• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Księgi liturgiczne

  Przeczytaj także...
  Obrzęd to zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności. Obrzędy dzielimy na religijne i świeckie.Graduał lub Graduale (łac. graduale) – jeden ze zmiennych śpiewów, wykonywanych podczas katolickiej (łacińskiej) liturgii mszy (należący do tzw. proprium) oraz nabożeństw luterańskich. Gatunkowo jest to responsorium, a jego tekst zaczerpnięty jest z jednego z psalmów.
  Męczennik (gr. μάρτυς, mártus, łac. martyr: „świadek” – osoba, która zginęła lub cierpiała w obronie swoich wierzeń lub przekonań.

  Księgi liturgiczne Kościoła katolickiego – dokumenty zawierające teksty i przepisy odnoszące się do obrzędów Kościoła, zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską. W księgach liturgicznych zawarte są też objaśnienia dotyczące poszczególnych obrzędów zwane rubrykami (nazwa pochodzi od czerwonego koloru, którym te objaśnienia są pisane; tekst podstawowy jest w kolorze czarnym).

  Antyfona (gr. "przeciwgłos", "naprzemienna odpowiedź") – w liturgii chrześcijańskiej werset rozpoczynający i kończący modlitwę – najczęściej psalm lub kantyk (pieśń), często zaczerpnięty z Psalmów lub innych ksiąg Pisma Świętego.Wielkanoc, Pascha, Niedziela wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie, mazow. Wielki Dzień – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie Credo (325 r.).

  Księgi liturgiczne w Kościele Katolickim[]

  Powszechnie stosowane[]

 • Liturgia godzin – zawiera teksty i przepisy dotyczące publicznych modlitw kościoła:
 • I Tom - Adwent i Boże Narodzenie
 • II Tom – wielki post i Wielkanoc
 • III Tom – Okres zwykły (tygodnie od 1. do 17.)
 • IV Tom – Okres zwykły (tygodnie od 18. do 34.)
 • Mszał - zawiera stałe i zmienne teksty modlitwa mszalnych.
 • Lekcjonarz - zawiera perykopy biblijne używane podczas Liturgii Słowa Mszy św.
 • Ewangeliarz – zawiera teksty Ewangelii na niedziele i święta; jest używany podczas szczególnie uroczystej liturgii.
 • Rytuał – zawiera modlitwy i przepisy dotyczące sprawowania sakramentów i sakramentaliów przez kapłana:
 • Obrzędy chrztu dzieci.
 • Obrzędy wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych.
 • Komunia św. i kult Tajemnicy Eucharystii poza mszą św.
 • Obrzędy pokuty.
 • Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo.
 • Obrzędy sakramentu małżeństwa.
 • Obrzędy błogosławieństw. Tom 1. - Błogosławieństwa dotyczące osób, budynków i wielorakiej działalności Chrześcijan
 • Obrzędy błogosławieństw. Tom 2. - Błogosławieństwa sprzętów liturgicznych, i przedmiotów kultu publicznego. Błogosławieństwa przedmiotów wyrażających pobożność ludu Chrześcijańskiego.
 • Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne.
 • Obrzędy pogrzebu.
 • Pontyfikał – zawiera modlitwy i przepisy dotyczące obrzędów sprawowanych przez biskupa:
 • Obrzędy bierzmowania.
 • Obrzędy święceń biskupa, diakonów i prezbiterów.
 • Ustanowienie lektorów, akolitów, przyjęcie kandydatów do diakonatu i prezbiteriatu.
 • Obrzędy konsekracji dziewic.
 • Obrzędy profesji zakonnej.
 • Obrzęd błogosławienia opata i ksieni.
 • Obrzęd błogosławienia olejów.
 • Obrzęd poświęcenia kościoła i ołtarza.
 • Obrzęd koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny.
 • Agenda Liturgiczna (służba Boża) – zawiera teksty nabożeństw i błogosławieństw.
 • Księgi używane dawniej w liturgii[]

 • antyfonarz – zbiór śpiewów liturgicznych, głównie antyfon
 • epistolarium – zbiór perykop uszeregowanych według kalendarza liturgicznego
 • graduał – śpiewy mszalne chorału gregoriańskiego
 • kancjonał - zbiór śpiewów liturgicznych
 • kyriale – zbiór śpiewów chóralnych z nutami
 • martyrologium – dzieje męczenników
 • pasjonał – opis męki Chrystusa Pana
 • psałterz – zbiór psalmów
 • sakramentariusz lub sakramentarz – dawna nazwa księgi mszału
 • Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Adwent (łac. adventus – przyjście) – w Kościołach chrześcijańskich okres trwający od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli do 24 grudnia, okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – wcielenia, znanego pod nazwą narodzin Chrystusa.
  Liturgia słowa (łac. Liturgia verbi) – druga część mszy świętej, która następuje po obrzędach wstępnych, a przed liturgią eucharystyczną.
  Nuta (od łac. nota, znak) – symbol ♪ - znak graficzny dźwięku muzycznego, określający jego wysokość i czas trwania.
  Kyriale – zbiór melodii neumowych stałych części mszy świętej: Kyrie eleison, Gloria, Sanctus, Agnus Dei, Ite missa est/ Benedicamus Domino.
  Sakrament (łac. sacramentum) – w chrześcijaństwie obrzęd religijny rozumiany jako widzialny znak lub sposób przekazania łaski Bożej, ustanowiony, zgodnie z wiarą, przez Chrystusa.
  Martyrologium – w Kościele katolickim i w prawosławiu, uporządkowana chronologicznie księga liturgiczna zawierająca informacje o męczennikach, świętych, błogosławionych i obchodzonych uroczystościach.
  Sakramentalia (l.poj. sakramentale) – w katolicyzmie i prawosławiu znaki święte, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe; przedmioty lub czynności o charakterze religijnym zbliżone w swym znaczeniu do sakramentów, którymi Kościół posługuje się do osiągnięcia określonych skutków natury duchowej i innej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.