• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kubik

  Przeczytaj także...
  Drewno – surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty. Zajmuje przestrzeń pomiędzy rdzeniem, a warstwą łyka i kory. Pod względem technicznym drewno jest naturalnym materiałem kompozytowym o osnowie polimerowej wzmacniany ciągłymi włóknami polimerowymi, którymi są podłużne komórki zorientowane jednoosiowo.Sortyment drewna - rodzaj drewna z punktu widzenia spełniania norm jakościowych, wymiarów i przeznaczenia. Sortyment określany jest dla drewna wyrobionego, ściętego, po przeprowadzonym sortowaniu zgodnie z normami technicznymi.
  Metr przestrzenny – miara objętości (jednostka pomocnicza) stosowana przy szacowaniu przestrzeni potrzebnej do transportu towarów. W leśnictwie stosunkowo ściśle związana z kubikiem: w jednym metrze przestrzennym drewna (w postaci kloców przeznaczonych na opał lub do papierni) znajduje się zazwyczaj około 0,65 kubika drewna, to znaczy 0,65 metra sześciennego tego surowca. U gatunków mających cienką korę buk, grab, jodła i świerk przelicznik ten wynosi 0,7 (wartości tych przeliczników dla różnych grup drewna i długości kłód znajdują się w tabelach opublikowanych w normach). W Niemczech i Francji miara ta nosiła nazwę odpowiednio Ster i stère.
  Drewno ułożone w lesie w stosach

  Kubik – potoczna nazwa metra sześciennego, miary objętości.

  W leśnictwie termin ten stosowany jest do określania objętości drewna „netto”, to znaczy bez pustej przestrzeni między złożonymi w stos kłodami. To rozróżnienie jest istotne, ponieważ kubik tego surowca zajmuje więcej miejsca niż metr przestrzenny. Dla różnych gatunków i sortymentów drzewnych 1 metr przestrzenny może zawierać od 0,25 do 0,78 kubika (to znaczy kubik drewna zajmować może nawet cztery metry przestrzenne). Miara ta stosowana jest też w papiernictwie i przemyśle drzewnym (ilość desek produkowanych przez tartak mierzy się w kubikach).

  Gospodarka leśna - gałąź gospodarki narodowej obejmująca użytkowanie lasu (głównie produkcję drewna) oraz działania związane z utrzymaniem trwałości drzewostanów w warunkach ich eksploatacji: hodowlę, ochronę, utrzymanie i powiększanie zasobów leśnych, a także gospodarowanie zwierzyną leśną. Dodatkowymi elementami gospodarki leśnej są: pozyskiwanie płodów runa leśnego, choinek, roślin leczniczych oraz realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu, związanych z ochroną powietrza, wód i gleby.Papiernia – zakład wytwarzający papier. Na ogół jest zlokalizowany przy naturalnym zbiorniku wodnym (rzeka, jezioro).

  Inne znaczenie[ | edytuj kod]

  Kubikiem nazywa się też przedmioty w kształcie prostopadłościanu. Wyraz ten w tym znaczeniu jest zwykle używany w środowisku architektów i projektantów, a także w muzealnictwie i wystawiennictwie (jako określenie sześciennej lub prostopadłościennej gabloty).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. kubik. Słownik języka polskiego PWN. [dostęp 2011-06-05].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.