• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krwotok śródmózgowy

  Przeczytaj także...
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Udar mózgu, incydent mózgowo-naczyniowy (ang. cerebro-vascular accident, CVA), dawniej także apopleksja (gr. stgr. ἀποπληξία - paraliż; łac. apoplexia cerebri, insultus cerebri) – zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny.
  Płyn mózgowo-rdzeniowy (łac. liquor cerebrospinalis) – przejrzysta, bezbarwna ciecz, która wypełnia przestrzeń podpajęczynówkową, układ komorowy i kanał rdzenia kręgowego.

  Krwotok śródmózgowy (ang. intracerebral hemorrhage) – krwotoczny udar mózgu, niebędący krwotokiem podpajęczynówkowym. Od udaru mózgu spowodowanego krwotokiem śródmózgowym należy odróżnić dwa inne rodzaje udarów: zawał mózgu i krwotok podpajęczynówkowy.

  Wśród krwotoków śródmózgowych na szczególną uwagę zasługuje krwotok do móżdżku (czyli krwotok do tylnej jamy czaszki) z uwagi na to, że w miarę stopniowego powiększania się objętości krwiaka tylnej jamy dochodzi do ucisku na ośrodek oddechowy pnia mózgu, co stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i wymaga pilnej interwencji neurochirurgicznej. Klasyfikacja krwotoków śródmózgowych związana jest z lokalizacją pękniętego naczynia tętniczego i to ona determinuje jaki zespół objawów będzie towarzyszył danemu krwotokowi. Szczególnie ciężki przebieg mają krwotoki, w których doszło do przebicia się krwiaka do układu komorowego mózgu, wypełnionego płynem mózgowo-rdzeniowym.

  Móżdżek - (łac. cerebellum) część mózgowia występująca u wszystkich kręgowców, odpowiadająca za koordynację ruchów i utrzymanie równowagi ciała.Krwotok podpajęczynówkowy (ang. subarachnoid hemorrhage, łac. haemorrhagia subarachnoidalis) – krwawienie do przestrzeni podpajęczynówkowej, która znajduje się między pajęczynówką a oponą miękką mózgu. Krwawienie występuje niespodziewanie, zwykle z powodu pękniętego tętniaka mózgu, lub jako skutek urazu głowy.

  W badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego można stwierdzić płyn jednolicie podbarwiony krwią oraz ksantochromię.

  Przypisy

  1. Yadav YR., Mukerji G., Shenoy R., Basoor A., Jain G., Nelson A. Endoscopic management of hypertensive intraventricular haemorrhage with obstructive hydrocephalus.. „BMC neurology”, s. 1, 2007. DOI: 10.1186/1471-2377-7-1. PMID: 17204141. 
  2. Allan H. Ropper, Raymond Delacy Adams, Robert F. Brown, Maurice Victor: Adams and Victor's principles of neurology. New York: McGraw-Hill Medical Pub. Division, 2005. ISBN 0-07-141620-X.
  3. A. Prusiński, Neurologia praktyczna, PZWL 2003, ISBN 83-200-2844-2

  Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Zawał mózgu (ang. cerebral infarction) – niedokrwienny udar mózgu. Od udaru mózgu spowodowanego zawałem mózgu należy odróżnić dwa inne rodzaje udarów: krwotok śródmózgowy i krwotok podpajęczynówkowy.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ksantochromia - żółte zabarwienie płynu mózgowo-rdzeniowego. Najczęściej występuje w przebiegu krwotoku podpajęczynówkowego, kiedy próbka podbarwiona krwią zostanie odwirowana. Ksantochromia występuje również w przebiegu żółtaczek u dorosłych, kiedy stężenie bilirubiny w surowicy > 256 mmol/l. U noworodków może występować w żółtaczce poporodowej. Ponadto występuje w zespole Froina oraz innych schorzeniach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.