• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krowodrza - Kraków

  Przeczytaj także...
  Nowa Huta – historyczna, wschodnia część obszaru Krakowa. Zaprojektowane i zbudowane od podstaw miasto, którego budowę rozpoczęto w 1949 roku. W latach 1949–1951 samodzielne, od 1 stycznia 1951 włączone do Krakowa jako jedna z jego dzielnic.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Śródmieście - część Krakowa. Do 1990 r. administracyjna dzielnica Krakowa. Jej obszar pokrywa się z granicami obecnych dzielnic: Dzielnicy I Stare Miasto, Dzielnicy II Grzegórzki i Dzielnicy III Prądnik Czerwony. W tej dzielnicy znajdują się główne zabytki architektoniczne Krakowa. Jest to również centrum handlu w mieście. W tej części miasta przeważają kamienice jako obiekty mieszkalne (ok. 90%). Ludność - 125 tys., powierzchnia - 18,1 km². W Śródmieściu znajdują się jedne z naważniejszych urzędów miejskich i wojewódzkich oraz konsulaty.


  Krowodrza – obszar Krakowa usytuowany w Dzielnicy V Krowodrza. Jest to dawne przedmieście Krakowa, które niegdyś było częścią Kleparza.

  Historia[]

  Krowodrza składała się z folwarków, łąk, pól uprawnych, ogrodów. Częściowo wchodziła w skład tzw. Biskupiego, należącego do jurydyk duchownych; prawdopodobnie biskupi krakowscy mieli tu swój letni dwór. W miarę rozwoju miasta przedmieście to stawało się jedną z bardziej uprzemysłowionych części Krakowa. 1 kwietnia 1910 Krowodrza została włączona do Krakowa; liczyła wtedy 5583 mieszkańców. W 1913 powstał tu, czynny do dziś, towarowy dworzec kolejowy.

  Prądnik Biały — obszar Krakowa usytuowany w Dzielnicy IV Prądnik Biały, liczy około 10 tysięcy mieszkańców, dominują zabudowania wysokie, tzw. blokowiska, oraz zabudowa jednorodzinna na północnym skraju dzielnicy (Witkowice). Zespół dworsko-parkowy Dworek Białoprądnicki stanowi centrum kulturalne Prądnika Białego.Kleparz – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy I Stare Miasto, położony na północ od Starego Miasta; w latach 1366–1792 samodzielne miasto. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.

  Okres powojenny przyniósł bardzo zdecydowany rozwój Krowodrzy jako dzielnicy wielkomiejskiej. Przemiany te następowały w oparciu o kolejne plany zagospodarowania przestrzennego Krakowa, szczególnie z lat 1954 i 1964. Północna granica dawnej Krowodrzy podkreślona została przebiegiem nowej arterii – ul. Opolskiej.

  Kraków Towarowy – stacja towarowa w Krakowie, w województwie małopolskim, w Polsce. Znajduje się na północ od stacji Kraków Główny. Powstała w 1913 r. Obecnie służy przede wszystkim jako stacja postojowa do obsługi składów pasażerskich.Dzielnica IV Prądnik Biały – dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Kraków. Do 1990 r. wchodziła w skład dzielnicy Krowodrza. Od tego momentu funkcjonuje już jako samodzielna dzielnica z własną radą.

  W okresie powojennym następowały kolejne zmiany przynależności Krowodrzy w ramach podziałów administracyjnych miasta. W 1954 roku zlikwidowano funkcjonujący dotąd podział na dzielnice katastralne. Od tego czasu do 1973 roku Krowodrza należała do wielkiej dzielnicy Kleparz, wraz z Bronowicami Małymi i Bronowicami Wielkimi, Górką Narodową, Prądnikiem Białym, Toniami i Witkowicami. W związku z wprowadzeniem 1 stycznia 1973 roku nowego podziału administracyjnego Krakowa na cztery wielkie dzielnice: Śródmieście, Podgórze, Nową Hutę i Krowodrzę, dawna wieś Krowodrza znalazła się w latach 1973–1990 w granicach wielkiej dzielnicy nazwanej od jej imienia.

  Podgórze – dawna dzielnica Krakowa. Położone jest na prawym brzegu Wisły na styku regionów naturalnych: Bramy Krakowskiej, Niziny Nadwiślańskiej, Podgórza Bocheńskiego i Pogórza Wielickiego.Witkowice - obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy IV Prądnik Biały, dawna wieś. Przez Witkowice przepływa Prądnik (Białucha) i Bibiczanka oraz znajduje się Park Leśny Witkowice.

  Obecny podział Krowodrzy[]

  Przemiany samorządowe Krakowa po przełomie roku 1989 oddziałały również na Krowodrzę. Nowy, aktualny podział administracyjny z roku 1991 powrócił do mniejszych jednostek (powstało ich 18), bardziej odpowiadających interesom i więziom lokalnych społeczności. Większość historycznej Krowodrzy, po linię kolejową Kraków-Katowice, znalazła się w samorządowej Dzielnicy V, która objęła również Nową Wieś i Łobzów. Północna, oddzielona linią kolejową część Krowodrzy włączona natomiast do Dzielnicy IV.

  Tonie – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy IV Prądnik Biały, dawna wieś podkrakowska, znajdująca się ok. 6 km. na północny zachód od centrum Krakowa, przy dawnym trakcie przez Będzin na Śląsk (obecnie ul. Łokietka). Pierwotny, średniowieczny układ ulicowy wsi z niwowym rozłogiem pól jest już mocno zatarty, głównie poprzez intensywną urbanizację ostatnich dziesięcioleci.Dzielnica V Krowodrza (do 24 maja 2006 Dzielnica V Łobzów) – dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Kraków.

  Bibliografia[]

 • Krowodrza - Ogrody Krakowa, 100 lat włączenia do Krakowa
 • BIP - Krowodrza



 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krowodrza – część Krakowa. Do 1990 r. dzielnica administracyjna Krakowa. W jej skład wchodzą obecnie: Dzielnica IV, Dzielnica V, Dzielnica VI i Dzielnica VII. Liczba ludności:ponad 145 tys., powierzchnia - 70.2 km²
  Bronowice Małe (niem. Ketzerhau) – obszar Krakowa, dawna wieś. Została przyłączona do Krakowa w 1941 r. jako XXXV dzielnica katastralna, dzięki staraniom generalnego gubernatora Hansa Franka.
  Górka Narodowa - osiedle znajdujące się na obrzeżach miasta Krakowa, należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały, niestanowiące jednostki pomocniczej niższego rzędu w ramach dzielnicy.
  Bronowice Wielkie – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy IV Prądnik Biały. Główne ulice to: ul. Ojcowska, ul. Chełmońskiego, ul. Na Polach, ul. Stawowa. Liczą około 3400 mieszkańców (w roku 2006).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.