• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krzysztof Lisek  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Okręg wyborczy nr 3 – okręg wyborczy obejmujący województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie, z siedzibą okręgowej komisji wyborczej w Olsztynie.Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD) – polska partia polityczna o charakterze centroprawicowym i liberalnym, działająca w latach 1990–1994.

  Krzysztof Lisek (ur. 28 maja 1967 w Gdańsku) – polski polityk i przedsiębiorca, poseł na Sejm V i VI kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Po nauce w liceum ogólnokształcącym rozpoczął (ostatecznie nieukończone) studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. W 2013 obronił licencjat na kierunku stosunki międzynarodowe w Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni, a w 2017 uzyskał tytuł zawodowy magistra na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

  Posłowie VII kadencji do Parlamentu Europejskiego zostali wybrani w wyborach przeprowadzonych w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej pomiędzy 4 a 7 czerwca 2009.Okręg wyborczy nr 34 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Elbląg oraz powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, lidzbarskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego (województwo warmińsko-mazurskie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 8 posłów w systemie proporcjonalnym.

  Był jednym z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów, w latach 1991–1993 pełnił funkcję przewodniczącego tej organizacji. W 1993 poprzez Gdańską Fundację Integracji Europejskiej wprowadził w Polsce popularną kartę młodzieżową EURO<26.

  W 1990 wstąpił do Kongresu Liberalno-Demokratycznego, był członkiem władz wojewódzkich i krajowych tej partii. Później należał do Unii Wolności, z której przeszedł w 2001 do Platformy Obywatelskiej. Był sekretarzem regionu pomorskiego PO, a w 2006 został jego wiceprzewodniczącym. W latach 2005–2006 pełnił funkcję komisarza regionu warmińsko-mazurskiego PO (po rezygnacji złożonej przez przewodniczącego Marka Żylińskiego).

  Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.Europejska Karta Młodzieżowa EURO26 – międzynarodowy system kart identyfikacyjnych wydawany osobom w wieku od 5 do 30 lat, uprawniający posiadaczy do zniżek przy zakupie różnego rodzaju usług i niektórych towarów, zazwyczaj związanych z turystyką, np. zniżki na bilety lotnicze, wejściówki do klubów muzycznych i dyskotek, bilety do kin i do teatrów, kursy językowe, a także zakupy sprzętu sportowego i turystycznego lub odzieży sportowej.

  W 2005 z listy Platformy Obywatelskiej wybrano go na posła V kadencji w okręgu elbląskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat poselski, otrzymując 25 548 głosów. W Sejmie VI kadencji był przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych.

  W 2009 z listy PO w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym Olsztyn został eurodeputowanym VII kadencji. W 2010 Europarlament uchylił jego immunitet w związku z zarzutami dotyczącym domniemanego niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki prawa handlowego, w której przez kilka lat był prezesem zarządu. W czerwcu 2011 prokurator Prokuratury Okręgowej w Koszalinie przedstawił mu w związku z tą sprawą zarzuty. W lutym 2014 za jeden z czynów został nieprawomocnie skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i na karę grzywny, a w pozostałym zakresie uniewinniony wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku. Ostatecznie w marcu 2019 został uniewinniony także od ostatniego ze stawianych mu zarzutów.

  Prokuratura okręgowa – powszechna jednostka organizacyjna prokuratury (jednostka organizacyjna prokuratury w pionie cywilnym).Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  W 2014 Krzysztof Lisek nie ubiegał się o reelekcję do PE. Od 2015 zatrudniony jako doradca w firmie Fipra International Ltd. w Brukseli. W wyborach parlamentarnych w 2019 bezskutecznie ubiegał się o mandat posła.

  W 2011 został odznaczony gruzińskim Orderem Zwycięstwa Świętego Jerzego.

  Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni (SWPD) (do 2010 jako Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni) – nieistniejąca uczelnia niepubliczna z siedzibą w Gdyni, funkcjonująca w latach 1996 - 2013.Komisja Spraw Zagranicznych (skrót SZA) – stała komisja sejmowa zajmująca się sprawami polityki zagranicznej Polski.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 25 września 2005, na czas kadencji od 19 października 2005 do 4 listopada 2007. Pierwotnie miała upłynąć pomiędzy 31 sierpnia 2009 a 20 października 2009, jednak została skrócona na mocy uchwały Sejmu.
  Marek Błażej Żyliński (ur. 3 lutego 1952 w Iławie) – polski polityk, samorządowiec, urzędnik państwowy, poseł na Sejm IV kadencji. Brat Adama Żylińskiego.
  Posłowie na Sejm RP VI kadencji zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 21 października 2007.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Unia Wolności (UW) – polska partia polityczna powstała 23 kwietnia 1994 z połączenia dwóch działających od 1990 ugrupowań: Unii Demokratycznej (UD) i Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD). W maju 2005 przekształcona w Partię Demokratyczną – demokraci.pl.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.