• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kształt napięcia

  Przeczytaj także...
  Funkcje trygonometryczne (etym.) – funkcje matematyczne wyrażające między innymi stosunki między długościami boków trójkąta prostokątnego względem miar jego kątów wewnętrznych.Prąd przemienny (ang. alternating current, AC) – charakterystyczny przypadek prądu elektrycznego okresowo zmiennego, w którym wartości chwilowe podlegają zmianom w powtarzalny, okresowy sposób, z określoną częstotliwością. Wartości chwilowe natężenia prądu przemiennego przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne (stąd nazwa przemienny). Najczęściej pożądanym jest, aby wartość średnia całookresowa (tzn. składowa stała) wynosiła zero.
  Częstotliwość napięcia - wielkość opisująca częstotliwość przebiegu podstawowego napięcia przemiennego. Jest równa liczbie okresów przebiegu sygnału napięcia przypadających na jednostkę czasu - sekundę.

  Kształt napięcia jest to charakterystyka przebiegu napięcia przemiennego w czasie, jest opisywana słownie lub przez opisana funkcją:

  gdzie U - napięcie, t - czas.

  Najpopularniejszymi charakterystykami są:

  Funkcja (łac. functio, -onis, „odbywanie, wykonywanie, czynność”) – dla danych dwóch zbiorów X i Y przyporządkowanie każdemu elementowi zbioru X dokładnie jednego elementu zbioru Y. Oznacza się ją na ogół f, g, h itd.Napięcie sieciowe – napięcie elektryczne występujące w sieci niskiego napięcia danego kraju. Napięcie sieciowe ma charakterystykę sinusoidalną i w zależności od kraju: częstotliwość 50 lub 60 Hz i napięcie od 100 do 230 V (w Polsce 230 V / 50 Hz - określa to Polska Norma PN-IEC 60038). Większość urządzeń powszechnego użytku jest zasilana z wykorzystaniem napięcia sieciowego lub napięciem przetworzonym z napięcia sieciowego, przy użyciu przekształtników napięcia.
 • sinusoidalna (stosowana powszechnie w napięciu sieciowym),
 • prostokątna (charakteryzująca przebiegi w układach cyfrowych),
 • trójkątna; piłokształtna.
 • Oprócz kształtu napięcie charakteryzują również: częstotliwość napięcia, wielkość napięcia.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama