• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kropka - znak diakrytyczny

  Przeczytaj także...
  Język joruba – jeden z nigero-kongijskich języków Afryki Zachodniej. Określany także alternatywnie jako: Ede-yoruba, Yariba, Yooba, Yoruba.Międzynarodowy alfabet fonetyczny, MAF (ang. International Phonetic Alphabet, IPA; fr. Alphabet phonétique international, API) – alfabet fonetyczny, system transkrypcji fonetycznej przyjęty przez Międzynarodowe Towarzystwo Fonetyczne jako ujednolicony sposób przedstawiania głosek wszystkich języków. Składają się na niego zarówno symbole alfabetyczne jak i symbole niealfabetyczne oraz ok. 30 znaków diakrytycznych.
  Litera ŀ występuje w języku katalońskim, gdzie występuje zawsze w parze z literą l, tworzą dwuznak ŀl, który jest używany dla oddania podwojonego dźwięku l. Podwojona litera l, tzn. ll reprezentuje dźwięk /ʎ/. Dwuznak ŀl jest nazywany ela geminada. Przy podziale wyrazu na końcu wiersza, jeżeli podział wypada między literami digrafu ŀl, na końcu linii pozostawia się l bez kropki, stawia się dywiz, a nową linię rozpoczyna się od drugiego l. Np. dzieląc słowo coŀlectió po pierwszej sylabie na końcu linii pozostaje col-, a nową linię rozpoczyna się lecció. Nie ma tutaj niebezpieczeństwa pomyłki i potraktowania tak podzielonego digrafu ŀl jako ll, gdyż ll jest traktowane jako litera i nie jest rozdzielana podczas przenoszenia wyrazu.

  Kropkaznak diakrytyczny, stanowiący modyfikację liter, używany w systemach ortograficznych niektórych języków oraz w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym do oznaczenia różnych dźwięków lub tonów.

  Kropka pod literą wykorzystywana jest m.in. do oznaczenia:

 • w języku wietnamskim: tonu opadającego glotalizowanego ạ ặ ậ ẹ ệ ị ọ ộ ợ ụ ự ỵ.
 • w języku joruba: ẹ − samogłoski ɛ oraz ọ − samogłoski ɔ; ṣ − spółgłoski ʃ
 • Kropka nad literą oznacza:

  Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.Unicode – komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie pisma używane na świecie. Definiują go dwa standardy – Unicode oraz ISO 10646. Znaki obu standardów są identyczne. Standardy te różnią się w drobnych kwestiach, m.in. Unicode określa sposób składu.
 • w języku litewskim ė − samogłoskę eː
 • w języku maltańskim ż − spółgłoskę z
 • w języku polskim ż − spółgłoskę ʒ
 • Kropka po literze:

 • w języku katalońskim występuje po literze l wyłącznie przed drugą literą l rozdzielając je ŀl, dla odróżnienia od digrafu ll. Kropka wraz z l daje literę ŀ.
 • W Unikodzie kropka diakrytyczna występuje w wersjach:

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • African Phrasebook, Berlitz Publishing, Singapore 2005, ​ISBN 981-246-655-X
 • Halik, Teresa, Hoang Thu Oanh: Język wietnamski, DIALOG, Warszawa 2009, ​ISBN 978-83-89899-99-6
 • Monika Heyder, Język wietnamski - rozmówki Assimil ​ISBN 978-83-89876-42-3
 • Zwarcie krtaniowe - w fonetyce określenie bezdźwięcznej zwartej spółgłoski krtaniowej. Dźwięk powstaje poprzez zwarcie i rozwarcie strun głosowych (więzadła głosowe) w krtani. Zwarcie utworzone przez struny głosowe zatrzymuje przepływ strumienia wydychanego powietrza. Powietrze jest jednak dalej "tłoczone" przez płuca, więc jego ciśnienie poniżej strun głosowych wzrasta. Po rozwarciu strun głosowych, sprężone powietrze uwalnia się gwałtownie, czemu towarzyszy charakterystyczny "wybuchowy" dźwięk, plozja. W trakcie zwarcia struny głosowe nie mogą drgać, dlatego spółgłoska ta nie ma dźwięcznego odpowiednika.Maltański to język z grupy semickiej rodziny afroazjatyckiej. Maltański jest używany m.in. przez około 350 tys. osób na Malcie, gdzie jest językiem urzędowym.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Znaki diakrytyczne (gr. diakritikós – odróżniający) – znaki graficzne używane w alfabetach i innych systemach pisma, umieszczane nad, pod literą, obok lub wewnątrz niej, zmieniające artykulację tej litery i tworzące przez to nową literę. W alfabetach sylabowych mogą zmienić znaczenie całej sylaby.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Iloczas – zjawisko prozodyjne, charakteryzujące się różnicowaniem długości trwania sylab lub głosek. W niektórych językach iloczas różnicuje znaczenie wyrazów. W metryce antycznej iloczas był podstawą organizacji metrum wierszowego.
  Język wietnamski (wiet. tiếng Việt, tiếng Việt Nam lub Việt ngữ) – jest narodowym i oficjalnym językiem Wietnamu. Wietnamski jest językiem ojczystym Wietnamczyków (người Việt / người kinh), stanowiących ok. 87% populacji tego kraju, oraz ok. dwóch milionów wietnamskich emigrantów. Jako drugi język używany jest przez mniejszości narodowe Wietnamu.
  Język tonalny − język, w którym każda sylaba ma przypisany pewien ton, polegający na odpowiedniej modulacji głosu. Najwięcej języków tonalnych występuje w Azji Południowo-Wschodniej oraz w zachodniej Afryce. Przykładami języków tonalnych są tajski, wietnamski, języki chińskie, czadyjskie czy też język joruba.
  Samogłoska półprzymknięta przednia niezaokrąglona - typ samogłoski spotykany w językach naturalnych. Symbol, który przedstawia ten dźwięk w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym, to e (zwykłe e).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.