• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Księstwo Saksonii-Lauenburga

  Przeczytaj także...
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Jan III von Sachsen-Lauenburg-Bergedorf-Mölln (ur. 1330, zm. 1356) – był najstarszym synem księcia Alberta IV von Sachsen-Lauenburg i Beaty Schwerin (zm. 1341), córki Gunzelina VI hrabiego Schwerin. Jan III po śmierci ojca w 1343 został ksieciem Sachsen-Lauenburg-Bergedorf-Mölln. Zmarł bezpotomnie a jego następcą został jego młodszy brat Albert V.
  Szlezwik-Holsztyn (niem. Schleswig-Holstein, dolnoniem. Sleswig-Holsteen, fryz. Slaswik-Holstiinj, duń. Slesvig-Holsten) – najbardziej na północ wysunięty kraj związkowy Niemiec. Dawna nazwa w języku angielskim to Sleswick-Holsatia (obecnie używa się nazwy niemieckiej). Stolicą jest Kilonia (Kiel). Obecny premier Szlezwika-Holsztynu to Torsten Albig.
  Herb książąt Sachsen-Lauenburg w herbarzu J. Siebmachera, 1605 – pierwszy z prawej, górny rząd

  Księstwo Saksonii-Lauenburga – księstwo Świętego Cesarstwa Rzymskiego powstałe w wyniku podziału ziem dynastii askańskiej. W latach 1814-1866 kraj Związku Niemieckiego. Od 1866 państwo Związku Północnoniemieckiego, a po zjednoczeniu Niemiec w 1871 jedno z krajów Cesarstwa Niemieckiego. Stolicą do 1619 był gród Lauenburg/Elbe; później Ratzeburg. Jego terytorium zawiera się w południowej części kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn.

  Święte Cesarstwo Rzymskie (łac. Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum Imperium Romanum (S.I.R.) od 1254, niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie (od 1441) łac. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, niem. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) – nazwa państwa stanowiącego kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno do idei jak i kształtu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Składało się formalnie z rdzenia którym było Królestwo Niemieckie oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (de facto do 1648) i Królestwa Burgundii (od 1032, de facto do 1378).Welfowie (zwani również Gwelfy lub Gwelfami) – D’Este – dwie dynastie panujące we Włoszech i Niemczech, ściśle ze sobą spokrewnione.

  Historia[]

  Po śmierci księcia saskiego Albrechta I Askańczyka jego państwo podzielili między siebie jego dwaj synowie: Jan I (Saksonia-Lauenburg) i Albrecht II (Saksonia-Wittenberg). Dali początek dwóm liniom saskim dynastii askańskiej. Księstwo Saksonii mimo podziału nadal pozostało formalne jednym krajem, a ostatecznie rozdzielono je w 1296. Powstały wówczas: Księstwo Saksonii-Wittenbergi oraz Księstwo Saksonii-Lauenburga.

  Jerzy Wilhelm (niem. Georg Wilhelm; 26 stycznia 1624 w Herzberg am Harz, zm. 28 sierpnia 1705 w Wienhausen) – książę Brunszwiku-Lüneburga, władca Calenberga, później także Lüneburga.Albrecht II (ur. ok. 1250, zm. 25 sierpnia 1298 w Aken lub Wittenbergdze) – książę Saksonii-Wittenbergii od 1261, arcymarszałek Rzeszy Niemieckiej i elektor Rzeszy z dynastii askańskiej.

  Po wojnach napoleońskich, Saksonia-Lauenburg została przywrócona w 1813. Kongres wiedeński włączył księstwo do Związku Niemieckiego Na mocy traktatu wiedeńskiego w 1864, kończącego tzw. wojnę duńską, król Danii i książę Saksonii-Lauenburga Christian IX oddał księstwo Prusom i Austrii. W zamian za rekompensatę finansową w wysokości 2,5 mln koron duńskich, Austria zrzekła się roszczeń do Saksonii-Lauenburga na mocy konwencji z Gastein z sierpnia 1865. Księciem Lauenburga we wrześniu 1865 został król Prus Wilhelm I Hohenzollern. Król mianował następnie premiera Prus Otto von Bismarcka ministrem Saksonii-Lauenburga. W 1866 Saksonia-Lauenburg dołączyła do Związku Północnoniemieckiego.

