• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kryteria Hilla

  Przeczytaj także...
  Eksperyment (łac. experimentum - doświadczenie, badanie) – w naukach przyrodniczych i społecznych zbiór działań wzbudzających w obiektach materialnych określone reakcje i zjawiska w warunkach pozwalających kontrolować wszelkie istotne czynniki, które poddaje się dokładnej obserwacji.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Austin Bradford Hill (ur. 1897, zm. 1991) – brytyjski epidemiolog i statystyk. Twórca kryteriów Bradforda Hilla. Był jednym z pionierów badań klinicznych. Prowadząc badania wspólnie z Richardem Dollem odkrył związek pomiędzy paleniem tytoniu a występowaniem nowotworów i innych groźnych chorób.

  Kryteria Hilla, kryteria Bradford-Hill, kryteria Bradford Hill – zbiór cech wskazujących na występowanie zależności przyczynowej pomiędzy zjawiskami medycznymi.

  Analogia (gr. αναλογια – odpowiedniość, podobieństwo) – orzekanie o pewnych cechach omawianego przedmiotu (rzeczy, osoby, pojęcia itp.) na zasadzie jego podobieństwa do innego przedmiotu (dla którego odpowiednie cechy są określone i znane) lub równoległości występujących pomiędzy nimi innych cech. Pojęcie analogii jest szeroko stosowane w filozofii, prawie, matematyce, statystyce itd.Sekwencja – uporządkowany ciąg znaków, symboli, nazw, zdarzeń itp., stanowiący strukturę układu, systemu. Występowanie kolejnych elementów wynika z określonej reguły lub formuły. Np. sekwencja wyznacza porządek, w jakim żyły kabla będą podłączone do modularnych gniazd i wtyczek. Do oznakowania sekwencji producenci okablowania używają kolorów.

  Kryteria sformułował brytyjski naukowiec Austin Bradford Hill w 1965 roku:

  1. Siła (Strength) asocjacji wyniku i ekspozycji.
  2. Zgodność (Consistency) dowodów statystycznych, dowodów różnego rodzaju.
  3. Specyficzność (Specifity) – ograniczenie asocjacji statystycznej do określonego typu ekspozycji, miejsca anatomicznego, choroby.
  4. Sekwencja czasowa (Temporality) ekspozycji i jej wyniku.
  5. Gradient biologiczny (Biological gradient) – intensywność lub czas trwania ekspozycji rosnące wraz ze wzrostem ryzyka.
  6. Sens biologiczny (Plausibility) – zgodność z aktualną wiedzą biologiczną.
  7. Zgodność (Coherence) z dostępną wiedzą.
  8. Dowód eksperymentalny (Experiment).
  9. Analogia (Analogy) z podobnymi związkami przyczynowymi.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Kryteria Bradford Hill. zdrowiepolakow.pl. [dostęp 2010-08-04].
  2. HILL AB. THE ENVIRONMENT AND DISEASE: ASSOCIATION OR CAUSATION?. „Proc R Soc Med”. 58, s. 295-300, maj 1965. PMID: 14283879. 

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Paweł Stefanoff, Na podstawie jakich kryteriów ustala się związek przyczynowo-skutkowy? , Portal Szczepienia.info
 • Zakażenia występujące w okresie ciąży zwiększają ryzyko wystąpienia autyzmu lub depresji u dziecka, Portal Szczepienia.info
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.595 sek.