• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Książęta wołyńscy

  Przeczytaj także...
  Bolesław Jerzy II, łac. Georgius dei gracia dux et heres Regni Russie, ukr. Юрій II Болеслав Тройденович (ur. ok. 1310, zm. 21 marca 1340) – natus dux et dominus Russiae – książę halicko-wołyński w latach 1323-1340. Ożeniony z córką wielkiego księcia Giedymina (dziadek Jagiełły) księżniczką Eufemią, siostrą królowej Aldony Anny Giedyminówny, pierwszej żony Kazimierza Wielkiego. Bolesław Jerzy był po kądzieli i po mieczu praprawnukiem księcia Konrada mazowieckiego.Dawid Igorewicz (ur. w 1059, zm. w 1112) – syn księcia włodzimiersko-wołyńskiego Igora Jarosławica, książę wołyński po śmierci Jaropełka Piotra, wnuk Jarosława Mądrego.
  Lew Jurijowicz, Lew II (rok urodzenia nieznany, zm. nie później niż w czerwcu 1323) – książę halicko-włodzimierski w latach 1308-1323, syn Jurija I Lwowicza, piastował władzę wraz z starszym bratem Andrzejem II.

  Książęta wołyńscy[]

 • Wsiewołod I Władymirowicz (988-1015?)
 • Pozwizd Władymirowicz (1015)?
 • Światosław Jarosławicz (1036 ?-1054)
 • Igor Jarosławicz (1054-1057)
 • Rościsław Władymirowicz (1057-1064)
 • Oleg Światosławicz (1075-1076)
 • Jaropełk I (1078-1086)
 • Dawid Igorowicz (1086-1087)
 • Jaropełk I (1087)
 • Dawid Igorowicz (1087-1099)
 • Świętopełk (1099)
 • Mścisław Świętopełkowicz (1099)
 • Jarosław II Świetopełkowicz (1100-1118)
 • Roman Władymirowicz (1118-1119)
 • Andrzej Władymirowicz Dobry (1119-1135)
 • ]

 • Izjasław II Mścisławowicz (1135-1141)
 • Światosław III Wsiewołodowicz (1141-1146)
 • Włodzimierz Andrzejewicz lub Jarosław Izjasławicz? (1146-1149)
 • Izjasław II Mścisławowicz (1149-1151)
 • Światosław Mścisławowicz (1151-1154)
 • Włodzimierz II Mścisławowicz (1154-1157)
 • Mścisław Władymirowicz (1157-1158)
 • Mścisław II Izasławowicz (1158-1159)
 • Izjasław III Dawidowicz (1159-1160)
 • Mścisław II Izasławowicz (1160-1168)
 • Jarosław Izjasławicz (1168-1170/3?)
 • Światosław Mścisławicz (1170/3?-1182)
 • książęta włodzimierscy

  Roman Mścisławowicz, Roman II halicki (ukr. Роман Мстиславич) - (ur. między 1155 a 1162, zm. 19 czerwca 1205, okolice Zawichostu) – książę Nowogrodu Wielkiego w latach 1168-1170, książę włodzimiersko-wołyński w latach 1170-1199, od 1199 książę halicko-włodzimierski, od 1203 władca Kijowa, syn Mścisława II Iziasławicza z dynastii Rurykowiczów.Roman Włodzimierzowic (ros. Роман Владимирович; ur. prawdopodobnie w latach 90. XI wieku - zm. 6 stycznia 1119 roku) - książę wołyński w latach 1118-9.
 • Roman II Mścisławicz (1182-1188)
 • Wsiewołod II Mścisławicz (1188-1189)
 • Roman II Mścisławicz (1188-1205)
 • Daniel Romanowicz (1205-1206/7)
 • Światosław Igorowicz (1206/7-1207)
 • Aleksander Wsiewołodowicz (1207)
 • Włodzimierz Światopełkowicz piński (1207?)
 • Ingwar Jarosławowicz (1207-1208/10)
 • Aleksander Wsiewołodowicz (1208/10-1215)
 • Daniel Romanowicz (1215-1264)
 • Wasyl Romanowicz (1264-1269)
 • Włodzimierz Wasylewicz (1269-1289)
 • Mścisław Danielowicz (1289-ok. 1305)
 • Włodzimierz Władymirowicz (ok. 1305-1340)?
 • Jerzy I Lwowicz (ok. 1305-1308)
 • Andrzej II (1308-1323)
 • Jerzy Andrzejewicz (przed 1336)?
 • Jerzy II (1323-1340)
 • Lubart-Dymitr (1340-1349)
 • do Polski (1349-1350)
 • Lubart-Dymitr (1350-1366)
 • Aleksander Koriatowicz (1366-1371)
 • Lubart-Dymitr (1371-1384)
 • Fedor Lubartowicz (1384-1393)
 • część Wielkiego Księstwa Litewskiego (1393-1430)
 • Fedor Lubartowicz (1430-1431)
 • Świdrygiełło-Bolesław (1431-1435)
 • część Wielkiego Księstwa Litewskiego (1435-1440)
 • Świdrygiełło-Bolesław (1440-1452)
 • część Wielkiego Księstwa Litewskiego (od 1452)
 • książęta bełscy