  Oldenburgowie – dynastia pochodzenia niemieckiego, panująca w Oldenburgu, księstwach Holsztynu (niem. Holstein) oraz krajach skandynawskich Danii, Norwegii i Szwecji. Boczne linie panowały także w Rosji (pod nazwą poprzedniej dynastii Romanowów) oraz w Grecji. Przedstawicielem tej dynastii jest także Filip Mountbatten, książę-małżonek brytyjskiej królowej Elżbiety IIKsięstwo Saksonii-Wittenbergi (niem. Herzogtum Sachsen-Wittenberg) – średniowieczne księstwo ze stolicą w Wittenberdze stanowiące dominium Świętego Cesarstwa Rzymskiego, utworzone w wyniku podziału księstwa Saksoniii.

  W 1871 Saksonia-Lauenburg stała się jednym z krajów zjednoczonych Niemiec. Jednakże w 1876 rząd księstwa postanowił zlikwidować suwerenność kraju. Akt zjednoczenia z Królestwem Pruskim wszedł w życie 1 lipca 1876. Jego terytorium włączono do pruskiej prowincji Szlezwik-Holsztyn jako powiat Herzogtum Lauenburg, czyli Księstwo Lauenburg.

  Jerzy I (urodzony jako Jerzy Ludwik, ur. 28 maja 1660 w Hanowerze, zm. 11 czerwca 1727 w Osnabrück) – pierwszy król Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii z dynastii hanowerskiej (od 1 sierpnia 1714). Był również elektorem Hanoweru.Cesarstwo Niemieckie, (niem.) Deutsches Kaiserreich lub Rzesza Niemiecka (niem.) Deutsches Reich – oficjalne określenie niemieckiego państwa narodowego założonego w 1871 roku przez polityka Ottona von Bismarcka. Po upadku określane także jako Druga Rzesza (Zweites Reich).

  Władcy[]

   Osobny artykuł: Władcy Saksonii.

  ]

 • 1261-1285 Jan I
 • 1285-1305 wspólnie: Jan II, Albrecht III, Eryk I
 • 1305 – podział na linie:
 • linia z Möllnu-Bergedorfu[]

 • 1305-1321 Jan II
 • 1321-1344 Albrecht IV
 • 1344-1359 Jan III
 • 1359-1370 Albert V
 • 1370-1401 Eryk III (przejście na linię z Ratzeburga)
 • linia z Razteburga[]

 • 1305-1308 Albrecht III
 • 1305-1361 Eryk I
 • 1361-1368 Eryk II
 • 1368-1412 Eryk IV (od 1401 także w Mölln i Bergedorf)
 • 1412-1436 Eryk V
 • 1436-1463 Bernard IV
 • 1463-1507 Jan IV
 • 1507-1543 Magnus I
 • 1543-1571 Franciszek I
 • 1571-1574 Magnus II
 • 1574-1581 Franciszek I (ponownie)
 • 1581-1588 Magnus II (ponownie, zm. 1603)
 • 1581-1612 Maurycy
 • 1581-1619 Franciszek II
 • 1619-1656 August
 • 1656-1665 Juliusz Henryk
 • 1665-1666 Franciszek Erdmann
 • 1666-1689 Juliusz Franciszek (ostatni z linii von Sachsen-Lauenberg)
 • Ziemie księstwa włączono do księstwa Brunszwik-Celle

  Ratzeburg (pol. hist. Racibórz lub Raciąż) − miasto w Niemczech w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, siedziba powiatu Herzogtum Lauenburg oraz urzędu Lauenburgische Seen. Miasto liczy 13 695 mieszkańców (31 grudnia 2008).Związek Niemiecki (niem. Deutscher Bund) – konfederacja państw niemieckich i wolnych miast, utworzona na kongresie wiedeńskim w 1815, służąca wspólnemu zorganizowaniu gospodarek tych państw. Związek upadł w 1866, w wyniku rywalizacji między Cesarstwem Austrii i Królestwem Prus (tzw. Deutscher Dualismus), działań wojennych, Wiosny Ludów oraz niemożności dojścia wielu państw-członków do porozumienia .

