• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krystyna Długosz-Kurczabowa

  Przeczytaj także...
  Bożena Szczepińska (ur. 18 lipca 1940, zm. 2 października 2007) – polski filolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Zajmowała się dialektologią, historią języka polskiego, onomastyką, polskim językiem religijnym, translatoryką biblijną. Pracowała w Instytucie Filologii na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Należała do Komisji Języka Religijnego Rady Języka Polskiego.Pismo Święte Nowego Testamentu w Przekładzie Ekumenicznym – pierwszy ekumeniczny przekład Nowego Testamentu na język polski, wydany w 2001 roku.
  Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – jeden z dwudziestu wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Powstał w 1975 roku.

  Krystyna Długosz-Kurczabowa (ur. 1938) – polski filolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Zajmuje się gramatyką historyczną języka polskiego, polskim językiem religijnym, translatoryką biblijną. Pracowała w Instytucie Filologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.Traduktologia, translatoryka lub przekładoznawstwo (ang. Translation Studies) – interdyscyplinarna nauka humanistyczna zajmująca się problemami tłumaczenia. Na temat przekładu wypowiadali się od wieków poeci, pisarze i uczeni wielu specjalności. Nowożytne studia nad przekładem również mają charakter interdyscyplinarny i oprócz językoznawstwa korzystają z dorobku takich dziedzin jak filologia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, komparatystyka, filozofia, semiotyka, informatyka i wiele innych (np. w przypadku refleksji nad tłumaczeniem Biblii – biblistyka). Charakterystyczną cechą tej dziedziny jest wielość różnych ujęć tematu, a co za tym idzie wiele konkurujących ze sobą i uzupełniających się teorii tłumaczenia.

  W 1962 roku ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim i od tego też roku rozpoczęła pracę dydaktyczną na tej uczelni. Należy do Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Towarzystwa Kultury Języka.

  Długosz-Kurczabowa zajmuje się m.in. przekładami biblijnymi. Krytycznie oceniła Ekumeniczny Przekład Nowego Testamentu. Zarzuciła, że najważniejszą cechą ekumenicznego przekładu Nowego Testamentu jest „radykalizm we wprowadzaniu innowacji”.

  Publikacje[edytuj kod]

 • Apelatywizacja biblijnych nazw własnych w języku polskim (1990)
 • Gramatyka historyczna języka polskiego (1993, 2001, 2006, 2013)
 • Biblizmy w języku staropolskim (1994) [artykuł]
 • Konfesja Sandomierska (1995)
 • Charakterystyka językowa ekumenicznego przekładu "Ewangelii św. Mateusza" (1998) [artykuł]
 • Etymologia (1998)
 • Gramatyka historyczna języka polskiego : podręcznik dla studentów polonistyki (1998, 1999)
 • Gramatyka historyczna języka polskiego : słowotwórstwo (1999)
 • Gramatyka historyczna języka polskiego w testach, ćwiczeniach i tematach egzaminacyjnych (1999, 2006)
 • Apokaliptyczny zielony koń (2000) [artykuł]
 • Nowy słownik etymologiczny języka polskiego (2003)
 • Słownik wyrazów obcych PWN (2004)
 • Reduta 56 (2005)
 • Słownik etymologiczny języka polskiego (2005)
 • Językowe procesy integracyjne : (na materiale małopolskiej gwary wsi Chrusty) (2005) [artykuł]
 • Szkice z dziejów języka religijnego (2007)
 • Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego (2008)
 • Funkcje wielkiej litery w tekście ekumenicznego przekładu "Nowego Testamentu" (2008) [artykuł]
 • Biblijne skrzydlate słowa w wersji ekumenicznej i najnowszych katolickich przekładach Pisma Świętego (2009) [artykuł]
 • Nazwy miejscowe północnych okolic Warszawy (2014)
 • Wypowiedzi Boga z początków profetyzmu pisanego w polskich przekładach Biblii (2015) [artykuł]
 • Zobacz też[edytuj kod]

 • Bożena Szczepińska
 • Przypisy

  1. dr Krystyna Długosz-Kurczabowa w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
  2. dr Krystyna Długosz-Kurczabowa
  3. Krystyna Długosz-Kurczabowa. Charakterystyka językowa ekumenicznego przekładu „Ewangelii Mateusza”. „Przegląd Humanistyczny”. Nr. 42. XLII, s. 94, 1998. 

  Linki zewnętrzne[edytuj kod]

 • Publikacje w katalogu BN
 • Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.