• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krzysztof Szymoniak

  Przeczytaj także...
  Krzysztof Kuczkowski (ur. w 1955 roku w Gnieźnie)- polski poeta, autor szkiców, recenzji muzycznych i literackich, juror wielu konkursów poetyckich. W roku 1993 założył dwumiesięcznik literacki "Topos", którym kieruje do dziś. Jest redaktorem serii książek "Biblioteka Toposu". Od 1995 do 2005 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego magazynu "Gitara i Bas". Inicjator Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego, a także organizator festiwali poezji w Sopocie.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.
  Dziennikarz, dziennikarka – osoba zajmująca się przygotowaniem i prezentowaniem materiałów w środkach masowego przekazu.

  Krzysztof Szymoniak (ur. 1953 w Kępnie) – polski poeta i krytyk literacki, pierwszy redaktor naczelny „Nowego Nurtu”, wykładowca akademicki, dziennikarz oraz medioznawca.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W 1968 ukończył Szkołę Podstawową, rok później wyjechał z rodzicami do Gniezna, gdzie ukończył w 1973 II LO im. Dąbrówki.

  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.Kępno (niem. Kempen) – miasto w województwie wielkopolskim, w Kaliskiem, na ziemi wieluńskiej, na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, nad Niesobem, siedziba powiatu kępińskiego i gminy Kępno.

  Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wraz z Krzysztofem Kuczkowskim założyciel grupy poetyckiej Drzewo, która w latach 1978-1982 wydawała własnym sumptem almanach „Póki jesteśmy razem...”. Współpracuje z bydgoską Galerią Autorską. W 1988 otrzymał „Medal Młodej Sztuki” za reportaż literacki.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Wykłada w Instytucie Językoznawstwa UAM i poznańskiej Wyższej Szkole Języków Obcych dziennikarstwo oraz prawo prasowe i wiedzę o mediach.

  Został ujęty w antologiach, m. in.: „Świadectwo obecności” (1996) oraz „Droga do Ashramu” (1998). Obecnie jest redaktorem Zeszytów Poetyckich. W 2007 zasiadał w jury Wielkopolska Press Photo.

  Współinicjator i stały członek kapituły Nagrody im. Andrzeja Krzyckiego dla młodych poetów na debiut książkowy przyznawanej przez środowisko literackie "Zeszytów Poetyckich".

  Zeszyty Poetyckie - pismo literackie poświęcone w całości najnowszej poezji, skupione na prezentacji najciekawszych twórców, poszukujące nowych poetyk, wyczulone na językową ewolucję, prowadzące stały dział krytyki. Skupiające wokół siebie artystów oraz pracowników naukowych z kraju i z zagranicy.Dziennikarstwo – działalność polegająca na zbieraniu i upublicznianiu za pomocą środków masowej komunikacji informacji o wydarzeniach, ludziach oraz problemach.

  Arkusze poetyckie[ | edytuj kod]

 • Żony poetów (Gniezno 1985, opracowanie graficzne D. Nowacki, redakcja Krzysztof Kuczkowski, nakładem grupy poetyckiej Drzewo)
 • Oszustwo (Gniezno 1987, projekt okładki T. Młodzieniak, wyd. Klub Literacki MOK)
 • Czarna rzeka (Gniezno 1990, red. K. Grzechowiak, wyd. MOK i Miejska Biblioteka Publiczna m. Gniezna)
 • Książki poetyckie i prozatorskie[ | edytuj kod]

 • Stado. Nasza mała metafizyka (razem z Krzysztofem Kuczkowskim, 1995)
 • martwa natura z człowiekiem (Kępno 2001, Wydawnictwo Tygodnika Kępińskiego, ​ISBN 83-87908-08-8​)
 • epizody (Kępno 2005, wyd. Kępińskie Towarzystwo Edukacyjno-Kulturalne ​ISBN 83-922553-2-1​, red. W. Mazurkiewicz)
 • Wszędzie, skąd wracałem (Galeria Autorska Bydgoszcz 2006)
 • Rozmowy w ciemni (MOK Gniezno 2008, ​ISBN 978-83-61311-08-9​)
 • Światłoczułość (Galeria Autorska Bydgoszcz 2009ISBN 978-83-60924-03-7​)
 • Pokój bez okien (Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2009, ​ISBN 978-83-61311-41-6​)
 • Wybrane opracowania i omówienia na temat twórczości Krzysztofa Szymoniaka[ | edytuj kod]