  Jaropełk Piotr (przed 1050 - 22 października 1087), książę wyżgorodzki, włodzimiersko-wołyński i turowski. Syn Gertrudy i Izjasława I z dynastii Rurykowiczów.Rościsław Michajłowicz – książę halicki w 1238 r. Poprzednikiem był jego ojciec Michał I Wsiewołodowicz a następcą Daniel Halicki.
 • Wsiewołod Mścisławowicz (1182/1184-1195)
 • Aleksander Wsiewołodowicz (1195/1206-1208/[[1210]|10])
 • Wsiewołod Wsiewołodowicz (1209-1210)
 • Wasylko Romanowicz (1210-1213)
 • Wsiewołod Wsiewołodowicz (1213-1215)
 • Aleksander Wsiewołodowicz (1215-1231, ponownie)
 • Aleksander Wsiewołodowicz (1232-1233, ponownie)
 • Wsiewołod III Aleksandrowicz (1233/1241-po 1245) ?
 • Lew I Daniłowicz (po 1245-1269)
 • Jerzy I Lwowicz (ok. 1269-1299/1300)
 • część księstwa wołyńskiego (1300-1351)
 • Jerzy Narymuntowicz (1351-1377)
 • do Węgier (1377-1387)
 • Siemowit IV (1388-1426)
 • Trojden II, Siemowit V, Kazimierz II, Władysław I (1426-1427)
 • Siemowit V, Kazimierz II, Władysław I (1427-1434)
 • Kazimierz II (1434-1442)
 • Władysław I (1442-1455)
 • Siemowit VI i Władysław II (1455-1462)
 • Władysław II (1462)
 • do Polski (od 1462)
 • książęta brzescy

  Andrzej Włodzimierzowic, zwany Dobry (ros. Андре́й Влади́мирович; ur. 11 sierpnia 1102 - zm. 22 stycznia 1141 roku) - książę wołyński w latach ok. 1119-1135, książę perejasławski od 1135 roku do śmierci.Lubart Dymitr, Liubartas Demetrijus, Lubko (ur. ok. 1312/15, zm. przed 1386) – książę litewski z dynastii Giedyminowiczów, jeden z najmłodszych synów wielkiego księcia litewskiego Giedymina i jego żony Jewny. Książę połocki do 1342, książę włodzimierski i łucki 1342–1384, książę halicko-wołyński 1340-1349, 1350-1366, 1371-1383, książę halicki 1340-1349.
 • Jarosław Jaropełkowicz (1086-1102/3)
 • Światosław Mścisławowicz (1170-1172/83)
 • Roman II Mścisławicz (1183-1205)
 • Wasylko Romanowicz (1207/8-1210)
 • Leszek Biały ks. polski (1210-1217/8)
 • Wasylko Romanowicz (1217/8-1231)
 • książęta chełmscy

