• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krwawienie z nosa

  Przeczytaj także...
  Białaczka (łac. leucaemia) – nazwa grupy chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Nazwa historycznie wywodzi się od białawego koloru próbki krwi chorego na ostrą białaczkę. Białaczka charakteryzuje się ilościowymi i jakościowymi zmianami leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych (śledzionie, węzłach chłonnych). Występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet w proporcji 3:2.Błona śluzowa, śluzówka (gr. mucosa) – wyściółka przewodów i jamistych narządów wewnętrznych mających kontakt ze środowiskiem zewnętrznym organizmu kręgowca. Składa się z dwóch zasadniczych warstw: nabłonka i pokrytej przezeń tkanki łącznej zwanej blaszką właściwą zawierającej naczynia krwionośne i limfatyczne, nerwy, często różne receptory, gruczoły czy mięśnie gładkie.
  Objaw (stgr. σύμπτωμα - symptoma) lub symptom – zaobserwowana własność stanu pacjenta poddająca się ocenie lekarskiej stanowiąc podstawę do wnioskowania o czynnościach ustroju, jego narządów i tkanek zarówno w stanie zdrowia, jak i choroby.

  Krwawienie z nosa (łac. Epistaxis) – często występujący objaw chorobowy polegający na utracie krwi, kiedy źródło krwawienia znajduje się w obrębie jamy nosowej. Krwawienie z nosa może mieć różne nasilenie – od niewielkiego plamienia do poważnego, zagrażającego życiu krwotoku.

  Kwas askorbinowy, witamina C (INN: Acidum ascorbicum, E300) – organiczny związek chemiczny z grupy witamin, pochodna glukozy o wzorze sumarycznym C6H8O6, przeciwutleniacz stosowany jako dodatek do żywności. W warunkach standardowych jest białym, krystalicznym ciałem stałym. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, roztwór ma odczyn kwasowy.Czaszka (łac. cranium) – struktura kostna lub chrzęstna, która służy jako szkielet głowy. Stanowi naturalną osłonę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie.

  Najczęstszym miejscem krwawienia jest miejsce (splot) Kiesselbacha (łac. locus Kiesselbachii) lub inaczej trójkąt (pole) Little’a zlokalizowany na przedniej części przegrody nosa.

  Przyczyny[ | edytuj kod]

  Do najczęstszych przyczyn krwawienia z nosa należą:

 • urazy nosa i błony śluzowej wyścielającej jamę nosową
 • infekcje (najczęściej wirusowe) błony śluzowej jamy nosowej.
 • Niektóre inne przyczyny:

  Podstawa czaszki - (łac. basis cranii) - kostna struktura będąca dolną ścianą czaszki. Budują ją kości: potyliczna, skroniowe, klinowa, czołowa, i sitowa.Warfaryna – organiczny związek chemiczny, pochodna kumaryny, będąca antagonistą witaminy K. Jest używana w medycynie jako doustny środek przeciwzakrzepowy. Z punktu widzenia biochemicznego warfaryna nie jest antagonistą a inhibitorem, gdyż nie posiada działania antagonistycznego wobec receptora dla witaminy K. Warfaryna hamuje proces tworzenia aktywnej formy witaminy K.
 • choroby naczyń, np. choroba Rendu, Oslera i Webera
 • urazy nosa
 • mikrourazy np. podczas dłubania w nosie
 • złamania w obrębie nosa i twarzoczaszki
 • złamania podstawy czaszki w obrębie dołu przedniego i środkowego
 • ostre choroby zapalne błony śluzowej nosa; bakteryjne i wirusowe (np. grypa)
 • ciała obce
 • nowotwory niezłośliwe (np. polip, włókniak młodzieńczy nosogardła), jak i złośliwe
 • choroby przebiegające z tworzeniem ziarniny: ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, gruźlica, kiła
 • wysuszenie błony śluzowej nosa
 • zaburzenia krzepliwości krwi w chorobach takich jak: białaczka, niedokrwistość, małopłytkowość
 • awitaminoza witaminy C, czyli szkorbut, K i D
 • zatrucia substancjami chemicznymi, bądź ich bezpośrednie działanie drażniące
 • leki, np. aspiryna, warfaryna, klopidogrel
 • ciąża
 • krwawienie zastępcze – u młodych kobiet w czasie miesiączki
 • przewlekły zanikowy cuchnący nieżyt nosa.
 • Nie wykazano jednoznacznego związku pomiędzy krwawieniami z nosa u dorosłych a nadciśnieniem tętniczym. Jednak wydaje się, że nadciśnienie tętnicze zwiększa czas jego utrzymywania się.

