• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kryształy walencyjne

  Przeczytaj także...
  Atom – podstawowy składnik materii. Składa się z małego dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości i otaczającej go chmury elektronowej o ujemnym ładunku elektrycznym.Diament – minerał z gromady pierwiastków rodzimych. Nazwa pochodzi od stgr. ἀδάμας adamas (dopełniacz ἀδάμαντος adamantos, łac. diamentum) = "niepokonany, niezniszczalny" i nawiązuje do wyjątkowej twardości tego minerału. Jest najtwardszą znaną substancją z występujących w przyrodzie.
  Elektron walencyjny - elektrony znajdujące się na ostatniej, najbardziej zewnętrznej powłoce atomów, która nazywana jest powłoką walencyjną. Liczba oraz poziomy energetyczne elektronów walencyjnych decydują w dużym stopniu o właściwościach atomów a tym samym i pierwiastków chemicznych.

  Kryształy walencyjne (inaczej kowalentne, kowalencyjne, o wiązaniu atomowym, homopolarnym) – są to kryształy mające w węzłach sieci krystalicznej obojętne elektrycznie atomy. Wiązania tworzą pary elektronów walencyjnych pochodzących od dwóch sąsiednich atomów. Elektrony te stanowią wspólną własność obydwu atomów. Takie wiązania przejawiają wyraźną kierunkowość, a typowym przykładem jest diament. Cechy kryształów walencyjnych to duża twardość oraz małe przewodnictwo elektryczne.

  Ciało krystaliczne – ciało stałe, w którym cząsteczki (kryształy molekularne), atomy (kryształy kowalencyjne) lub jony (kryształy jonowe) są ułożone w uporządkowany schemat powtarzający się we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych. W objętości ciała cząsteczki zajmują ściśle określone miejsca, zwane węzłami sieci krystalicznej, i mogą jedynie drgać wokół tych położeń.

  Bibliografia[]

 • Andrzej Morawski: Słownik Fizyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1996, s. 192. ISBN 83-214-0882-6. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.