• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krzywa balistyczna

  Przeczytaj także...
  Tor ruchu (trajektoria) – w kinematyce krzywa zakreślana w przestrzeni przez poruszające się ciało. Jeżeli wypadkowa siła działająca na ciało wynosi 0, wówczas z I zasady dynamiki Newtona wynika, że ciało porusza się po torze prostoliniowym. Jeżeli na poruszające się ciało działa niezrównoważona siła, której kierunek nie jest styczny do toru ruchu, wówczas tor ruchu jest krzywoliniowy.Przyspieszenie grawitacyjne – przyspieszenie ciał wynikające z przyciągania grawitacyjnego. W warunkach spadku swobodnego ciał jest ono po prostu przyspieszeniem ich ruchu. W sytuacji statycznej, np ciała spoczywającego na poziomej powierzchni, przyspieszenie grawitacyjne odpowiada za mierzony ciężar.
  Lufa – zasadnicza część broni palnej, umożliwiająca nadanie pociskowi jednocześnie ruchu postępowego i obrotowego (lufy gwintowane) lub tylko postępowego (lufy gładkościenne) w odpowiednim kierunku.
  Krzywe balistyczne przy takim samym kącie wystrzału i masie, lecz różnych prędkościach

  Krzywa balistycznakrzywa, po której poruszałby się wystrzelony punkt materialny bez napędu, uwzględniając działający na niego opór powietrza.

  W praktyce krzywa balistyczna wyznacza tor lotu środka masy pocisku od punktu wylotu z lufy do punktu upadku. Kształt tego toru, tak jak w przypadku punktu materialnego, zależy od kąta nachylenia i prędkości początkowej pocisku oraz od wysokości, z której został on wystrzelony.

  Krzywa balistyczna odpowiada w przybliżeniu paraboli, w rzeczywistości jest jednak nieco asymetryczna.

  Środek masy ciała lub układu ciał – punkt, w którym skupiona jest cała masa w opisie układu jako masy punktowej. Pojęcie to jest wykorzystywane także w geometrii.Punkt materialny (masa punktowa) – ciało fizyczne obdarzone masą, ale mające nieskończenie małe rozmiary (będące punktem).

  Oznaczenia[ | edytuj kod]

  We wzorach w tym artykule będą używane następujące zmienne:

 • przyspieszenie grawitacyjne – zazwyczaj określane jako 9,81 m/s² przy powierzchni Ziemi,
 • – kąt pod jakim wystrzelony został pocisk,
 • – prędkość z jaką pocisk został wystrzelony,
 • – początkowa wysokość pocisku,
 • – dystans (po powierzchni Ziemi) przebyty przez pocisk.
 • Stan na końcu drogi przebytej przez pocisk[ | edytuj kod]

  Pomijając opór powietrza, krzywiznę Ziemi i inne siły poza siłą grawitacji. Ciało porusza się po paraboli.

  Krzywa – w matematyce jedno z fundamentalnych pojęć takich dziedzin jak geometria, czy geometria różniczkowa; stosowane również w mowie potocznej. Mimo intuicyjnej prostoty okazało się ono być bardzo trudne do ścisłego zdefiniowania. Poprawna definicja powinna obejmować „dowolną linię” (w szczególności na płaszczyźnie lub przestrzeni trójwymiarowej), w tym także linię prostą, która mogłaby się rozgałęziać i przerywać.Parabola – krzywa stożkowa utworzona przez przecięcie powierzchni stożkowej (której kierującą jest okrąg) płaszczyzną równoległą do pewnej płaszczyzny stycznej do tej powierzchni stożkowej.

  Przebyta droga[ | edytuj kod]

  Całkowity poziomy dystans przebyty:

  Gdy obiekt zostanie wystrzelony z powierzchni Ziemi (wysokość początkowa jest równa zero), przebyta droga jest równa:

  W specyficznym przypadku dystans jest podawany jako:

  gdy kąt wynosi 45° i początkowa wysokość wynosi 0.

  Czas lotu[ | edytuj kod]

  Czas lotu to czas jaki zajmuje pociskowi zakończenie jego trajektorii:

  Jak wyżej, ten wzór można uprościć do postaci:

  gdy wynosi 45° i wynosi 0.

  Kąt zasięgu[ | edytuj kod]

  „Kąt zasięgu” (nie jest to naukowy termin) to kąt pod jakim pocisk musi zostać wystrzelony, aby przebyć drogę z daną początkową prędkością

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • lista krzywych
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.