  Witamina D (ATC: A 11 CC 05) – grupa rozpuszczalnych w tłuszczach steroidowych organicznych związków chemicznych, które wywierają wielostronne działanie fizjologiczne, przede wszystkim w gospodarce wapniowo-fosforanowej oraz utrzymywaniu prawidłowej struktury i funkcji kośćca.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

  Leczenie[ | edytuj kod]

 • kauteryzacja
 • tamponada przednia nosa
 • tamponada tylna nosa
 • zabiegi chirurgiczne związane z podwiązaniem lub embolizacją tętnicy szczękowej
 • samoistne ustąpienie krwawienia, czemu zwłaszcza sprzyja przyłożenie chłodzącego okładu na okolicę nasady nosa
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. JL Guarisco, HD Graham. Epistaxis in children: causes, diagnosis, and treatment. „Ear, nose, throat journal”. 68 (7), s. 522, 528-30, 532 passim, Jul 1989. PMID: 2676467. 
  2. JF Lubianca Neto i inni, Is epistaxis evidence of end-organ damage in patients with hypertension?, „The Laryngoscope”, 109 (7 Pt 1), 1999, s. 1111–1115, PMID10401851.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • The Merck Manual. Objawy kliniczne. Praktyczny przewodnik diagnostyki i terapii. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2010, s. 320–325. ISBN 978-83-7609-173-0.
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Dłubanie w nosie (rhinotillexis; gr. rhinos → nos, tillexis → nałóg dłubania) – czynność wydobywania z nosa zaschniętej wydzieliny lub ciał obcych, bądź przemieszczania obiektów w nosie za pomocą palca.Przewlekły zanikowy cuchnący nieżyt nosa, ozena (łac. ozaena lub rhinitis chronica atrophica foetida). Choroba występuje rzadko, głównie u kobiet. Jej etiologia nie została do końca wyjaśniona. Opisana w 1876 roku przez Fraenkela, który podał klasyczną triadę objawów. Była znana już w starożytności, na co wskazują egipskie papirusy opisujące chorobę z 1700 p.n.e..
  Warto wiedzieć że... beta

  Witaminy K - grupa związków chemicznych, będących pochodnymi 2-metylo-1,4-naftochinonu. Organizm człowieka potrzebuje około 2 mg witaminy K na dobę. W organizmie podlega ona procesowi regeneracji w wątrobie w cyklu witaminy K. Może być również produkowana przez bakterie znajdujące się w jelicie grubym.
  Klopidogrel (clopidogrel, B01AC) – organiczny związek chemiczny, pochodna tienopirydyny, inhibitor agregacji płytek krwi indukowanej przez ADP. Nazwa handlowa leku produkowanego przez Bristol-Myers Squibb i Sanofi-Aventis to Plavix. Stosowanie nasycającej dawki klopidogrelu w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ASA) uznano za złoty standard w prewencji incydentów sercowo-naczyniowych po PCI u chorych z niestabilną dławicą piersiową i zawałem bez uniesienia odcinka ST.
  Nowotwór (łac. neoplasma, skrót npl – z greckiego neoplasia) – grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenów i antyonkogenów. Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu. Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest dziedziczona.
  Tamponada tylna zwana także tamponadą Bellocqa - jedna z metod tamowania krwawień z nosa, szczególnie obfitych, zwłaszcza wtedy gdy tamponada przednia jest niewystarczająca. Stosuje się ją także w przypadkach krwawienia z części tylnej jam nosa (ze splotu Woodruffa). Jest to w zasadzie tamponada przednio-tylna, gdyż po założeniu tamponu Bellocqa (p. dalej) jamę nosa od przodu wypełnia się setonem tak jak w tamponadzie przedniej. Tamponada tylna jest zabiegiem wykonywanym zawsze w warunkach szpitalnych zwykle w znieczuleniu ogólnym (czasami miejscowym). Polega na wprowadzeniu do części nosowej gardła tamponu Bellocqa, zbudowanego z kulistego pakietu, najczęściej kuliście zwiniętego gazika, od którego odchodzą zwykle 4 (lub 3) nitki związujące tampon "na krzyż". Czasami tampon Bellocqa zamiast gazika zbudowany jest z palca gumowego wypełnionego setonem.
  Choroba Rendu-Oslera-Webera (wrodzona naczyniakowatość krwotoczna, ang. hereditary hemorrhagic telangiectasia, Osler-Weber-Rendu syndrome, ORW disease) – genetycznie uwarunkowana choroba z grupy fakomatoz. Objawia się malformacjami naczyniowymi. Dziedziczenie jest autosomalne dominujące. W przebiegu choroby w okresie pokwitania pojawiają się na błonach śluzowych nosa, jamy ustnej, warg i języka, a także przewodu pokarmowego (żołądka, przełyku) oraz dróg moczowych, podatne na urazy naczyniaki. Liczba naczyniaków wzrasta z wiekiem; nasilają się również objawy kliniczne. Krwotoki z nosa leczy się miejscowo lekami hemostatycznymi bądź tamponadą; często rozwijająca się niedokrwistość pokrwotoczna wymaga leczenia preparatami żelaza bądź toczenia masy erytrocytarnej.
  Niedokrwistość, anemia (łac. anaemia) – zespół objawów chorobowych, polegający na stwierdzeniu niższych od normy wartości hemoglobiny (Hb), erytrocytów i ich następstw.
  Włókniak młodzieńczy nosogardła (naczyniowłókniak młodzieńczy, łac. fibroma juvenile nasopharyngis, angiofibroma juvenile, ang. (juvenile) nasopharyngeal angiofibroma) – nowotwór łagodny o miejscowej złośliwości, występujący najczęściej u mężczyzn w 2. dekadzie życia. Nowotwór rozwija się w jamie nosowo-gardłowej i może wnikać do zatok przynosowych. Ma postać czerwonawosinego polipa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.