• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krzysztof Matyjaszczyk

  Przeczytaj także...
  Lewica – klub poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy. Utworzony został 22 kwietnia 2008, po rozpadzie koalicji wyborczej i klubu poselskiego Lewica i Demokraci. Logo to czerwony kwadrat, na dole którego znajdował się biały napis Lewica. Wzorzec stanowiły logotypy hiszpańskiej PSOE i niemieckiej SPD. Decyzją SLD z 24 września 2010 klub został przemianowany na Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej.Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
  Artur Ryszard Warzocha (ur. 11 listopada 1969 w Piotrkowie Trybunalskim) – polski polityk i samorządowiec, w latach 2006–2007 pierwszy wicewojewoda śląski.

  Krzysztof Adam Matyjaszczyk (ur. 27 maja 1974 w Radomsku) – polski polityk, poseł na Sejm VI kadencji (2007–2010), urzędnik samorządowy, od 2010 prezydent Częstochowy.

  Życiorys[]

  Ukończył budownictwo i zarządzanie na Politechnice Częstochowskiej, gdzie działał w organizacjach studenckich. Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Kierował pracami rady dzielnicy Raków. W latach 2002–2007 zasiadał w radzie miasta Częstochowy, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego. Pracował także jako zastępca naczelnika w starostwie częstochowskim.

  Wybory parlamentarne w Polsce, odbyły się 25 września 2005 roku na terenie Polski oraz w 166 obwodowych komisjach ulokowanych poza Polską. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie zostały one przeprowadzone razem z wyborami prezydenckimi i referendum 2005 w sprawie traktatu konstytucyjnego UE.Politechnika Częstochowska – publiczna uczelnia wyższa o profilu technicznym w Częstochowie, utworzona w 1949 roku. Prowadzi działalność naukową i badawczą w sześciu wydziałach, na 18 kierunkach. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 13. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1604. pośród wszystkich typów uczelni.

  Był przewodniczącym Federacji Młodych Socjaldemokratów w Częstochowie, został następnie przewodniczącym częstochowskiego SLD i wiceprzewodniczącym rady wojewódzkiej tej partii w Katowicach. W wyborach parlamentarnych w 2005 z listy SLD bez powodzenia startował do Sejmu. W wyborach samorządowych w 2006 z ramienia koalicji Lewica i Demokraci kandydował na prezydenta Częstochowy, zajmując 3. miejsce spośród 6 kandydatów (uzyskał 14 683 głosów, co stanowiło 20,83%).

  Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.Wybory samorządowe VI kadencji odbyły się 21 listopada 2010 roku (I tura). II tura (ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) odbyła się 5 grudnia i 19 grudnia 2010 roku. Termin wyborów został ogłoszony przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 15 września 2010 roku.

  W przedterminowych wyborach w 2007 został wybrany na posła, kandydując z listy LiD w częstochowskim okręgu wyborczym i otrzymując 16 432 głosów. 22 kwietnia 2008 został członkiem nowo powołanego klubu Lewica (we wrześniu 2010 przemianowanego na klub poselski SLD), a 11 lipca 2008 członkiem komisji śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu na funkcjonariuszy policji, służb specjalnych, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości.

  Wybory samorządowe w Polsce 2006 zostały przeprowadzone 12 listopada; II tura (ponowne głosowanie) w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbyła się 2 tygodnie później, 26 listopada.Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.

  W wyborach samorządowych w 2010 ponownie wystartował jako kandydat SLD na urząd prezydenta Częstochowy. W pierwszej turze uzyskał 35 045 (45,83%) głosów. Przeszedł do drugiej tury z Izabelą Leszczyną z PO, która otrzymała 16 815 głosów (21,99%). W drugiej turze uzyskał wynik 33 696 (70,89%) głosów wobec 13 840 (29,11%) głosów dla jego kontrkandydatki. W związku z wyborem na funkcję samorządową 7 grudnia 2010 utracił mandat poselski. Obowiązki prezydenta Częstochowy objął 10 grudnia tego samego roku po złożeniu ślubowania. W wyborach samorządowych w 2014 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, otrzymując w drugiej turze 56,72% głosów i pokonując w niej kandydata PiS Artura Warzochę.

  Okręg wyborczy nr 28 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Częstochowa oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego (województwo śląskie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 7 posłów w systemie proporcjonalnym.Powiat częstochowski – powiat w Polsce w województwie śląskim. Jego siedzibą jest miasto Częstochowa, które położone jest poza jego terytorium.

  Przypisy

  1. Ślubowanie nowego prezydenta. czestochowa.pl, 10 grudnia 2010. [dostęp 10 grudnia 2010].
  2. Strona sejmowa posła VI kadencji. [dostęp 22 listopada 2010].
  3. Serwis PKW – Wybory 2005. [dostęp 10 grudnia 2010].
  4. Serwis PKW – Wybory 2006. [dostęp 22 lipca 2011].
  5. Serwis PKW – Wybory 2007. [dostęp 10 grudnia 2010].
  6. Serwis PKW – Wybory 2010. [dostęp 6 grudnia 2010].
  7. Serwis PKW – Wybory 2014. [dostęp 1 grudnia 2014].

  Linki zewnętrzne[]

 • Krzysztof Matyjaszczyk – strona prywatna. [dostęp 22 listopada 2010].
 • Częstochowa – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba powiatu częstochowskiego. W latach 1975-1999 była stolicą województwa częstochowskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 została włączona do województwa śląskiego.Wybory samorządowe w Polsce w 2014 roku - wybory samorządowe, które odbędą się 16 listopada 2014. Będą to pierwsze wybory samorządowe przeprowadzone na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Posłowie na Sejm RP VI kadencji zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 21 października 2007.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Wybory do Sejmu i Senatu w 2007 roku zostały przeprowadzone w dniu 21 października 2007 roku (niedziela) w związku z podjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Uchwały z dnia 7 września 2007 r. w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 163, poz. 1154) i wydanym w jej następstwie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 7 września 2007 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 162, poz. 1145).
  Raków jest dzielnicą Częstochowy, położoną na południowy wschód od centrum miasta, na lewym brzegu Warty. Od zachodu ograniczona jest drogą krajową nr 1. Graniczy z dzielnicami Błeszno, Wrzosowiak, Ostatni Grosz oraz Zawodzie-Dąbie. Przebiega przez nią linia kolejowa Warszawa Centralna–Katowice (pierwotnie kolej warszawsko-wiedeńska) wraz ze stacją Częstochowa Raków (przez wiele lat noszącą nazwę Częstochowa Błeszno). Przeważa zabudowa wielorodzinna.
  Polityk – osoba działająca w sferze polityki, którą w klasycznym rozumieniu pojmujemy jako sztukę zdobywania władzy i rządzenia państwem, przy czym celem jest tu dobro wspólne, a przyporządkowanie działania temu celowi ostateczne. Polityk dąży więc do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy.
  Komisja śledcza ds. nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków (popularnie zwana "komisją ds. nacisków na służby specjalne") – sejmowa komisja śledcza działająca w oparciu o art. 111 Konstytucji RP, Ustawę o sejmowej komisji śledczej oraz powołującą ją do istnienia uchwałę Sejmu z 11 stycznia 2008 roku.
  Izabela Dorota Leszczyna (ur. 3 września 1962 w Częstochowie) – polska polityk, nauczycielka, samorządowiec, posłanka na Sejm VI i VII kadencji, od 2013 wiceminister finansów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.