• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kuźnia Raciborska  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Parafia św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej należy do diecezji gliwickiej (dekanat Kuźnia Raciborska). Kościół parafialny neoromański z 1902, konsekrowany w 1917. Mieści się przy ulicy Kościelnej.Fryszerka - funkcjonujący w XIX w. zakład metalurgiczny (lub piec), w którym surówka wielkopiecowa przerabiana była na stal. Nazwa ta zwykle obejmowała zabudowanie, w którym znajdowało się jedno lub kilka ognisk fryszerskich, miechy oraz młoty napędzane kołami wodnymi.

  Kuźnia Raciborska (śl. Raciborskô Kujźnia, niem. Ratiborhammer) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Kuźnia Raciborska.

  Spis treści

 • 1 Demografia
 • 2 Podział administracyjny
 • 3 Historia
 • 4 Władze miasta
 • 4.1 Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska
 • 5 Wspólnoty wyznaniowe
 • 6 Edukacja
 • 7 Towarzystwa i organizacje
 • 8 Komunikacja
 • 8.1 Kolej
 • 8.2 Komunikacja autobusowa
 • 9 Drogi
 • 10 Miasta partnerskie
 • 11 Szlaki turystyczne
 • 12 Ludzie powiązani z miejscowością
 • 13 Zobacz też
 • 14 Linki zewnętrzne
 • 15 Przypisy
 • Ostrawa (czes.: Ostrava, niem.: Ostrau) – miasto w Czechach na granicy Śląska Cieszyńskiego, Śląska Opawskiego i Moraw, u ujścia do Odry dwóch rzek: Opawy i Ostrawicy. Miasto leży przy północnym wejściu Bramy Morawskiej.Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.

  Demografia[]

  Piramida wieku mieszkańców Kuźni Raciborskiej w 2014 r.:
  Piramida wieku Kuznia Raciborska.png

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Odry (niem. Odrau) - miasto w Czechach, w kraju morawsko-śląskim. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 7 408 ha, a liczba jego mieszkańców 7 395 osób.
  Anton Magnus Schoenawa (ur. 15 marca 1810 w Koszęcinie, zm. 3 marca 1888 w Kuźni Raciborskiej) – niemiecki przedsiębiorca, twórca i właściciel huty w Kuźni Raciborskiej.
  Lotnictwo – ogół zagadnień związanych z wszelkiego rodzaju statkami powietrznymi, pojazdami zdolnymi do samodzielnego lotu w powietrzu.
  Chałupki (niem. Annaberg) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, w gminie Krzyżanowice nad granicą z Czechami przy dawnym przejściu granicznym Chałupki-Bogumin. Historycznie na Górnym Śląsku.
  Markowice – dzielnica Raciborza oddalona od centrum miasta o ok. 5 km w kierunku północno-zachodnim, na trasie Racibórz-Gliwice, dawniej wieś włączona do Raciborza 1 lutego 1977 roku.
  Helmut Kapp urodzony jako Konstanty Kapuścik (ur. w Kuźni Raciborskiej, zm. 1 czerwca 1943 w Jędrzejowie) – funkcjonariusz SS o stopniu podoficerskim SS-Unterscharführera (plutonowego). Działał na terenie powiatu jędrzejowskiego i włoszczowskiego w czasie okupacji niemieckiej w Polsce. Pełnił też funkcje tłumacza w jędrzejowskiej placówce Gestapo.
  Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.049 sek.