• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Ewa Siedlecka – polska dziennikarka i publicystka, od 1989 zatrudniona w „Gazecie Wyborczej”. Zajmuje się głównie zagadnieniami prawa, prawami człowieka i prawami zwierząt. W 2011 otrzymała „Nagrodę im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby”.Małgorzata Grażyna Zwiercan (ur. 6 lipca 1958 w Gdyni) – polska polityk, terapeutka i przedsiębiorca, posłanka na Sejm VIII kadencji.
  Siedziba Trybunału Konstytucyjnego w alei J.Ch. Szucha 12a w Warszawie

  Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polscekryzys ustrojowy, który rozpoczął się w 2015 podwójnym wyborem pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego (TK) przez posłów Sejmu VII i VIII kadencji. Kryzys doprowadził do trzech zmian ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, których zgodność z konstytucją została zakwestionowana przez TK. Kwestia legalności wyroków TK i ich publikacji stała się przedmiotem sporu i doprowadziła do zaognienia konfliktu w 2016. W trakcie trwania kryzysu doszło do licznych manifestacji zwolenników i przeciwników zmian w TK. Kryzys był też jednym z powodów powstania Komitetu Obrony Demokracji. Wydarzenia w Polsce były szeroko komentowane przez przedstawicieli innych państw i organizacji międzynarodowych (w szczególności Unii Europejskiej i Rady Europy).

  Fundacja Trans-Fuzja – ogólnopolska organizacja pozarządowa utworzona notarialnie przez pięcioro fundatorów 26 lutego 2008 i działająca formalnie od 8 lipca 2008. Posiada status fundacji oraz organizacji pożytku publicznego, zajmuje się edukacją w zakresie wiedzy o płci, organizowaniem akcji mającym na celu przeciwdziałanie transfobii oraz zabiega o prawa osób transseksualnych, transwestytycznych, transpłciowych oraz transgenderowych. Fundacja deklaruje starania o zwiększenie reprezentacji społecznej osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych, kształtowanie postaw tolerancji, przełamywanie stereotypów oraz znoszenie praw dyskryminujących przedstawicieli tych grup. Jest obecnie jedyną w Polsce organizacją stawiającą sobie za główny cel działalność na rzecz osób transpłciowych:Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

  Spis treści

 • 1 Przebieg
 • 1.1 Podwójny wybór sędziów
 • 1.1.1 Wybór sędziów przez Sejm VII kadencji
 • 1.1.2 Nowelizacja ustawy o TK z 19 listopada 2015
 • 1.1.3 Wybór sędziów przez Sejm VIII kadencji
 • 1.2 Wyroki Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2015
 • 1.2.1 Kwestia publikacji wyroków
 • 1.3 Nowelizacja ustawy o TK z 22 grudnia 2015
 • 1.4 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016
 • 1.4.1 Kwestia publikacji wyroku
 • 1.4.2 Dualizm prawny
 • 1.5 Próby zakończenia kryzysu
 • 1.6 Ustawa o TK z 22 lipca 2016
 • 1.7 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 sierpnia 2016
 • 1.8 Działania prokuratorskie w stosunku do sędziów TK
 • 2 Reakcje na kryzys
 • 2.1 Demonstracje
 • 2.2 Uczelnie i organizacje naukowe
 • 2.3 Sądy
 • 2.4 Organizacje prawnicze, praw człowieka i inne organizacje pozarządowe
 • 2.5 Kancelaria Sejmu
 • 2.6 Samorząd terytorialny
 • 2.7 Reakcje międzynarodowe
 • 2.7.1 Unia Europejska
 • 2.7.2 Rada Europy
 • 2.7.3 Stany Zjednoczone
 • 2.7.4 Inne państwa i organizacje
 • 3 Opinia publiczna
 • 4 Przypisy
 • Grzegorz Juliusz Schetyna (ur. 18 lutego 1963 w Opolu) – polski polityk i przedsiębiorca, z wykształcenia historyk. Poseł na Sejm III, IV, V, VI i VII kadencji. W latach 2007–2009 wiceprezes Rady Ministrów i minister spraw wewnętrznych i administracji w pierwszym rządzie Donalda Tuska, w latach 2009–2010 przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, w latach 2010–2011 marszałek Sejmu VI kadencji, w 2010 tymczasowo wykonujący obowiązki Prezydenta RP.Prawo konstytucyjne (dawniej: prawo polityczne, prawo państwowe) – zespół norm prawnych określających ustrojowe zasady funkcjonowania państwa, treść i sposoby zagwarantowania praw człowieka i obywatela oraz zaspokajania potrzeb społecznych, sposób tworzenia prawa, hierarchię źródeł prawa a także kompetencje i wzajemne relacje pomiędzy organami władzy państwowej.


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stanisław Biernat (ur. 2 sierpnia 1949 w Tarnowie) – polski prawnik, nauczyciel akademicki, sędzia, a od 3 grudnia 2010 także wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego.
  Sejm VII kadencji – skład Sejmu VII kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 9 października 2011.
  Kronika Sejmowa – czasopismo otwartego dostępu wydawane przez Kancelarię Sejmu RP. Zawiera informacje o bieżących pracach Sejmu, jego prezydium i komisji, o podejmowanych uchwałach, relacje z konferencji, wystaw i uroczystości, a także notatki o pracach Parlamentu Europejskiego, Rady Europy i parlamentów państw europejskich.
  Arkadiusz Adamczyk (ur. 1969) – polski historyk i politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  Anna Łabno – polska prawnik, konstytucjonalistka, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
  Orzecznictwo to ogół decyzji jednego bądź wielu sądów i innych organów państwa. Przy czym pod pojęciem orzeczenia rozumie się tu zarówno stan faktyczny i prawny rozstrzygniętej sprawy, jak i sentencję wyroku oraz samo jej uzasadnienie.
  Julia Anna Przyłębska z domu Żmudzińska (ur. 16 listopada 1959 w Bydgoszczy) – polska prawniczka, sędzia orzekająca m.in. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, od 2015 sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.295 sek.