• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Księga Powtórzonego Prawa

  Przeczytaj także...
  Arka Przymierza (hebr. אָרוֹן הָבְרִית Aron HaBrit, łac. arca - skrzynia) – obiekt będący dla Żydów jednym z elementów ich przymierza z Bogiem Jahwe.Dekalog (stgr. δεκάλογος dekalogos, dziesięć słów) inaczej Dziesięć przykazań (w tradycji żydowskiej Dziesięć Oświadczeń עשרת הדיברות, Aseret ha-Dibrot) – zbiór podstawowych nakazów moralnych obowiązujących pierwotnie wyznawców judaizmu, a następnie przejęty przez chrześcijan, dla których spełnia się on w Jezusie Chrystusie (Por. Mt 5,17-19) poprzez tajemnicę paschalną.
  Zajordanie – kraina historyczno-geograficzna położona pomiędzy górą Hermon na północy i Wadi el-Hesa na południu, oraz pomiędzy Jordanem na zachodzie i Pustynią Syryjską na wschodzie. Wysokość tego obszaru nie przekracza 1000 m n.p.m. Dzieli się na:

  Księga Powtórzonego Prawa [Pwt], Piąta Księga Mojżeszowa [5 Mojż] (Deuteronominum – Biblia warszawska; przekład protestancki) zamyka Torę, jest piątą księgą Starego Testamentu i Biblii. Nazwa księgi w języku hebrajskim to Dwarim דברים, czyli „słowa", od pierwszego jej wyrazu, w grece (Septuaginta – Δευτερονόμιον) i łacinie (Wulgata) - Deuteronomium, co oznacza „powtórzone prawo". Zawiera sporo nawiązań do poprzednich czterech ksiąg, w tym np. powtórzenie Dekalogu i innych przepisów. W księdze tej umieszczony jest również hymn Mojżesza.

  Dziesięcina – podatek religijny w judaizmie i chrześcijaństwie. Obowiązkowe, świadczenie pieniężne lub rzeczowe w postaci dziesiątej części swojego dochodu na rzecz Kościoła, przeznaczone głównie na rzecz utrzymania duchowieństwa. Obecnie praktyka składania dziesięciny obecna jest tylko w niektórych kościołach protestanckich.Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.

  Autorem Księgi Powtórzonego Prawa jest według tradycji sam Mojżesz. Jednak jej język oraz fakt, że nie stanowi ona w pełni logicznego ciągu Księgi Liczb sugerują, że powstała dużo później, niż poprzednie. Jej powstanie łączone jest z reformą Jozjasza (zob. teoria źródeł).

  Mojżesz, łac. Moyses, hebr. מֹשֶׁה Mosze, arab. موسى, Musa, cs. Prorok Bogowidiec Moisiej – postać biblijna, przywódca Izraelitów w okresie ich wyjścia z Egiptu i wędrówki do Ziemi Obiecanej, święty prorok. Żył prawdopodobnie w XIII wieku p.n.e. (według Biblii 120 lat). Syn Amrama i Jokebed, brat Aarona i Miriam.Lewici – potomkowie Lewiego (jednego z dwunastu synów Jakuba), a ściślej jego trzech synów: Gerszona, Kehata i Merariego. Od nich pochodzą trzy „rody" lewickie: Gerszonici, Kehatyci i Meraryci.

  Księga Powtórzonego Prawa kończy się śmiercią Mojżesza i wkroczeniem Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Dalsze wydarzenia opisuje Księga Jozuego.

  Treść Księgi Powtórzonego Prawa[]

 • Pierwsza mowa Mojżesza
 • rozkaz opuszczenia Synaju
 • ustanowienie sędziów
 • w Kadesz-Barnea
 • wysłanie zwiadowców
 • bunt ludu i kara
 • nieskuteczna wyprawa
 • ostrzeżenia dotyczące Edomitów, Moabitów i Ammonitów
 • zwycięstwo nad Sichonem
 • wojna z Ogiem, królem Baszanu
 • podział Zajordania
 • zarządzenia Mojżesza
 • zachowanie przykazań mądrością
 • o unikaniu bałwochwalstwa
 • odstępstwo powodem utraty ziemi
 • wielkość Bożego wybrania
 • Miasta Ucieczki
 • Druga mowa Mojżesza
 • Dziesięcioro Przykazań
 • Mojżesz pośrednikiem
 • miłość Boga
 • Izrael narodem wybranym
 • wybranie dowodem umiłowania Bożego
 • potęga Boga Jahwe
 • próba na pustyni
 • zwycięstwo darem Boga
 • bałwochwalstwo na Synaju
 • modlitwa Mojżesza z powodu występków Izraela
 • Arka Przymierza, wybór Lewiego
 • obrzezanie serca
 • Boże miłosierdzie
 • błogosławieństwo w Palestynie
 • Kodeks deuteronomiczny
 • miejsce kultu
 • ofiary, dziesięciny i ubój
 • kult kananejski
 • bałwochwalstwo inne zabobonne praktyki
 • podział zwierząt na czyste i nieczyste
 • roczne dziesięciny
 • dziesięciny trzyletnie
 • rok szabatowy
 • pierworodne ze zwierząt
 • Święto Pesach
 • Święto Tygodni
 • Święto Namiotów
 • pielgrzymki
 • sędziowie
 • nadużycia w zakresie kultu
 • sądy lewickie
 • królowie
 • kapłani-lewici
 • kulty potępione
 • prawo zemsty i miasta ucieczki
 • słupy graniczne
 • świadkowie i prawa odwetu
 • wojna
 • zdobywanie miast
 • przypadek nieznanego mordercy
 • małżeństwo i rodzina
 • kara powieszenia
 • znaleziona zguba
 • świętość małżeństwa
 • wyłączenie ze społeczności Izraela
 • czystość obozu Izraelitów
 • rozwód
 • ochrona słabych
 • chłosta
 • dobroć dla zwierząt
 • prawo lewiratu
 • przyzwoitość
 • chciwość w handlu
 • wypędzenie Amalekitów
 • pierwociny
 • dziesięciny trzeciego roku
 • Spisanie Prawa
 • Błogosławieństwa i przekleństwa
 • Trzecia mowa Mojżesza
 • przekleństwo za występki
 • pomoc Boga a niewdzięczność ludu
 • wierność wobec przymierza
 • powrót z niewoli
 • dwie drogi
 • Ostatnie polecenia Mojżesza
 • Jozue następcą Mojżesza
 • obrzędowe czytanie Prawa
 • pouczenia Pańskie
 • Księga Prawa obok arki
 • Hymn Mojżesza
 • Zapowiedź śmierci Mojżesza
 • Błogosławieństwa Mojżesza
 • Śmierć Mojżesza
 • Linki zewnętrzne[]

