• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krzesiny  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Ropczyce (ji. ראָפּשיץ) – miasto w zachodniej części województwa podkarpackiego, siedziba powiatu ropczycko-sędziszowskiego i miejsko-wiejskiej gminy Ropczyce. Położone jest na pograniczu Pogórza Środkowobeskidzkiego i Kotliny Sandomierskiej, nad rzeką Wielopolką.Jama zasobowa - prosty obiekt archeologiczny, zagłębienie w terenie służące do przechwywania żywności, ziarna itp., rodzaj prymitywnej spiżarni. Lokalizację jam zasobowych, jak i innych obiektów archeologicznych, znacząco ułatwia archeologiczne rozpoznanie zdjęć lotniczych.
  Dwór na Krzesinach
  Kościół Matki Bożej Królowej Polski na Krzesinach
  Krajobraz Krzesin

  Krzesiny – niewielka południowo-wschodnia część Poznania, w obrębie osiedla samorządowego Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo.

  Historia[ | edytuj kod]

  Na południowym brzegu Spławki w Krzesinach istniały dwie osady z wczesnego okresu epoki żelaza. Starsza datowana jest na lata 700–550 p.n.e., a młodsza na lata 550–350 p.n.e. Z pierwszej osady odsłonięto trzy ziemianki, siedem jam zasobowych, dwa piece, cztery ogniska, cztery paleniska i trzynaście dołów po słupach. Znaleziono tu m.in. szpilę brązową (fragment) i przedmioty krzemienne. Z drugiej osady odsłonięto fragmenty trzech półziemianek mieszkalnych, dwa paleniska, pięć dołów po słupach i 61 jam różnego przeznaczenia. Znaleziono tu m.in. naszyjnik brązowy. W tym rejonie zlokalizowano również grób kultury łużyckiej. Na terenie Krzesin istniała też osada z kultury pomorskiej (ok. 400 lat p.n.e.).

  Kluczbork – stacja kolejowa w Kluczborku, w województwie opolskim, w Polsce. Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca regionalnego. Ignacy Kaczmarek (ur. 1888 w Komornikach, zm. 1975) – polski geodeta, inżynier, działacz społeczny i niepodległościowy, współzałożyciel i prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

  Dawna wieś szlachecka, występująca w dokumentach od 1294 (w 1510 zapisywana jako Crzessyny). Znajdowała się albo na południe od Spławki, albo na północnym brzegu Krzesinki. W 1294 była własnością Mirosława Przedpełkowica, kasztelana bnińskiego, brata Mikołaja, wojewody kaliskiego i właściciela Głuszyny. W końcu XIV wieku była podzielona na kilka części. Jedną z nich posiadał w latach 1398–1403 rajca poznański Wojtek Bogaty. W XV wieku byli tutaj notowani sołtysi.

  Sołtys (z niem. Schuldheiß, Schultheiß, Scholtis, Schulte(s) i Schulz(e), sędzia, ten, który wskazuje winnego; forma zlatynizowana scultetus) – osoba będąca przedstawicielem lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej. Jego rola począwszy od średniowiecza ulegała poważnym zmianom i od 1990 roku w Polsce jest organem wykonawczym sołectwa.Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.

  Wieś szlachecka położona była w 1580 w powiecie poznańskim województwa poznańskiego.

  W obecnym miejscu lokowana w XIX wieku. W 1900 Komisja Kolonizacyjna zakupiła teren od Antoniego Raczyńskiego i zbudowała tu niewielkie osiedle domków dla osadników niemieckich (kilkanaście rodzin, głównie z Westfalii). Podczas okupacji przyłączona przez Niemców w 1942 do Poznania. W nocy z 22 na 23 listopada 1940, przy kościele, odbyła się krwawa Akcja krzesińska, związana z groźbami wobec władz okupacyjnych. W 1945 przywrócono tu polskie nazwy ulic, ze szczególnym uwzględnieniem imion wywodzących się od nazw miejscowości małopolskich (np. Ropczycka, Sanocka lub Niżańska). Szkołę podstawową reaktywowano 5 marca 1945. Ponownie włączona w granice miasta od 1951. Do końca 1950 miejscowość była siedzibą gminy Krzesiny.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. (MPK Poznań Sp. z o.o.) - spółka powstała 28 czerwca 2000 w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu". Jej tradycje sięgają roku 1880, kiedy w Poznaniu powstał pierwszy tramwaj konny. Jest jednoosobową spółką miasta Poznania (jedyny właściciel i 100% udziałowiec).Andrzej Sebastian Duda (ur. 16 maja 1972 w Krakowie) – polski prawnik, nauczyciel akademicki, były wiceminister sprawiedliwości, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, były członek Trybunału Stanu, poseł na Sejm VII kadencji.

  W 1994 utworzono jednostkę pomocniczą miasta Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Komisja Kolonizacyjna (niem. Königlich Preußische Ansiedlungskommission in den Provinzen Westpreußen und Posen) – instytucja założona 26 kwietnia 1886 roku przez władze niemieckie, z inicjatywy Otto von Bismarcka, pod kierownictwem nadprezydenta prowincji poznańskiej.
  Gmina Krzesiny – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934-1950 (de facto 1934-40) w woj. poznańskim (dzisiejsze woj. wielkopolskie). Siedzibą władz gminy były Krzesiny (obecnie dzielnica Poznania).
  Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.
  Bnin – południowa część miasta Kórnika, nad Jeziorem Bnińskim i Jeziorem Kórnickim. Bnin był do 1934 roku osobnym miastem, a w latach 1934-61 wsią. W 1961 r. został włączony w granice Kórnika.
  Westfalia (niem. Westfalen) – kraina historyczna w Niemczech, między miastami Dortmund, Münster, Bielefeld i Osnabrück. Obecnie część kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia. Północno-wschodnia część historycznej Westfalii leży w obrębie Dolnej Saksonii.
  Poznań Główny – dworzec kolejowy w Polsce sklasyfikowany przez PKP w kategorii A. Położony w centrum Poznania, przy ul. Dworcowej, na terenie pomiędzy ulicami: Zachodnią, Głogowską, Mostem Dworcowym, Przemysłową i Spichrzową (dawniej również ul. Składową na terenie tzw. Wolnych Torów).
  Ziemianka - prymitywne schronienie wykopane w ziemi, przeważnie przykryte gałęziami i poszyciem leśnym lub odchodami zwierzęcymi w formie stałej, niekiedy wyposażone w piec gliniany.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.