• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krzyż Kawalerski

  Przeczytaj także...
  Order Karola III, właśc. Królewski Dostojny Order Hiszpański Karola III (hiszp. Real y Distinguida Orden Española de Carlos III) – najwyższe cywilne odznaczenie Królestwa Hiszpanii ustanowione w 1771 przez króla Karola III.Królewski Order Wazów (szw. Kungliga Vasaorden) – odznaczenie państwowe Królestwa Szwecji nadawane do 31 grudnia 1974 przede wszystkim za zasługi w prywatnym sektorze handlu, przemysłu i rolnictwa, oraz dla sztuki i nauki.
  Order Krzyża Wojskowego (OKW) – polski order wojskowy przyznawany żołnierzom Sił Zbrojnych i osobom cywilnym za wybitne zasługi w działaniach przeciw terroryzmowi lub podczas operacji pokojowych. Stanowi najwyższe z odznaczeń wojskowych, nadawanych w Polsce za czyny bojowe w czasie pokoju.

  Krzyż Kawalerski – jedna z klas orderów, zwykle najniższa (V klasa przy klasycznym podziale pięć klas), wieszany na wstążce na lewej piersi wśród innych medali i odznaczeń

  W Polsce:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Virtuti Militari
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Kawalerski Orderu Krzyża Wojskowego
 • Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
 • W innych krajach (przykładowo):

 • Krzyż Kawalerski Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego (Watykan)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi (Węgry)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Świętego Stefana (Węgry)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Karola III (Hiszpania)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Witolda Wielkiego (Litwa)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Wojskowego Wilhelma (Holandia)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi (Liechtenstein)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Królewskiego Wazów (Szwecja)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Gwiazdy (Rumunia)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Czarnego Orła (Albania)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Korony (Jugosławia)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Ferdynanda I (Rumunia)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Świętego Włodzimierza (Imperium Rosyjskie)
 • Zobacz też[]

 • Krzyż Oficerski
 • Krzyż maltański
 • Order Zasługi Republiki Węgierskiej (węg. Magyar Köztársasági Érdemrend) – najwyższe odznaczenie węgierskie. Order został wznowiony w 1991.Order Virtuti Militari (łac. Męstwu wojskowemu – (cnocie) dzielności żołnierskiej) – najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest najstarszym orderem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do chwili obecnej. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej w obronie Konstytucji 3 Maja. Dewiza orderu brzmi: Honor i Ojczyzna  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rycerski Order Świętego Grzegorza Wielkiego (łac. Ordo Equestris Sancti Gregorii Magni, wł. Ordine Equestre di San Gregorio Magno) – odznaczenie watykańskie (order), ustanowione w 1831 roku przez papieża Grzegorza XVI.
  Odznaczenie – honorowe wyróżnienie o określonym znaku nadawane za szczególne zasługi lub wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach pracy zawodowej lub społecznej, za akty odwagi i poświęcenia, w celu upamiętnienia wydarzeń, udziału w wojnie, itp.
  Order Zasługi Księstwa Liechtenstein (niem. Fürstlich Liechtensteinischer Verdienstorden) – najwyższe odznaczenie Księstwa Liechtenstein ustanowione w 1937.
  Krzyż maltański, krzyż kawalerski, znany też jako krzyż cnót rycerskich. Używany jest przez Zakony Szpitalników: biały jest symbolem joannitów, w kolorze zielonym lazarytów. W Polsce czerwony krzyż maltański jest symbolem służby SAR. Oparty jest na krzyżu greckim, ramiona jednak rozszerzają się od środka i są rozwidlone na końcu. W bizantyjskiej symbolice pojawił się prawdopodobnie w VI w.
  Medal – niewielki, najczęściej okrągły lub owalny, płaski wytwór metalowy (odmiana wieloboczna jest zwana plakietką), wykonany zazwyczaj techniką odlewu lub bicia. Jest zwykle ozdobiony po jednej lub obu stronach reliefem. Często jest zawieszony na wstążce.
  Order Czarnego Orła (alb. Urdhëri i shqiponjë e zezë) – odznaczenie państwowe Księstwa Albanii ustanowione w 1914 przez księcia Wilhelma.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.