części Polski centralnej. Zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. w przybliżeniu z dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.Biblioteka Główna (BG UKW) wraz z bibliotekami filialnymi tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest biblioteką naukową ogólną. Gromadzi zbiory z zakresu nauk humanistycznych: filozofii, psychologii, pedagogiki i socjologii, sztuki, nauk filologicznych (przede wszystkim z filologii polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej i słowiańskiej) i historycznych; intensywnie uzupełniane są zbiory z zakresu matematyki, biologii, geografii i ochrony środowiska, jak również z nauk technicznych.

  KPBC jest częścią polskiej sieci kilkunastu bibliotek cyfrowych, które od roku 2001 udostępniły już obywatelom około 2 300 000 obiektów cyfrowych. Zadaniem sieci jest wejście do europejskich zasobów, które są w tej chwili tworzone.

  Zobacz też[]

 • Biblioteki i Archiwa w Toruniu
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona główna Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
 • Federacja Polskich Bibliotek Cyfrowych
 • Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.Fundusze strukturalne stanowią finansowe instrumenty polityki strukturalnej realizowanej przez Unię Europejską. Powstały w celu zrestrukturyzowania i zmodernizowania gospodarek państw członkowskich UE.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) – poznańska instytucja informatyczna afiliowana przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Jest jednym z polskich Centrów Komputerów Dużej Mocy.
  Biblioteka cyfrowa (także: internetowa, wirtualna, elektroniczna) — usługa internetowa umożliwiająca udostępnianie w sieci publikacji cyfrowych takich jak czasopisma elektroniczne lub e-booki, a także zdigitalizowanych tradycyjnych publikacji papierowych, takich jak czasopisma, książki, mapy, zdjęcia itp.
  SWF – format zamknięty grafiki wektorowej, stworzony dla Flasha przez Adobe (dawniej Macromedia). Pliki tego formatu są nazywane Shockwave Flash Object.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.