• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kształt bakterii

  Przeczytaj także...
  Krętki (łac. Spirochaetes) – typ długich i cienkich bakterii Gram-ujemnych, przypominających korkociągi, o szerokości 0,1 – 0,3 µm. Poruszają się ruchami rotacyjnymi przy pomocy swoistych wewnętrznych rzęsek zwanych niciami osiowymi.Pałeczka (łac. coccobacillus, l. mn. coccobacilli) – niewytwarzająca endospor morfologiczna forma bakterii o cylindrycznym, wydłużonym kształcie. Występują formy chorobotwócze. W większości barwi się Gram ujemnie. Niektórzy autorzy zaliczają tu tylko gramujemne.
  Ziarniaki (coccus z łac. coccinus zapożyczone z gr. kokkos (jagoda), l. mn. cocci) – komórki bakteryjne mające kulisty kształt.
  Kształty bakterii

  Podział bakterii ze względu na morfologię oparty jest na kształcie bakterii. Wyróżnia się trzy podstawowe grupy:

  Paciorkowce, streptokoki (łac. Streptococcus - nazwa pochodząca od greckiego "streptos" oznaczającego coś łatwo wyginającego się) - rodzaj kulistych bakterii Gram dodatnich, tlenowych lub względnie beztlenowych. Ich podziały zachodzą wzdłuż jednej osi i dlatego rosną one w łańcuchu lub parach.Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion – pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia, gałąź mikrobiologii.
 • bakterie o kształcie pałeczkowatym
 • pałeczki bacteria
 • laseczki bacilli
 • maczugowce corynebacteria
 • prątki mycobacteria
 • bakterie o kształcie kulistym
 • ziarenkowce cocci
 • gronkowce staphylococci
 • paciorkowce streptococci
 • dwoinki diplococcus
 • pakietowce sarcina
 • bakterie o kształcie spiralnym
 • śrubowce spirilla
 • przecinkowce vibrio
 • krętki spirochetae

 • Pakietowiec (łac. Sarcina, Micrococcus) – morfologiczna forma bakterii, w której komórki (ziarenkowce) układają się w skupiska podobne do sześcianów.Śrubowce (łac. Spirillum) - rodzaj Gram-ujemnych bakterii z rzędu Nitrosomonadales. Nazwa bierze się od spiralnej, skręconej morfologii ich komórek. Zazwyczaj występują w stojących wodach słodkich. Zdolne do aktywnego pływania za pomocą występujących na obu biegunach komórki wiązek lub pojedynczych wici charakteryzujących się dużą długością fali i około jednym skrętem.

  Zobacz też[]

 • podział bakterii ze względu na barwienie metodą Grama
 • Laseczki – rodzaj Gram-dodatnich bakterii należących do typu Firmicutes. Mają wydłużony i cylindryczny kształt i są zdolne do tworzenia przetrwalników (spor) czyli sporulacji. Mogą tworzyć łańcuchy. Występują formy chorobotwórcze.Prątki (Mycobacterium) – drobnoustroje należące do rodziny Mycobacteriaceae, rząd Actinomycetales, klasa Schizomycetes.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dwoinka (łac. Diplococcus; l. mn. diplococci) – morfologiczna forma bakterii powstająca w wyniku połączenia dwóch komórek utworzonych po podziale amitotycznym. Często posiadają wspólną otoczkę.
  Gronkowce (łac. Staphylococcus, od gr. σταφυλή, staphylē= "grona" i κόκκος, kókkos, = ziarenko) – bakterie zaliczane do grupy bakterii Gram-dodatnich. Morfologicznie są to ziarenkowce występujące w skupiskach, przypominających grona, będące wynikiem podziałów w wielu płaszczyznach. Prawie wszystkie gatunki Staphylococcus są względnymi beztlenowcami (tj. rosną zarówno w warunkach tlenowych jak i beztlenowych).
  Maczugowce (gr. Corynebacteriaceae; coryne – maczuga, buława i bacterion – pałeczka) – zaliczana do form wydłużonych forma morfologiczna Gram-dodatnich bakterii tlenowych lub względnie beztlenowych. U niektórych widoczne ziarnistości. Mogą tworzyć przetrwalniki. Kształtem przypominają maczugę. Niektóre gatunki są patogenami roślin i zwierząt (w tym człowieka).
  Przecinkowce (Vibrio) – morfologiczna forma bakterii należąca do form cylindrycznych (tzw. pałeczki zgięte) dawniej zaliczane do form spiralnie skręconych, jak sama nazwa wskazuje przypomina przecinek. Przykładem jest przecinkowiec cholery (Vibrio cholerae).
  Metoda Grama – metoda barwienia bakterii. Pozwala doświadczalnie zróżnicować te organizmy na dwie duże grupy (Gram-dodatnie i Gram-ujemne) ze względu na różnice w budowie ściany komórkowej oraz, co za tym idzie, także pewne różnice w fizjologii i podatności na leki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.