• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kruk - wiersz  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Anne Lynch Botta (ur. 11 listopada 1815, zm. 23 marca 1891) – amerykańska pisarka, poetka, nauczycielka i animatorka życia literackiego, aktywna w epoce romantyzmu.Gotycyzm (ang. gothicism) – nurt kultury europejskiej, stanowiący jeden z jej przedromantycznych prądów. Dążył on do przywrócenia rangi i znaczenia utworom i budowlom pochodzącym ze średniowiecza. Prądowi nadano nazwę gotycyzmu, gdyż tradycje średniowieczne były wiązane przede wszystkim z gotyckim stylem architektonicznym.
  Galeria[ | edytuj kod]
 • Kruk - ilustracja wykonana przez Gustave'a Dorégo

 • John Tenniel, ilustracja do Kruka (1858)

 • Kruk - ilustracja autorstwa Édouarda Maneta

 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Anne Charlotte Lynch Botta (ang.). findagrave.com. [dostęp 2016-12-07].
  2. Roman Jakobson: Język w działaniu, przełożyła Lucylla Pszczołowska, w: Roman Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka, red. Maria Renata Mayenowa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989, s. 207-221. ISBN 83-06-01545-2.
  3. Sławomir Studniarz: Brzmienie i sens w wierszach Edgara Allana Poego. Toruń: 2011.
  4. Wiktor J. Darasz. Aliteracja. „Język Polski”. LXXX, 1-2, s. 79-92, styczeń-kwiecień 2000. Towarzystwo Milośników Języka Polskiego. ISSN 0021-6941 (pol.). 
  5. The Conscious; Subconscious of “The Raven” (ang.). englishiiifinalproject.weebly.com. [dostęp 2016-11-27].
  6. Guzik Marcin (Pajda/Faith Design), Kruk - Edgar Allan Poe, krypta.whad.pl [dostęp 2016-11-27].
  7. Polskie przekłady wiersza „The Raven”, home.agh.edu.pl [dostęp 2016-11-27].
  8. l, 7 x samotność. O pewnym aspekcie tekstu "Kruka" E.A. Poego w świetle jego polskich przekładów - Podteksty - czasopismo kulturalno-naukowe, podteksty.amu.edu.pl [dostęp 2016-11-27].
  9. Lucylla Pszczołowska, Boje o rym.
  Wers (fr. vers, z łac. versus – wiersz) – podstawowa jednostka wersyfikacyjna, niemal zawsze wyodrębniona jako pojedyncza linijka tekstu. Wers można także zdefiniować jako odcinek mowy wierszowanej między dwiema pauzami wersyfikacyjnymi.Édouard Manet (ur. 23 stycznia 1832 w Paryżu, zm. 30 kwietnia 1883 tamże, pochowany na Cmentarzu Passy) – francuski malarz, jeden z najwybitniejszych malarzy XIX wieku.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zaburzenia urojeniowe (dawniej paranoja prawdziwa, obłęd, z grec. παρά - "obok, poza" i νους - "rozum, sens") - usystematyzowane urojenia, najczęściej prześladowcze i oddziaływania, rzadziej wielkościowe lub inne. Omamy występują sporadycznie, struktura osobowości jest zachowana.
  Prozodia (gr. προσωδία „pieśń z akompaniamentem”) – brzmieniowe właściwości mowy nakładające się na głoskowy, sylabiczny i wyrazowy ciąg wypowiedzi. Należą do nich akcent, intonacja i iloczas. Niekiedy w poezji pojęcie prozodii jest używane jako synonim metrum.
  Edgar Allan Poe (ur. 19 stycznia 1809 w Bostonie, w stanie Massachusetts, zm. 7 października 1849 w Baltimore, w stanie Maryland) – amerykański poeta, nowelista, krytyk literacki i redaktor. Przedstawiciel romantyzmu w literaturze amerykańskiej. W jego twórczości dominowały wątki fantastyki i horroru. Zapoczątkował gatunek noweli kryminalnej (Zabójstwo przy Rue Morgue, Złoty żuk). Stworzył także pierwszą w literaturze postać detektywa – C. Auguste’a Dupina.
  Ośmiostopowiec trocheiczny – format wiersza sylabotonicznego mieszczący się w ramach szesnastozgłoskowca. Występuje między innymi w Balladzie bezludnej Bolesława Leśmiana:
  Kruk zwyczajny, kruk (Corvus corax) – gatunek dużego osiadłego ptaka z rodziny krukowatych (Corvidae). Występuje na półkuli północnej, jest najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem spośród wszystkich krukowatych. Obecnie wyróżnia się dziesięć podgatunków, wykazujących niewielkie odmienności w morfologii – pomimo iż niedawne badania wykazały znaczne różnice genetyczne wśród populacji z różnych regionów. W Polsce nieliczny ptak lęgowy (lokalnie może być średnio liczny).
  Rym – powtórzenie jednakowych lub podobnych układów brzmieniowych w zakończeniach wyrazów, zajmujących ustaloną pozycję w obrębie wersu (w poezji) lub zdania.
  Stopa (od łac. pes) to najmniejsza jednostka miary wierszowej. W antycznej wersyfikacji iloczasowej (w literaturze greckiej i łacińskiej) stopami były powtarzające się układy sylab długich i krótkich. W nowożytnej wersyfikacji - dla potrzeb literatury tworzonej w językach pozbawionych zjawiska iloczasu - pojęcie stopy zmodyfikowano, określając nim powtarzające się układy sylab akcentowanych i nieakcentowanych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.