 • Księga Powtórzonego Prawa w Biblii Tysiąclecia
 • Księga Powtórzonego Prawa w Biblii Warszawskiej (audio)
 • R. H. Kennett. The Date of Deuteronomy. „Journal of Theological Studies”, s. 481–500, 1906. The Clarendon Press. [dostęp 2011-06-09]. 

 • Szawuot (hebr. שבועות) – żydowskie Święto Tygodni, zwane też Świętem Żniw, Pięćdziesiątnicą lub Zielonymi Świątkami, obchodzone 6 dnia miesiąca siwan - w diasporze także przez dzień następny. Upamiętnia ono nadanie Tory Mojżeszowi na górze Synaj i wypada w siedem tygodni po Święcie Paschy (stąd zwane jest Pięćdziesiątnicą). Święto to wiąże się ponadto ze starożytnymi obyczajami rolniczymi. Podczas święta synagogi są przystrojone na zielono. Część ortodoksyjnych żydów całą noc spędza na studiowaniu Tory (Tikkun Leil Szawuot), aby być przygotowanym na jej ponowne przyjęcie. Tradycyjne pokarmy świąteczne to: dania z sera i mleka oraz specjalne bochenki z nowego zboża.Synaj (arab. جبل موسى = Dżabal Musa, hebr. הר סיני ), Góra Mojżesza – góra w Egipcie, w południowej części Półwyspu Synaj, w muhafazie Południowy Synaj (Protektorat Święta Katarzyna). Wysokość 2285 m n.p.m. Jest to poszarpany nagi masyw górski z szaroczerwonego granitu. W 2002 obszar ten został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jozue, Jeszua, Jezus, hebr. יהושׁע – „Jahwe jest wybawieniem", cs. Prawiednyj praotiec Iisus Nawin – postać biblijna, bohater Księgi Jozuego, sędzia starożytnego Izraela, symbol nieugiętości i wierności, święty katolicki, prawosławny, ormiański i koptyjski.
  Kanaan, Chanaan (hebr. כְּנַעַן Kənáʻan lub כְּנָעַן Kənāʻan, stgr. Χαναάν Chanaan, arab. کنعان Kanʻān) – kraj niski, nizinny, lub − w oparciu o teksty z Nuzi − Mat Kinahhi (kraj purpurowej wełny), starożytna kraina na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego (teren późniejszej Palestyny, Syrii aż do Eufratu i Fenicji). Południowa część tych obszarów (Palestyna) wymieniana jest w Biblii jako ziemia obiecana Izraelitom przez Boga.
  Septuaginta (z łac. siedemdziesiąt; oznaczana rzymską liczbą LXX oznaczającą 70, w wydaniach krytycznych przez symbol S {displaystyle {mathfrak {S}}} ) – pierwsze tłumaczenie Starego Testamentu z hebrajskiego i aramejskiego na grekę. Nazwa pochodzi od liczby tłumaczy, którzy mieli brać udział w pracach nad przekładem. Przekład ten powstał pomiędzy 280 a 130 rokiem p.n.e. w Aleksandrii, a jest dziełem wielu tłumaczy.
  Księga Liczb [Lb], Czwarta Księga Mojżeszowa [4 Mojż], Numeri jest czwartą księgą Tory, a tym samym Starego Testamentu i Biblii. W języku hebrajskim przyjmuje się nazwę Bemidbar - במדבר ("na pustyni"), od pierwszych słów księgi, w innych językach (za pośrednictwem Septuaginty i Wulgaty) przyjęła się nazwa "Księga Liczb", ze względu na częste wymienianie różnych liczb.
  Hymn Mojżesza, Pozegnalna pieśń Mojżesza (hebr. שירת האזינו) – pieśń biblijna, stanowiąca część Księgi Powtórzonego Prawa (rozdział 32). Wedle zapisu biblijnego była śpiewana przez Mojżesza przed jego śmiercią w czasie ich wędrówki do Ziemi Obiecanej.
  Sukkot (סוכות), pol. Święto Szałasów (Namiotów), zwane też Kuczki – żydowskie święto rozpoczynające się pięć dni po święcie Jom Kippur, a dwa tygodnie po rozpoczęciu roku.
  Bałwochwalstwo, idolatria (gr. eidolon - obraz lub posąg, latreia - kult) – grzech w religiach abrahamowych polegający na oddawaniu czci fałszywym bóstwom (bożkom). W szerszym sensie: przywiązywanie nadmiernej wagi do spraw doczesnych kosztem Boga.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.