• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kryterium uplastycznienia

  Przeczytaj także...
  Wytężenie materiału – w wytrzymałości materiałów stan materiału obciążonego siłami zewnętrznymi, w którym istnieje niebezpieczeństwo przejścia w stan plastyczny – przekroczenie granicy sprężystości, jeśli materiał taką posiada – lub utrata spójności (pękniecie, przełom, dekohezja).Maksymilian Tytus Huber (ur. 4 stycznia 1872 w Krościenku nad Dunajcem, zm. 9 grudnia 1950 w Krakowie) – polski naukowiec, inżynier mechanik.
  Granica plastyczności to wartość naprężenia przy którym zaczynają powstawać nieodwracalne odkształcenia plastyczne. Za umowne kryterium do określenia tej granicy przyjmuje się trwałe odkształcenie względne równe 0,002. Pomiędzy granicą sprężystości a granicą plastyczności rozciąga się obszar częściowej sprężystości (lub częściowej plastyczności).

  Kryterium uplastycznienia albo inaczej warunek plastyczności umożliwia w wypadku złożonego stanu naprężenia określenie czy materiał przekroczył granicę plastyczności.

  Bardziej znane warunki:

 • kryterium HMH (Hubera-Misesa-Hencky'ego)
 • kryterium Druckera-Pragera
 • kryterium Mohra-Coulomba
 • Kryterium uplastycznienia jest często tożsame z hipotezą wytężeniową, gdyż dla pewnej grupy materiałów osiągnięcie granicy plastyczności oznacza zniszczenie materiału.

  Naprężenie – miara gęstości powierzchniowej sił wewnętrznych występujących w ośrodku ciągłym. Jest podstawową wielkością mechaniki ośrodków ciągłych. Jednostką naprężenia jest paskal.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.