• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krzyżowanie wybiórcze

  Przeczytaj także...
  Heterozygota – organizm posiadający zróżnicowane allele tego samego genu (np. Aa), w tym samym locus na chromosomach homologicznych. Gamety osobnika heterozygotycznego mogą być różne, tzn. mogą zawierać zupełnie odmienny materiał genetyczny.Krzyżowanie, hybrydyzacja – proces, w wyniku którego z komórek (zwykle gamet) osobników o odmiennym genotypie, w istotny sposób różniących się pewnymi cechami genetycznymi, powstaje organizm potomny, zwany mieszańcem (też hybrydą, krzyżówką lub bastardem). W taksonomii termin stosowany jest w odniesieniu do krzyżowania różnych taksonów, czego wynikiem jest powstawanie mieszańca taksonomicznego (międzygatunkowego, międzyrodzajowego). W zoologii i hodowli zwierząt proces krzyżowania zwierząt spokrewnionych gatunków określany jest mianem bastardyzacji. W szczególnych sytuacjach (w hodowli in vitro lub w wyniku szczepienia) dojść może do powstania mieszańców wegetatywnych, będących mieszaniną komórek lub tkanek pochodzących od różnych taksonów.
  Dobór płciowy jest szczególnym przypadkiem doboru naturalnego, gdzie o dostosowaniu decyduje postrzegana atrakcyjność dla płci przeciwnej.

  Krzyżowanie wybiórcze - krzyżowanie nielosowe, przeciwieństwo panmiksji.

  Tendencja do dobierania sobie partnera pod kątem jakiejś jego cechy fizycznej.

  Istnieją jego dwa typy:

 • pozytywne - gdy pary kojarzą się na zasadzie wzajemnego podobieństwa (np. wzrostu)
 • negatywne - gdy pary kojarzą się na zasadzie niepodobieństwa (kontrastowo)
 • Obydwa typy prowadzą do odchylenia od równowagi Hardy'ego-Weinberga jeśli wybór dotyczy cechy dziedzicznej. Oznacza albo nadwyżkę homozygot w populacji przy typie pozytywnym albo nadwyżkę heterozygot przy typie negatywnym.

  Homozygota – organizm posiadający identyczne allele danego genu (np. aa lub AA) w chromosomach. Homozygoty wytwarzają zawsze gamety jednakowego typu – identyczne pod względem materiału genetycznego (danej cechy). Homozygotyczność może dotyczyć jednego, kilku lub nawet wszystkich genów w organizmie.

  W niektórych populacjach ludzkich obserwuje się wybiórcze krzyżowanie pozytywne ze względu na wysokość ciała czy inteligencję.

  Bibliografia[]

 • Mały słownik antropologiczny, WP, Warszawa 1976.
 • Zobacz też[]

 • dobór płciowy • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.