• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kromer - herb szlachecki

  Przeczytaj także...
  Herbowni (klejnotni, współherbowni) - osoby i rodziny posługujące się tym samym herbem, lub jego odmianą, staropolskie określenie rodu herbowego.Klejnot, cymer (łac. clenodium, staropol. z niem. (Helm-)Kleinod) – zwieńczenie hełmu łączące się z nim za pośrednictwem korony rangowej lub przepaski, z której rozwijały się labry.
  Oręż (uzbrojenie) – w heraldyce zbiorcza nazwa elementów anatomicznych zwierząt herbowych używanych do walki, polowania oraz obrony. Mianem tym określimy:
  Herb Kromer
  Herb Kromer - wariant pierwszy
  Herb Kromer - wariant drugi (Kromer I)
  Herb Kromer - wariant trzeci (Kromer II, Kromer b)

  Kromer (Cromer) – polski herb szlachecki.

  | edytuj kod]

  Zachowały się przekazy o trzech wariantach tego herbu:

  Kromer: W polu czerwonym pół orła srebrnego z wieńcem laurowym na szyi.

  Kromer I: Na tarczy dzielonej w pas, w polu górnym, czerwonym, pół orła srebrnego z wieńcem laurowym na szyi; w polu dolnym, czerwonym, tarcza srebrna z pasem czerwonym. Klejnot: Pół orła dwugłowego, czarnego, o orężu złotym.

  Juliusz Karol Ignacy Stanisław Kostka Ostrowski, hrabia herbu Rawicz (ur. 16 stycznia 1854 w Warszawie, zm. 12 marca 1917 w Glion, Szwajcaria) – historyk, prawnik, heraldyk polski, konserwatywny działacz katolicki, kolekcjoner malarstwa polskiego.Herb szlachecki – charakterystyczny znak rodowy ustalony według określonych reguł heraldycznych. W założeniu jest znakiem niepowtarzalnym, jednak może się nim posługiwać – w heraldyce polskiej – wiele rodów tzw. herbownych, tworzących w konsekwencji charakterystyczny dla polskiej heraldyki ród herbowy, grupujący rodziny czasem ze sobą wcale niespokrewnione. Wynika to m.in. z historii kształtowania się w Polsce stanu szlacheckiego, zachowującego tradycję przynależności do dawnych wielkich rodów lub klanów, także z praktyki przyjmowania jednego herbu przez rodziny niespokrewnione, ale służące w jednej chorągwi, a także w pewnym stopniu z prawnej możliwości tzw. adopcji herbowej osoby nobilitowanej przez jej szlacheckiego patrona należącego do genealogicznej linii danego rodu herbowego. Tylko polskim zwyczajem jest fakt, że różne rodziny szlacheckie mogą pieczętować się takim samym herbem. Rodziny te nawet nie są lub nie muszą być ze sobą skoligacone. Gdzie indziej herb jest własnością tylko jednej rodziny i tylko dla niej jest jej godłem, pieczęcią i znakiem. Dlatego zmiana koloru tła lub inności tego samego wizerunku powoduje powstanie innego herbu, jednak w Polsce jest to tylko inna odmiana herbu już istniejącego. Wywodzi się to z polskiego średniowiecznego systemu prowadzenia wojen i bitew, zwanego systemem chorągwi. Tym samym rycerze jednej chorągwi zwykle używali jej godła i nosili takie same herby. Stąd wiele rodzin szlacheckich w Polsce ma podobne lub identyczne herby. Często towarzyszyła temu formalna odmiana herbu. Praktyka ta została z czasem zakazana. W innych krajach europejskich dany herb przysługuje tylko jednej rodzinie. Choć znane są też sytuacje, gdy grupa rodzin noszących różne nazwiska odmiejscowe od różnych włości, ale wspólnego pochodzenia, nosi herby identyczne lub podobne, jak w Polsce. W średniowieczu wymagane było nawet wyróżnianie herbów poszczególnych członków rodziny, przez dodawanie specjalnych oznaczeń, bordiur itp. Ten zwyczaj przetrwał w heraldyce brytyjskiej. Charakterystycznym przykładem jest tu herb Księcia Walii, różniący się od herbu królewskiego nałożonym na tarczę kołnierzem turniejowym. W Polsce takie odróżnianie herbów osobistych było stosowane u zarania naszej heraldyki, przyczyniając się m.in. do powstawania odmian herbowych.

  Kromer II, Kromer b: Na tarczy dzielonej w pas, w polu górnym, czerwonym, pół orła srebrnego z wieńcem laurowym na szyi; w polu dolnym, czerwonym, pas srebrny. Klejnot: Dwie głowy orle, czarne, zwrócone tyłem do siebie, o orężu złotym.

  Najwcześniejsze wzmianki[ | edytuj kod]

  Według Józefa Szymańskiego, pierwszy z wymienionych herbów został nadany 14 marca 1552 Marcinowi, Bartłomiejowi i Mikołajowi Kromerom. Juliusz Karol Ostrowski przytacza herby Kromer I i Kromer II, z których pierwszy miał być nadany podwójną polsko-austriacką nobilitacją (orzeł polski w górnym polu, z austriackim pasem w dolnym polu), zaś drugi miał być wariantem pierwszego z herbarza Siebmachera

  Marcin Kromer herbu Kromer (ur. 11 listopada 1512 w Bieczu, zm. 23 marca 1589 w Lidzbarku Warmińskim) – humanista, historyk i pisarz okresu renesansu, teoretyk muzyki, dyplomata; od 1579 biskup warmiński, jeden z przywódców polskiej kontrreformacji, pisał po polsku i po łacinie.Tadeusz Gajl (ur. 1940 w Wilnie) – artysta grafik, twórca światowej sławy przedstawień historycznych herbów szlachty polskiej. Herby jego autorstwa zyskały powszechną akceptację heraldyków, nazywane w nomenklaturze herbami gajlowskimi (ang. Gajlesque Coat of Arms).

  | edytuj kod]

  Cromer, Kromer.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Tadeusz Gajl: Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku : ponad 4500 herbów szlacheckich 37 tysięcy nazwisk 55 tysięcy rodów. L&L, 2007. ISBN 978-83-60597-10-1.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Herb Kromer z listą nazwisk w elektronicznej wersji Herbarza polskiego Tadeusza Gajla
 • Herb Kromer - wariant drugi z listą nazwisk w elektronicznej wersji Herbarza polskiego Tadeusza Gajla
 • Herb Kromer - wariant trzeci z listą nazwisk w elektronicznej wersji Herbarza polskiego Tadeusza Gajla
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Józef Szymański: Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku. Warszawa: DiG, 2001, s. 140. ISBN 83-7181-217-5.
  2. Juliusz Karol Ostrowski: Księga herbowa rodów polskich. T. 2. Warszawa: Główny skład księgarnia antykwarska B. Bolcewicza, 1897, s. 162.
  Józef Szymański (ur. 13 lutego w 1931 r. w Wojniczu, zm. 23 października 2011 r. w Lublinie) – polski historyk, specjalista w zakresie nauk pomocniczych historii.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.