• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kruchowo  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Jezioro Kruchowskie - jezioro w Polsce, w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno, na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Północny, wschodni i południowy brzeg akwenu zajmują zabudowania wsi Kruchowo, zachodni brzeg zajmują łąki.

  Kruchowowieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno.

  Kruchowo to duża wieś położona niespełna 5 km na północ od Trzemeszna w paśmie wzgórz morenowych nad Jeziorem Kruchowskim. Jezioro ma powierzchnię 35 ha i głębokość 2,9 m, na jego środku znajduje się wysepka.

  Historia[ | edytuj kod]

  Dworek w Kruchowie zimą

  Pierwsza wzmianka o Kruchowie, jako własności szlacheckiej pochodzi z 1389. Również od tego czasu znana jest parafia.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.

  W XV wieku stanowiło ono własność rodu Sulimów, którzy w XV wieku przybrali nazwisko Kruchowskich. Od tej pory bardzo często zmieniali się właściciele dóbr Sulimów-Kruchowskich. Od II połowy XVI wieku do około połowy XVII właścicielami byli Mielińscy herbu Czele, potem Mielżyńscy. W XVIII wieku była to własność Rosenów, od około 1786 Lipieńskich, następnie Malczewskich, Mikorskich, Jaskólskich.

  Wzgórza morenowe – naturalne wzniesienia terenu, o niewielkich wysokościach i łagodnych zboczach. W Polsce występują głównie na pojezierzach jako efekt działalności lodowca. W Polsce najwyższym wzniesieniem morenowym jest Wieżyca na Pomorzu.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  W 1851 ówczesny właściciel dóbr kruchowskich Adolf Ignacy Skarbek-Malczewski znalazł w pobliżu góry Wendowej nad Jeziorem Kruchowskim romańską akwamanilę z brązu (rodzaj naczynia ceramicznego), w której znajdowało się 50 monet. Nieopodal znaleziska odkryto groby niszowe.

  Od 1900 roku dziedzicem był Nikodem Dokowicz, którego inicjały N. D. oraz data 1909 znajdują się na dużej stodole przy wjeździe od strony Trzemeszna. Po Dokowiczach Kruchowo należało do Łuniewskich i Jankowskich.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  W okresie II wojny światowej znalazło się w rękach niemieckich. Po wojnie majątek rozparcelowano, z części ziem utworzono Państwowe Gospodarstwa Rolne, a część rozdano miejscowej ludności.

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bydgoskiego.

  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).Gmina Trzemeszno – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo bydgoskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. W 1999 roku włączone zostało do województwa kujawsko-pomorskiego.
  Akwamanile lub akwamanila (łac. aqua – woda, manus – ręka) - metalowe lub ceramiczne naczynie na wodę do polewania rąk przy obrzędach liturgicznych.
  Dąb (Quercus L.) – rodzaj drzew, rzadziej wysokich krzewów, zaliczony do rodziny bukowatych (Fagaceae Dumort.). Należy do niego ok. 200 gatunków występujących prawie wyłącznie w strefie umiarkowanej półkuli północnej oraz w wyższych partiach gór strefy tropikalnej. Najdalej na południe występują na Wyspach Sundajskich. Gatunkiem typowym jest Quercus robur L..
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Powiat gnieźnieński - powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Gniezno.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.682 sek.