• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krzekowo-Bezrzecze

  Przeczytaj także...
  Gumieńce (do 1945 niem. Scheune) – część miasta i osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w dzielnicy Zachód.Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.
  Podstawową jednostką pomocniczą Szczecina jest osiedle, choć mogą być tworzone inne jednostki jak dzielnice. Miasto jest podzielone na 37 osiedli administracyjnych. Ponadto Szczecin jest podzielony na 4 dzielnice: Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód. Dzielnice nie spełniają funkcji samorządowych, lecz grupują osiedla i są wykorzystywane przez Urząd Miasta Szczecin na potrzeby organizacji pracy, gospodarki przestrzenią i zarządzania miastem. Dla przykładu dzielnice pełnią funkcje jednostek urbanistycznych w oparciu o które pracują 4 zespoły urbanistyczne w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta. Główną funkcję samorządową spełniają osiedla, posiadające organy uchwałodawcze i wykonawcze.

  Krzekowo-Bezrzeczeosiedle administracyjne w Szczecinie, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w rejonie Zachód.

  Według danych z Urzędu Miasta w osiedlu na pobyt stały zameldowanych jest 3999 osób.

  Osiedle składa się z części miasta: Bezrzecze oraz Krzekowo. Od północy osiedle graniczy z osiedlem Głębokie-Pilchowo, od wschodu z osiedlami Zawadzkiego-Klonowica i Pogodno, od południa na wąskim odcinku graniczy z osiedlem Gumieńce.

  Rada Osiedla Krzekowo-Bezrzecze liczy 15 członków. W wyborach do rad osiedli 20 maja 2007 roku udział wzięło 145 głosujących, co stanowiło frekwencję na poziomie 5,66%

  Głębokie-Pilchowo – osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w rejonie Zachód.Zawadzkiego-Klonowica – osiedle administracyjne w Szczecinie, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w dzielnicy Zachód.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rocznik statystyczny Szczecina 2014, Urząd Statystyczny w Szczecinie, ISSN 1896-2718 (na płycie CD).
  2. Liczba mieszkańców (pol.). W: Biuletyn Informacji Publicznej [on-line]. Urząd Miasta Szczecin, 2015-04-26. [dostęp 2015-04-26].
  3. Członkowie Rad Osiedli – Kadencja 2007-2011 (pol.). Urząd Miasta Szczecin. [dostęp 2010-05-07].
  4. Wybory Rad Osiedlowych 20 maja 2007 (pol.). Urząd Miasta Szczecin. [dostęp 2010-05-07].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Mapa osiedla Krzekowo-Bezrzecze
 • Rada Osiedla Krzekowo-Bezrzecze
 • Krzekowo (niem. Kreckow) – część miasta Szczecina na osiedlu Krzekowo-Bezrzecze, położone przy granicy miasta z gminą Dobra.Pogodno – część miasta i osiedle samorządowe Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w dzielnicy Zachód.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bezrzecze (niem. Brunn) – część miasta Szczecina na osiedlu Krzekowo-Bezrzecze, położone przy granicy miasta z gminą Dobra sąsiadujące z wsią o tej samej nazwie zwaną potocznie Bezrzeczem Górnym.
  Zachód – dzielnica obejmująca zachodnią część miasta Szczecina, która grupuje 9 jednostek pomocniczych miasta – osiedli. Według danych z 4 maja 2010 w dzielnicy zameldowanych na pobyt stały było 116 908 osób.
  Szczecin (niem. Stettin, szw. Stettin, łac. Sedinum lub Stetinum – miasto na prawach powiatu, stolica i największe miasto województwa zachodniopomorskiego, położone nad Odrą oraz jeziorem Dąbie. Szczecin jest trzecim pod względem zajmowanej powierzchni (300,55 km² z czego prawie 24% zajmują grunty pod wodami) i siódmym pod względem liczby ludności miastem Polski. Centrum aglomeracji szczecińskiej. Według danych z 30 czerwca 2012 roku miasto miało 409 211 mieszkańców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.