• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krytyczna pedagogika miejsca

  Przeczytaj także...
  Pedagogika krytyczna — nurt w pedagogice podważający założenia, działania i wyniki edukacji uważane za oczywiste w edukacji instytucjonalnej. Postuluje wewnątrzinstytucjonalny wysiłek pedagogów polegający na podnoszeniu kwestii nierówności społecznych. Pedagogika krytyczna uważana jest za odpowiedź na dominację instytucjonalną i ideologiczną, zwłaszcza w systemie kapitalistycznym.Pedagogika miejsca - perspektywa teoretyczna badań nad edukacją, opisująca dialektyczną relację "człowiek–przestrzeń/miejsce", jako znaczącą dla procesów uczenia się i rozwoju; także tworzenia się biografii/tożsamości ludzkich, relacji społecznych/kapitału społecznego, wspólnot/ruchów społecznych.

  Krytyczna pedagogika miejsca jest próbą połączenia pedagogiki krytycznej z pedagogiką miejsca.

  Krytyczna pedagogika miejsca "jest reakcją przeciwko polityce i praktyce reform edukacyjnych, które lekceważą miejsca oraz nie badają przekonań na temat związków między edukacją a polityką rozwoju ekonomicznego".

  Cele[]

 • dekolonizacja – transformacja kultury dominującej, naprawa i odnowienie tradycyjnych wzorów kulturowych tj. relacje międzypokoleniowe
 • powtórne zasiedlanie – uczyć się żyć dobrze pod względem społecznym i ekologicznym
 • Przypisy

  1. Gruenewald, David A.: The Best of Both Worlds: A Critical Pedagogy of Place (ang.). 2003. [dostęp 2007]. s. 10. 0013-189X.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.