• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krystalizator

  Przeczytaj także...
  Zlewka - płaskodenne naczynie laboratoryjne ogólnego użytku zwykle o kształcie cylindrycznym (ścianki boczne równoległe). Wyjątkiem jest zlewka Philipsa posiadająca kształt zwężającego się cylindra (w czym przypomina nieco kolby stożkowe). Odlewanie ciągłe – metoda metalurgiczna pozwalająca na prowadzenie procesu odlewania metali w sposób ciągły. Uzyskiwane półprodukty stanowią różne formy odlewów i wlewków. Linia ciągłego odlewania stali (COS) jest jednym ze składowych elementów zautomatyzowanej technologii hutniczej stosowanej (obok tradycyjnej) do produkcji hutniczych wyrobów płaskich, zapoczątkowanej przez najbogatsze kraje w latach 60. XX wieku.
  Krystalizacja – proces powstawania fazy krystalicznej z fazy stałej (amorficznej), fazy ciekłej, roztworu lub fazy gazowej. Krystalizacja jest procesem egzotermicznym. Przeprowadza się ją w celu wyodrębnienia związku chemicznego z roztworu. Mieszaniny jednorodne cieczy (rozpuszczalnik) i ciała stałego (substancja rozpuszczona) mają graniczne stężenie, w którym rozpoczyna się proces krystalizacji.

  Krystalizator to aparat, w którym realizuje się proces krystalizacji.

  Znaczenia[ | edytuj kod]

 • Krystalizator (chemia) – płaskie naczynie laboratoryjne, jeden z rodzajów zlewki.
 • Krystalizator (metalurgia) – otwarta z obu stron wlewnica, chłodzona wodą membranową, której przekrój poprzeczny odpowiada przekrojowi poprzecznemu odlewanego wlewka. Krystalizatory stosuje się w procesach ciągłego odlewania metali.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • zlewka
 • wlewnica
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.