  ]

 • 1689–1705 Jerzy Wilhelm (także książę Brunszwiku-Lüneburga)
 • 1705–1727 Jerzy I (także Król Wielkiej Brytanii od 1714, elektor Hanoweru)
 • 1727–1760 Jerzy II (także Król Wielkiej Brytanii, elektor Hanoweru)
 • 1760–1814 Jerzy III (także Król Wielkiej Brytanii, elektor Hanoweru, w latach 1803–1805 i 1805–1814 księstwo pod okupacją innych państw)
 • W 1814 księstwo połączono unią personalną z Danią

  Jan II (ur. ok. 1275, zm. 22 kwietnia 1322) – książę Saksonii-Lauenburg wraz z braćmi w latach 1285–1305, książę Saksonii-Mölln-Bergedorf od 1305, z dynastii askańskiej.Albrecht IV Sachsen-Lauenburg (ur. 1315, zm. 1343) – najstarszy syn Jana II von Sachsen-Lauenburg i hrabiny Elżbiety Schauenburg und Holstein-Rendsburg (ur. 1300, zm. przed 1340), siostra Gerarda III Wielkiego. W 1321 r. Albert IV po śmierci ojca stał się nowym księciem Sachsen-Bergedorf-Mölln, podczas gdy jego matka Elżbieta do tej pory pełniąca funkcję regenta, wyszła ponownie za mąż za Eryka Christoffersena (ur. 1307, zm. 1331), syna króla Krzysztofa II i następcę tronu Danii.

  ]

 • 1814–1839 Fryderyk I (także król Danii 1808–39, jako Fryderyk VI)
 • 1839–1848 Chrystian I (także król Danii 1839–1848, jako Chrystian VIII)
 • 1848–1863 Fryderyk II (także król Danii 1848–1863, jako Fryderyk VII)
 • ]

 • 1863–1864 Chrystian II (także król Danii 1808–39, jako Chrystian IX)
 • ]

 • 1865–1876 Wilhelm I (także król Prus i od 1871 cesarz niemiecki)
 • 1876 – włączenie Księstwa Saksonii-Lauenburga do Królestwa Prus

  Związek Północnoniemiecki – związek państw utworzony przez Prusy w 1867, po wojnie austriacko-pruskiej i rozwiązaniu Związku Niemieckiego. Na początku był to związek wojskowy, a od 1 lipca 1867 państwo federalne.Chrystian IX Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (ur. 8 kwietnia 1818 w Zamku Gottorf w Szlezwiku, zm. 29 stycznia 1906 w Kopenhadze) – książę Szlezwiku-Holsztynu, król Danii. Założyciel dynastii Glücksburg.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Johann Ambrosius Siebmacher (także: Sibmacher), (ur. 1561 w Norymberdze, zm. 23 marca 1611 tamże) autor i założyciel wielokrotnie publikowanego herbarza, ważnego źródła heraldyki dla niemieckiego obszaru językowego.
  Fryderyk VI (ur. 28 stycznia 1768 w Kopenhadze, zm. 3 grudnia 1839 tamże) – król Danii w latach 1808–1839 i Norwegii w latach 1808–1814.
  Hohenzollernowie – niemiecka dynastia wywodząca się ze Szwabii. Jej przedstawiciele panowali w krajach niemieckich (m.in. Brandenburgii, Ansbach, Bayreuth, Prusach), od 1871 jako cesarze niemieccy oraz w Rumunii (w latach 1866-1947).
  Dynastia askańska – ród niemiecki panujący w Brandenburgii, Saksonii oraz kilku mniejszych księstwach: Saksonia-Lauenburgu, Anhalt. Jej przedstawicielka z linii Anhalt-Zerbst - Zofia Augusta Fryderyka - rządziła także pod imieniem Katarzyna II Wielka, jako imperatorowa Rosji. Dynastia wzięła nazwę od łacińskiej nazwy miasta Aschersleben – Askania (lub też Ascharia).
  Wilhelm I Hohenzollern, urodzony jako Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen - (ur. 22 marca 1797 w Berlinie, zm. 9 marca 1888 tamże) – regent, a później król Prus w latach 1861-1888 z dynastii Hohenzollernów, od 1871 cesarz niemiecki. Współtwórca II Rzeszy Niemieckiej. Wilhelm był drugim synem Fryderyka Wilhelma III Pruskiego i królowej Luizy z dynastii meklemburskiej.
  Jerzy III (George William Frederick; ur. 4 czerwca 1738 w Londynie, zm. 29 stycznia 1820 w Windsorze, Berkshire) – ostatni (od 25 października 1760) król Wielkiej Brytanii i Irlandii i pierwszy (od 1801) król Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii, ostatni elektor i książę oraz pierwszy król (od 1814) Hanoweru. Jedyny król Anglo-Korsyki w latach 1794-1796.
  Jan I (ur. przed 1250, zm. prawdopodobnie 30 lipca 1285) – książę Saksonii-Lauenburg od 1261 z dynastii askańskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.