• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krzysztof Kawalec  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  Krzysztof Maria Kawalec (ur. 27 kwietnia 1954 we Wrocławiu) – polski historyk, specjalizujący się w historii myśli politycznej, historii Polski i powszechnej XIX-XX wieku; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim; pracownik Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Piotr Tadeusz Gliński (ur. 20 kwietnia 1954 w Warszawie) – polski socjolog, profesor, wykładowca akademicki, ekolog i polityk, w latach 2005–2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodził się w 1954 we Wrocławiu, z którym związał całe swoje życie prywatne i zawodowe. Ukończył tam kolejno szkołę podstawową oraz w 1973 IX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego. Po pomyślnie zdanym egzaminie maturalnym podjął studia dzienne na kierunku historia na Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas studiów należał do jednych ze zdolniejszych studentów prof. Henryka Zielińskiego, a następnie był kontynuatorem zapoczątkowanych przezeń badań naukowych nad polską myślą polityczną XIX i zwłaszcza XX wieku. Po zdobyciu tytuły zawodowego magistra w 1978 został zatrudniony jako asystent w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” na wrocławskim uniwersytecie w 1980 członek tego związku. W 1981 przebywał dwukrotnie na stażu naukowym w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.

  W 1985 uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy pt. Obóz Narodowy wobec faszyzmu w latach 1922–1939, której promotorem był prof. Wojciech Wrzesiński. Wraz z nowym tytułem naukowym awansował na stanowisko adiunkta. W 1996 Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności historia najnowsza na podstawie rozprawy nt. Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej lat 1918-1939. Niedługo potem objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, a potem profesora zwyczajnego. W 2001 prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych. Aktualnie jest pracownikiem Zakładu Historii Polski i Powszechnej od XIX i XX wieku, którego jest kierownikiem od 2013, po przejściu na emeryturę prof. Teresy Kulak.

  Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  Poza działalnością naukowo-dydaktyczna na Uniwersytecie Wrocławskim jest Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Międzywydziałowych Komisji Interdyscyplinarnych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. 1 czerwca 2007 został wybrany naczelnikiem Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu. Od 2016 do 2021 pełnił obowiązki dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Narodowa Demokracja lub ruch narodowy (popularna nazwa endecja od skrótu ND) – polski ruch polityczny o ideologii nacjonalistycznej, powstały pod koniec XIX wieku. Głównym ideologiem i współzałożycielem Narodowej Demokracji był Roman Dmowski.

  W czerwcu 2020 minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powołał go w skład Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.
  Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (IH UJ) - jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, powołana do życia 24 kwietnia 1970. Jeden z 6 instytutów tworzących Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Teresa Maria Kulak (ur. 16 października 1941 r. w Donaborowie koło Kępna) – polska historyk specjalizująca się w historii Polski i powszechna XIX i XX wieku, polskiej myśl polityczna XIX i XX wieku, dziejach Śląska XVIII-XX wieku oraz historii Niemiec, nauczyciel akademicki związana z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem Opolskim.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Staż zawodowy – forma nauki polegająca na zdobywaniu wiedzy w miejscu pracy. Staże mogą mieć formę płatną lub bezpłatną. Najczęściej stażysta ma przydzielonego mentora, osobę, która uczy go zawodu. Odbywa się bez nawiązania stosunku pracy pomiędzy stażystą a pracodawcą. Osoba będąca na stażu ma podpisaną umowę na czas określony i jest ona zazwyczaj podpisywana na okres 1 roku. Jedną z form stażu zawodowego jest staż podyplomowy.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.716 sek.