 • Iwona Torbicka, O wierszach Krzysztofa Szymoniaka, „Gazeta Wyborcza
 • Grzegorz Kociuba, Własna wyspa, „Pobocza”, nr 4 (30) 2007
 • Anna Sabiłło, Słodki reisefieber, „Panorama Wielkopolskiej Kultury” (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu) nr 6 (49) 2008 s. 10
 • Jarosław Mikołajczyk, Krzysztof Szymoniak, Światłoczułość – Galeria Autorska, Bydgoszcz 2009, „Informacje lokalne” 2009/3/18
 • Jarosław Jakubowski Światło w pokoju bez okien, „Topos
 • Krzysztof Kuczkowski, [email protected]świat.pl [w:] "Wszędzie, skąd wracałem", Bydgoszcz 2006
 • Piotr Siemaszko, Idę z przypowieści [w:] "Światłoczułość", Bydgoszcz 2009
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Biogram poety
 • Krzysztof Szymoniak w Bibliotece Narodowej
 • Wywiad Krzysztofa Szymoniaka z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim
 • WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Warto wiedzieć że... beta

  II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie - gnieźnieńska szkoła średnia powstała w 1919 roku z inicjatywy Bolesława Kasprowicza, właściciela fabryki wódek, jako Gimnazjum Żeńskie im. bł. Jolenty. Placówka mieściła się w budynku byłej niemieckiej szkoły pani Reismannowej (Hohere Tochterschule) przy ulicy Łubieńskiego, którą kupił Kasprowicz. W 1937 roku gimnazjum przekształcono w Miejskie Liceum Żeńskie pw. bł. Jolenty. We wrześniu 1939 roku szkołę zamknięto, działalność wznowiła 15 marca 1945 roku jako Miejskie Gimnazjum i Liceum Żeńskie. Od 1952 roku jest placówką koedukacyjną. 16 kwietnia 1983 roku odbyło się nadanie szkole imienia Dąbrówki. W 2002 roku oddano do użytku nowe sale lekcyjne, boisko ze sztuczną nawierzchnią i halę sportową. Obecnym dyrektorem szkoły (od 2008 roku) jest Paweł Goźdź.
  Poezja (z gr. ποίησις, poíesis – tworzenie, wytwórczość, sztuka poetycka) – wieloznaczny termin, współcześnie stanowiący przede wszystkim określenie dzieł literackich nienapisanych prozą lub synonim liryki.
  Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego – bydgoska galeria artystyczna, założona 16 czerwca 1979 roku. W latach 80. należała do nielicznych prywatnych galerii w Polsce. Pierwsza jej siedziba mieściła się przy ul. Dworcowej 98 (do 1983 roku), druga przy ul. Chocimskiej 5 (do 2007 roku), trzecia przy przy ulicy Pomorskiej 48 (do 2012 roku). Aktualnie mieści się ponownie przy ul. Chocimskiej 5.
  Pobocza - Kwartalnik Literacko-Artystyczny: internetowe czasopismo poświęcone kulturze krajów Europy Środkowej i Wschodniej, wydawane przez Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku. Pismo publikuje przekłady z współczesnej literatury czeskiej, słowackiej, słoweńskiej, serbskiej, białoruskiej, rosyjskiej, niemieckiej, ukraińskiej, bośniackiej, chorwackiej i węgierskiej, a także artykuły krytyczne. Pismo posiada pełną wersję w języku czeskim, serbskim i słoweńskim. Kwartalnik organizuje Międzynarodowe Spotkania Poetyckie POBOCZA – odbywający się od 2004 festiwal poetycki, którego gośćmi są poeci i tłumacze z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych – stowarzyszenie rejestrowe powołane przez wydawców i redaktorów naczelnych ponad 20 największych w Polsce prywatnych niezależnych gazet lokalnych, o łącznym nakładzie tygodniowym przekraczającym 250 tys. egzemplarzy.
  Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.912 sek.