• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kronika Bydgoska

  Przeczytaj także...
  Solec Kujawski (do 1924 Solec; niem. Schulitz) – miasto w centralnej części Kujaw i województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim, siedziba miejsko-wiejskiej gminy Solec Kujawski. Leży na lewym brzegu Wisły w odległości 20 km od Bydgoszczy (zachód) i 35 km od Torunia (wschód). Tereny położone na południe od miasta porasta jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce – Puszcza Bydgoska. Miasto na pograniczu Kujaw i Pomorza. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. bydgoskiego.Bydgoszcz jest jednym z większych ośrodków kulturalnych Polski północnej. Działa tu kilka dużych placówek kulturalnych m.in. Opera Nova, Filharmonia Pomorska, Teatr Polski, kina, galerie sztuki oraz kilkanaście muzeów.
  Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski (ur. 3 września 1939 w Siedlcach) – polski historyk i publicysta, od 1996 do 2003 szef Instytutu Historii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, były dziekan Wydziału Humanistycznego UKW, z zamiłowania szachista.

  {{Czasopismo infobox}} Nieznane pola: "email". Kronika Bydgoska – regionalne czasopismo popularnonaukowe, wydawane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Periodyk jest dziełem sekcji wydawniczej Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Długoletnim redaktorem pisma jest prof. Włodzimierz Jastrzębski

  W każdym z egzemplarzy „Kroniki” znajduje się sprawozdanie roczne z działalności TMMB, kalendarium ważniejszych wydarzeń społeczno-kulturalnych w Bydgoszczy oraz liczne artykuły popularnonaukowe poruszające zagadnienia historyczne, społeczne, kulturalne i gospodarcze związane z Bydgoszczą. Począwszy od lat 90. XX w., na łamach „Kroniki” ukazują się niektóre prace magisterskie absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.

  Historia[ | edytuj kod]

  Starania o wydawanie czasopisma regionalnego, będącego następcą przedwojennego, naukowo-literackiego „Przeglądu Bydgoskiego” (1933-1938) podejmowano od 1956 r. Pierwszy numer „Kroniki” wydano w 1967 r. przy okazji obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Pismo będące rocznikiem odzwierciedlało bieżące wydarzenia z życia miasta oraz dokonywało przeglądu jego dorobku i potrzeb we wszystkich dziedzinach życia. Swoim zasięgiem tematycznym obejmowało przede wszystkim Bydgoszcz wraz z najbliższą okolicą (Fordon, Solec Kujawski, Koronowo).

  Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy - stowarzyszenie kulturalno-naukowe poświęcone miastu Bydgoszczy, zajmujące się krzewieniem jego tradycji i kultury w regionie, kraju i za granicą.Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW) – publiczna uczelnia wyższa (uniwersytet pełnoprofilowy) w Bydgoszczy.

  Począwszy od 1980 r., zawartość wydawnictwa wzbogacano coraz częściej o artykuły dotyczące historii współczesnej miasta, perspektyw jego rozwoju, kultury, społeczeństwa, gospodarki, zagadnień komunalnych. Układ tematyczny obejmował następujące sekcje: artykuły, wspomnienia, materiały, recenzje, reportaże, biografie oraz stałą kronikę najważniejszych wydarzeń.

  Tysiąclecie Państwa Polskiego – uroczyste obchody proklamowane w lutym 1958 przez Sejm PRL na lata 1960 - 1966, w których celebrowano tysiąc lat państwowości polskiej liczonej od Chrztu Polski jako daty początkowej. W rzeczywistości państwowość polska istniała dużo wcześnej przez datą. Decyzja komunistycznych władz miała przede wszystkim przyćmić organizowane i planowane dużo wcześniej przez Kościół katolicki uroczystości Millenium chrztu Polski.Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

  W latach 1967-1988 wydano 10 tomów „Kroniki Bydgoskiej”. Począwszy od 1989 r., pismo ukazywało się już corocznie, wzbogacając swoją treść pod względem naukowym. Na jego łamach publikowało teksty ponad 300 autorów. W 1999 r. ukazał się specjalnie wydany tom z okazji wizyty papieża Jana Pawła II w Bydgoszczy, w którym opublikowano szereg artykułów związanych z kościołem katolickim.

  Kalendarz Bydgoski – regionalne czasopismo popularnonaukowe, wydawane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.Koronowo – miasto w północnej Polsce, w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Koronowo.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy
 • Kalendarz Bydgoski
 • Media w Bydgoszczy
 • Kultura w Bydgoszczy
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Archiwalne numery Kroniki Bydgoskiej w zbiorach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
 • Warto wiedzieć że... beta

  Bydgoszcz jest ośrodkiem, w którym znajdują się siedziby większości regionalnych mass-mediów z zasięgiem na województwo kujawsko-pomorskie. Znajdują się tu m.in.: regionalny oddział Telewizji Polskiej (TVP Bydgoszcz), regionalna rozgłośnia radia publicznego (Polskie Radio Pomorza i Kujaw), największy w Polsce dziennik regionalny (Gazeta Pomorska) oraz liczne lokalne rozgłośnie radiowe, redakcje gazet i czasopism oraz portali internetowych. Kilka czasopism wydawanych w Bydgoszczy posiada zasięg krajowy. Bydgoszcz jest także ośrodkiem wydawniczym, w którym co roku wydawanych jest kilkaset tytułów książek i broszur. Np w 2008 r. wydano w Bydgoszczy 349 tytułów w nakładzie 617 tys. egzemplarzy (9. miejsce w kraju). Połowa wydanych pozycji dotyczyła tematyki ogólnej i popularnej, zaś jedna trzecia – publikacji naukowych.
  Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy - stowarzyszenie kulturalno-naukowe poświęcone miastu Bydgoszczy, zajmujące się krzewieniem jego tradycji i kultury w regionie, kraju i za granicą.
  Fordon – dzielnica Bydgoszczy leżąca w Dolinie Fordońskiej nad Wisłą, licząca około 72 tys. mieszkańców (koniec 2014), do 1973 roku samodzielne miasto. Nazwa „Fordon” pochodzi od pobieranego kiedyś cła rzecznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.622 sek.