 • Wasylko Romanowicz (1207/8-1210)
 • Aleksander Wsiewołodowicz (1210-1233)
 • książęta czerwieńscy

 • Wsiewołod Wsiewołodowicz (1215-1215/25)
 • książęta kamienieccy

  Włodzimierz III Mścisławowicz (ukr. Володимир III Мстиславич) (1132–1173), książę Dorohobuża (1150–1154, 1170–1171), Włodzimierza i Wołynia (1154–1157), Słucka (1162), Trypola (1162–1168) oraz Wielki Książę Kijowa (1171). Był synem Mścisława I Władymirowicza i wnukiem Włodzimierza II Monomacha. Z powodu krótkiego okresu panowania jest pomijany na listach książąt Kijowa.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
 • Daniel Romanowicz i Wasylko Romanowicz (1213-1215)
 • książęta tychomelscy i peremylscy

 • Daniel Romanowicz i Wasylko Romanowicz (1214-1215)
 • ]

 • Światosza Dawidowicz (1099)
 • Izjasław Jarosławicz (ok. 1125-1145)
 • Włodzimierz Mścisławicz (ok. 1145-1150)
 • Włodzimierz Andrzejewicz (ok. 1150-1152)
 • Mścisław II Izjasławicz (1152-1155)
 • Jarosław Izjasławicz (1155-1172)
 • Jarosław Izjasławicz (1175-1176)
 • Ingwar Jarosławicz (1176-1218
 • Mścisław Jaroslawicz Niemy (1218-1226)
 • Iwan Mścisławowicz (1226-1227)
 • Jarosław Ingwarowicz (1227)
 • Włodzimierz Ingwarowicz (1227-1234)
 • Wasylko Romanowicz (1234-1238)
 • Rościsław Michajłowicz (1238-1240)
 • część księstwa wołyńskiego (1240-1264)
 • Mścisław Daniłowicz (1264-1288)
 • Daniel Mścisławowicz (1288- ok. 1305)
 • Lew II (1305-1323)
 • część księstwa wołyńskiego (1323-1340)
 • Lubart-Dymitr (1340-1384)
 • część księstwa wołyńskiego (od 1384)
 • książęta peresponniccy

  Kazimierz II (ur. między 1396 a 1407, zm. 15 września 1442) – książę mazowiecki na Płocku, Rawie Mazowieckiej, Gostyninie, Sochaczewie, Bełzu, Płońsku, Zawkrzu i Wiźnie razem z braćmi, w latach 1426-1434, książę bełski (samodzielnie) od 1434 r.Aleksander (zm. między 30 stycznia 1378 a 1382) – syn księcia Nowogródka Koriata Giedyminowicza, książę włodzimierski i podolski.
 • Wiaczesław Władimorowicz (1146-1149)
 • Mścisław Izjasławicz (1159-1171/2)
 • Jarosław Izjasławicz (1172-1174/1180)
 • Mścisław Jarosławicz (1174/1180-1226)
 • Wasylko Romanowicz (1227-1238)
 • część księstwa wołyńskiego (od 1238)
 • książęta dorohobuscy

