• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krzysztof Giaro

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).Polskie Towarzystwo Informatyczne – organizacja zrzeszająca polskich informatyków, zarejestrowana 22 maja 1981. Celem PTI jest wspieranie działalności naukowej w obszarach związanych z informatyką, popularyzacja informatyki, reprezentowanie członków przed instytucjami w kraju i za granicą. Skupia (2006) ok. 2000 osób, jest organizatorem cyklicznych przedsięwzięć środowiskowych (krajowych i międzynarodowych konferencji, spotkań integracyjnych informatyków, konkursów, nagród).
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Krzysztof Adam Giaro (ur. 1973) – polski informatyk i matematyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk technicznych.

  Życiorys[]

  W 1997 ukończył studia informatyczne na Politechnice Gdańskiej. Jego praca magisterska pt. Badanie zwartego szeregowania zadań na procesorach dedykowanych została uznana za najlepszą w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich z Informatyki zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Rok później ukończył również studia matematyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Doktoryzował się na podstawie pracy pt. Szeregowanie zadań na procesorach dedykowanych bez obustronnych postojów (1999). Habilitację uzyskał na podstawie rozprawy pt. Szeregowanie zadań metodami kolorowania grafów (2003). Tytuł profesorski otrzymał w 2014 roku.

  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Zawodowo związany jest z Politechniką Gdańską, gdzie pracuje w Katedrze Algorytmów i Modelowania Systemów na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

  Nagrody[]

 • Laureat Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena (2003)
 • Przypisy

  Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki – największy z wydziałów Politechniki Gdańskiej, oferujący studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, a także studia doktoranckie. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego.Nauczyciel akademicki – osoba wykształcona w określonej dziedzinie naukowej i prowadząca przedmiot kierunkowy kształcenia dla studentów w szkołach wyższych lub (Akademii, Uniwersytecie), przy czym należy odróżnić nauczyciela np. przedszkola czy szkoły elementarnej od nauczyciela akademickiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.