Krzysztof Warzocha

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Krzysztof Zbigniew Warzocha (ur. 1966) – polski lekarz, specjalista w zakresie hematologii i onkologii klinicznej, profesor nauk medycznych, dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie (2012–2015).

Interna (z łac. "internus" – wewnętrzny) – potoczna, zwyczajowa lub żargonowa nazwa działu medycyny, zajmującego się schorzeniami narządów wewnętrznych. Właściwa nazwa – choroby wewnętrzne lub medycyna wewnętrzna (nazwa używana głównie w Polsce, krajach niemieckojęzycznych i skandynawskich) oraz general medicine lub po prostu medicine (nazwa używana częściej w krajach anglosaskich).Zdrowie publiczne – nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji ludzkiej. Profesor Uniwersytetu Yale, C.-E.A. Winslow, zaproponował w roku 1920 następującą definicję: “zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia zasad higieny osobistej, organizowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia".

Życiorys[ | edytuj kod]

W 1990 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Na tej samej uczelni uzyskiwał stopnie naukowe doktora (w 1992 na podstawie pracy Wpływ rekombinowanego ludzkiego czynnika martwicy nowotworów, oddzielnie i w połączeniu z cyklofosfamidem i metotreksatem na białaczki przeszczepialne i prawidłową hematopoezę) i doktora habilitowanego (w 1998 w oparciu o rozprawę zatytułowaną Układ ligando-receptorowy czynnika martwicy nowotworów i limfotoksyny: znaczenie prognostyczne i molekularne mechanizmy ekspresji w chłoniakach złośliwych). W 2003 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

Hematologia (od gr. haima, krew) - dziedzina kliniczna medycyny zajmująca się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego, a także dziedzina naukowa zajmująca się badaniami z tego zakresu w stanach zdrowia i choroby. Hematologia wyodrębniła się w 2. połowie XX wieku, co było związane z rozwojem wiedzy o krwi i narządach krwiotwórczych.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

Przez kilkanaście lat był związany z Kliniką Hematologii oraz Instytutem Medycyny Wewnętrznej łódzkiej uczelni medycznej. W 2002 objął stanowisko dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, a w 2003 kierownika Kliniki Hematologii w tej instytucji. W 2012 został dyrektorem Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Pełnił tę funkcję do 2015.

Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.

Specjalizacje lekarskie uzyskiwał z chorób wewnętrznych (1998), hematologii (2002), onkologii klinicznej (2003) i zdrowia publicznego (2004). W latach 90. odbywał staże zagraniczne m.in. na uczelniach i w centrach medycznych w Leeds, Lyonie i Calgary. Objął funkcję redaktora naczelnego pisma „Hematologia”. Został członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, wiceprezesem Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków oraz członkiem zarządu Polskiej Grupy Białaczek u Dorosłych.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – kod alfanumeryczny stworzony dla unikalnego identyfikowania autorów i współautorów publikacji naukowych i akademickich. Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2006) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Krzysztof Zbigniew Warzocha. kto-kogo.pl. [dostęp 2013-07-24].
  2. Krzysztof Warzocha. mp.pl. [dostęp 2012-10-14].
  3. Prof. dr hab. Krzysztof Zbigniew Warzocha, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2012-10-14].
  4. Informacja prasowa. mz.gov.pl, 10 października 2012. [dostęp 2012-10-14].
  5. Centrum Onkologii w Warszawie ma nowego dyrektora. politykazdrowotna.com, 17 marca 2016. [dostęp 2017-04-18].
  6. M.P. z 2006 r. nr 83, poz. 837
  7. M.P. z 2012 r. poz. 434
Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.Onkologia kliniczna - dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem systemowym przyczynowym oraz wspomagającym chorych na nowotwory. W Polsce onkologia kliniczna jest podstawową specjalnością lekarską.
Warto wiedzieć że... beta

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie – placówka onkologiczna, wywodząca się z Instytutu Radowego, założonego w 1932 roku w Warszawie z inicjatywy Marii Skłodowskiej-Curie.
Hematologia – to kwartalnik Instytutu Hematologii i Transfuzjologii wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Warzocha. Zastępcą redaktora naczelnego jest dr Jerzy Windyga.
Akademia Medyczna w Łodzi - dawna wyższa uczelnia medyczna działająca w Łodzi w latach 1950 - 2002, w ostatnim okresie swojej działalności złożona z Wydziałów: Lekarskiego (z Oddziałem Pielęgniarstwa), Stomatologicznego, Zdrowia Publicznego i Farmaceutycznego (z Oddziałem Analityki Medycznej).
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

Reklama