 • Jaropełk-Piotr Izjasławicz (1078-1084)
 • Dawid Igorewicz (1084-1085)
 • Dawid Igorewicz (1100-1112, ponownie)
 • Jarosław II Świetopełkowicz (1112-1118)
 • Andrzej Władymirowicz Dobry (1120-1134)
 • Włodzimierz Andrzejewicz (1134-1146)
 • Andrzej Bogolubski (1150)
 • Włodzimierz Andrzejewicz (1150-1152, ponownie)
 • Włodzimierz Mścisławowicz Macoszyn (1152-1154)
 • Włodzimierz Andrzejewicz (1156-1160, ponownie)
 • Jaropełk Andrzejewicz lub Jaropełk Romanowicz (1160)
 • Włodzimierz Andrzejewicz (1160-1170, ponownie)
 • Włodzimierz Mścisławowicz Macoszyn (1170-1171/1172)
 • Mścisław Władymirowicz (1171/1172-1173)
 • Ingwar Jarosławicz (1174/1176-1214/1223)
 • Izjasław Ingwarowicz (1214/1223-1223)
 • Włodzimierz Ingwarowicz (1214/1223-1225?, koregent do 1223)
 • Mścisław Jarosławicz (1223-1223/1226)
 • część księstwa wołyńskiego (od 1227)
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Siemowit IV (Ziemowit) (ur. ok. 1352, zm. styczeń 1426) – syn Siemowita III, od 1373/1374 w Rawie, od 1381 r. w wyniku podziału, książę na Rawie, Płocku, Sochaczewie, Gostyninie, Płońsku i Wiźnie, od 1386 r. dziedziczny lennik Polski, od 1388 r. w Bełzie, strata ziemi wiskiej w latach 1382-1401, strata Zawkrza w latach 1384-1399 i 1407-1411, strata Płońska w latach 1384-1399 na rzecz zakonu krzyżackiego.Światopełk II Michał (ros. Святополк Изяславич, ukr. Святополк Ізяславич, brus. Святаполк ІІ Тураўскі) (ur. 8 listopada 1050 - zm. 16 kwietnia 1113) – książę połocki (1069-1071), książę nowogrodzki (1078-1088), książę turowski (1088-1093), wielki książę kijowski (24 kwietnia 1093-16 kwietnia 1113).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Drohobuż, Dorohobuż (ukr. Дорогобуж, Dorohobuż) – wieś na Ukrainie w rejonie hoszczańskim obwodu rówieńskiego, w silskiej radzie Horbaków. Niegdyś staroruski gród, ośrodek księstwa udzielnego i prywatne miasteczko Ostrogskich.
  Mścisław II (ukr. Мстислав II Ізяславич, ros. Мстислав Изяславич) (ur. między 15 kwietnia 1132 a 1135, zm. 19 sierpnia 1170 r.), książę perejasławski, włodzimierski oraz wielki książę kijowski (1167-1169, 1170). Syn Izjasława II Pantelejmona, wielkiego księcia kijowskiego.
  Igor Jarosławicz (ros. Игорь Ярославич; ukr. Игор Ярославич) ( ur. 1030 w Smoleńsku, zm. 1060 w Nowogrodzie Wielkim) - pochodził z dynastii Rurykowiczów, syn Jarosława I i Ingegerdy, brat Włodzimierza, Izjasława I, Światosława II, Wsiewołoda I i Wiaczesława, ojciec Dawida i Wsiewołoda. Był księciem Rusi Halicko-Włodzimierskiej (1054-1057) i Księstwa Smoleńskiego (1057-1060).
  Władysław I (ur. między 1398 a 1411, zm. 11 lub 12 grudnia 1455) – książę mazowiecki na Płocku, Rawie Mazowieckiej, Gostyninie, Sochaczewie, Bełzie, Płońsku, Zawkrzu i Wiźnie razem z braćmi w latach 1426-1434, w latach 1434-1442 na ziemi płockiej, płońskiej, wiskiej i Zawkrzu, od 1442 r. ponownie nad całością ojcowizny (bez Gostynina).
  Siemowit VI (ur. 2 stycznia 1446, zm. 31 grudnia 1461 lub 1 stycznia 1462) – książę mazowiecki na Płocku, Rawie Mazowieckiej, Bełzie, Płońsku, Zawkrzu i Wiźnie w latach 1455-1461/1462 (do 1459 rządy w jego imieniu sprawowała regencja), od 1459 na ziemi gostynińskiej.
  Andrzej I Bogolubski (ros. Andriej Juriewicz Bogoliubskij) (ur. ok. 1111 – zm. czerwiec 1174 w Bogoliubowie koło Włodzimierza) – wielki książę włodzimierski. Syn Jerzego Dołgorukiego.
  Iziasław III Dawidowicz – (ros. Изяслав III Давидович) (?-1162) książę czernihowski (1152–1154, 1155–1157) i Wielki Książę kijowski (1154–1155, 1157–1158, 1162). Syn Dawida Światosławowicza z Czernihowa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.055 sek.