• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Księga stadna

  Przeczytaj także...
  Polski Związek Hodowców Koni to organizacja, której tradycja sięga 1895 roku. Wtedy to w pruskim zaborze powołano Poznańskie Towarzystwo Zapisywania Klaczy w Księgi Rodowodowe. Dwudziestolecie międzywojenne zaowocowało powołaniem związków hodowców koni na terytorium młodego państwa polskiego. Polski Związek Hodowców Koni zrzesza obecnie około 15 tysięcy członków hodujących wszystkie rasy koni.Księga hodowlana to zgodnie z ustawą o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 774) książka, kartoteka lub informatyczny nośnik danych, do których są wpisywane, a w przypadku koniowatych, w których są również rejestrowane, zwierzęta hodowlane oraz informacje o ich hodowcach, właścicielach, pochodzeniu oraz wynikach oceny wartości użytkowej lub wartości hodowlanej, prowadzone przez:

  Księga stadna - księga hodowlana koni. W Polsce księgi stadne wydają: Polski Klub Wyścigów Konnych

 • Księga Stadna Koni Pełnej Krwi Angielskiej, w międzynarodowym skrócie PSB (Polish Stud Book).
 • Księga Stadna Koni Arabskich Czystej Krwi, w międzynarodowym skrócie PASB (Polish Arabian Stud Book)
 • Polski Związek Hodowców Koni

 • pozostałe
 • Księga Stadna Kuców Szetlandzkich
 • Linki zewnętrzne[]

 • Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.