• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Księga Mormona  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Według Księgi Mormona do napisania świętych ksiąg ruchu Świętych w Dniach Ostatnich zostały użyty język reformowany egipski, którym posługiwali się prorocy zamieszkujący półkulę zachodnią pomiędzy 2600 p.n.e. i 421 n.e. Joseph Smith opublikował Księgę Mormona w 1830 roku twierdząc, iż jest ona tłumaczeniem tychże tekstów. Żadne prace naukowe jednak nie potwierdzają istnienia tekstów napisanych w języku reformowanym egipskim czy istnienia samego języka. Nie istnieją dowody archeologiczne i historyczne sugerujące obecność tekstów egipskich w starożytnej Ameryce.Księga Mormona [Morm] – jest częścią Księgi Mormona należącej do kanonu ksiąg świętych, Świętych w Dniach Ostatnich. W Księdze Mormona została umieszczona między Czwartym Nefim, a Księgą Etera. W jej skład wchodzi 9 rozdziałów.
  Strona tytułowa wydania oryginalnego z 1830 r.
  Księga Mormona dostępna jest obecnie w kilkudziesięciu językach

  Księga Mormona – uznawana przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, Społeczność Chrystusa i inne Kościoły z ruchu Świętych w Dniach Ostatnich, za jeszcze jedno świadectwo o Jezusie Chrystusie. Dla wyznawców tych Kościołów stanowi jedno (obok Biblii) z podstawowych pism świętych (pierwsze wydanie - marzec 1830, Palmyra, USA). Zdaniem tych wspólnot jest ona tłumaczeniem z języka reformowanego egipskiego, dokonanym przez Josepha Smitha na podstawie starożytnych płyt, otrzymanych od proroka Moroniego. Opublikowano ją dotychczas w ponad 93 językach. Wydawana w największej liczbie egzemplarzy przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich pod rozszerzonym tytułem: Księga Mormona - Jeszcze Jedno Świadectwo o Jezusie Chrystusie.

  Perła Wielkiej Wartości – stanowi zbiór tekstów Józefa Smitha - proroka i pierwszego Prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Spis treści

 • 1 Treść
 • 2 Autorstwo i historyczność
 • 3 Spis ksiąg w Księdze Mormona
 • 4 Wydania polskie
 • 5 Współczesne wydania angielskie
 • 6 Okładki niektórych wydań Księgi Mormona
 • 7 Zobacz też
 • 8 Linki zewnętrzne
 • 9 Przypisy
 • Treść[]

  Joseph Smith otrzymuje złote tablice od proroka Moroniego

  Księga Mormona zawiera religijne zapisy proroków, mających zamieszkiwać niegdyś oba kontynenty Ameryki. Zgodnie z treścią Księgi, jeden z tych proroków, Lehi, wywodził się z Jerozolimy. Około 600 roku p.n.e. Lehi otrzymał objawienie, w którym Bóg nakazał mu poprowadzić małą grupę ludzi na kontynent amerykański. Po dotarciu do Ameryki grupa ta stworzyła wspaniałą cywilizację. Bóg powoływał kolejnych proroków, a Księga Mormona ma stanowić zbiór ich pism. Jej nazwa pochodzi od Mormona, proroka-kronikarza, który streścił obszerne zapisy, obejmujące wiele stuleci.

  Cywilizacja – poziom rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym, który charakteryzuje się określonym poziomem kultury materialnej, stopniem opanowania środowiska naturalnego i nagromadzeniem instytucji społecznych. Stanowi ona najwyższy poziom organizacji społeczeństw, z którymi jednostki identyfikują się. W skład cywilizacji wchodzą mniejsze jednostki np.: narody, wspólnoty pierwotne czy inne zbiorowości.Solomon Spalding (ur. 1761 − zm. 20 października 1816) – autor fikcyjnego dzieła o zagubionej cywilizacji budowniczych kopców w Ameryce Północnej pt. Manuscript Story czyli Rękopis lub niekiedy Manuscript Found czyli Znaleziony rękopis. Po jego śmierci pojawiły się głosy, że Manuscript Story był identyczny lub przynajmniej w części podobny do Księgi Mormona będącą Świętą księgą dla Kościoła Ruch świętych w dniach ostatnich i stanowił jej pierwowzór.

  Głównym wydarzeniem w Księdze Mormona jest ukazanie się Jezusa Chrystusa na kontynencie amerykańskim wkrótce po zmartwychwstaniu. Według Księgi Mormona Chrystus nauczał w Ameryce swojej ewangelii oraz założył swój Kościół, podobnie jak w Jerozolimie.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Społeczność Chrystusa (ang. Community of Christ), dawniej: Zreorganizowany Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (skrót RLDS od ang. Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints) – ogólnoświatowy Kościół chrześcijański, kładący nacisk na służbę pokojowi i sprawiedliwości, chrześcijańską ewangelizację, uduchowienie, aktywność młodzieży oraz posługę o coraz szerszym zasięgu. Jest zwolennikiem wyraźnie nieliturgicznej tradycji, opartej na wspólnym lekcjonarzu.
  Joseph Smith Junior (ur. 23 grudnia 1805 w Sharon w stanie Vermont, zm. 27 czerwca 1844) – założyciel i przywódca Świętych w Dniach Ostatnich. Wyznawcy czczą go jako proroka i męczennika. W roku 1844 startował w wyborach na Prezydenta USA, z programem zniesienia niewolnictwa. Był pierwszym kandydatem zamordowanym podczas kampanii prezydenckiej.
  Zmartwychwstanie lub wskrzeszenie zmarłych (z łac. resurrectio mortuorum; gr. ανάστασις νεκρων /anastasis nekron/), przywrócenie do życia osób zmarłych.
  Jerozolima (hebr. ירושלים, trl. Yerushalayim, trb. Jeruszalajim; arab. القدس, trl. Al-Quds, trb. Al-Kuds oraz اورشليم trl. Ūrushalīm, trb. Uruszalim, łac. Hierosolyma, Aelia Capitolina – zobacz też: nazwy Jerozolimy) – największe miasto Izraela, stolica administracyjna Dystryktu Jerozolimy i stolica państwa Izraela (według izraelskiego prawa). Znajduje się tutaj oficjalna siedziba prezydenta, większość urzędów państwowych, sąd najwyższy, parlament i inne.
  Ruch świętych w dniach ostatnich – to grupa restoracjonistycznych denominacji chrześcijańskich, które opierają się na naukach i objawieniach założyciela – Józefa Smitha, Jr. oraz opublikowanej przez niego Księdze Mormona. Święci w dniach ostatnich uważają, że stanowią przywrócony Kościół z czasów Nowego Testamentu, wraz z autorytatywnym kapłaństwem oraz naukami głoszonymi przez Jezusa Chrystusa. Początkowo, za życia założyciela, ruch stanowił jeden Kościół, znany jako Kościół Chrystusa, Kościół Jezusa Chrystusa, lub Kościół Świętych w Dniach Ostatnich. Ostatecznie przyjęto nazwę: Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, którą do czasów współczesnych w formie niezmienionej zachowało jedynie kilka denominacji świętych, m.in. największa grupa mormonów (z Utah) oraz strangici. Inne wspólnoty zachowały tę nazwę jedynie w części, lub w całości, jednak dodając do niej dodatkowy człon lub człony.
  Moroni - według Świętych w Dniach Ostatnich, prorok, który występuje w Księdze Mormona. Ukończył on kronikę (Księgę Mormona) swojego ojca Mormona, a następnie streścił dzieje Jeredów, zwane Księgą Etera. Dodał też swój tekst znany jako Księga Moroniego.
  Ameryka – część Ziemi położona na zachodniej półkuli, w skład której wchodzą dwa kontynenty: Ameryka Północna i Ameryka Południowa. Rozciąga się na długości ponad 15 tys. km od Archipelagu Arktycznego po Ziemię Ognistą. Niekiedy na oznaczenie obu Ameryk używa się także określeń Nowy Świat lub półkula zachodnia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.