• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krokiew - Tatry

  Przeczytaj także...
  Giewont – masyw górski w Tatrach Zachodnich o wysokości 1894 m n.p.m. i długości 2,7 km. Jego główny wierzchołek, Wielki Giewont, jest najwyższym szczytem w Tatrach Zachodnich położonym w całości na terenie Polski.Jeleń – zwyczajowa nazwa kilku rodzajów zwierząt z rodziny jeleniowatych. Mianem tym określa się gatunki należące do rodzajów: Cervus, Blastocerus, Ozotoceros, Odocoileus i inne. W Polsce mianem tym określa się jelenia szlachetnego.
  Klasztor Albertynów na Śpiącej Górze lub klasztor Albertynów na Kalatówkach – zespół klasztorno-pustelniczy męskiego zakonu albertynów (Zgromadzenie Braci Albertynów III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu) na Kalatówkach w Zakopanem. Położony jest w obrębie Tatr (Dolina Bystrej) na tzw. Śpiącej Górze na zalesionym grzbiecie Szerokiego Kalackiego. Prowadzi do niego droga dojazdowa zaczynająca się tuż przy klasztorze Albertynek na Kalatówkach. Klasztor ze wszystkich stron otoczony jest lasem.

  Krokiew (1378 m n.p.m.) – dwuwierzchołkowe wzniesienie reglowe w Tatrach nad Zakopanem, znajdujące się między Doliną Bystrej a Doliną Białego. Na jego zboczach wybudowany został kompleks skoczni narciarskich, do którego należą Wielka Krokiew oraz Kompleks skoczni narciarskich Średniej Krokwi.

  Siwarowe Siodło lub Sywarowe Siodło (ok. 1340 m n.p.m.) – płytka i rozległa przełęcz pomiędzy dwoma wierzchołkami w masywie Krokwi w polskich Tatrach Zachodnich. Znajduje się pomiędzy głównym wierzchołkiem Krokwi (1378 m) a Małą Krokwią (1365 m). Na zachodnią stronę spod Siwarowego Siodła opada do Doliny Białego jedna z odnóg Siwarowego Żlebu, na wschodnią do Doliny Bystrej Szeroki Żleb, przy którym znajduje się klasztor Albertynów na Śpiącej Górze. Rejon przełęczy jest zalesiony.Klasztor Albertynek na Kalatówkach – zespół klasztorno-pustelniczy żeńskiego zakonu albertynek (Zgromadzenie Sióstr III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu) na Kalatówkach w Zakopanem. Położony jest przy Drodze Brata Alberta z Kuźnic na polanę Kalatówki. Geograficznie znajduje się na obszarze Tatr (Dolina Bystrej), administracyjnie należy do Zakopanego.

  Masyw Krokwi jest zbudowany z dolomitów triasu środkowego. Niższy wierzchołek o wysokości 1365 m n.p.m. nosi nazwę Mała Krokiew i od Krokwi oddzielony jest szerokim Siwarowym Siodłem. Od masywu Giewontu, a dokładniej od Kalackiej Kopy Krokiew oddzielona jest Niżnią i Wyżnią Przełęczą Białego. Z Siwarowego Siodła na zachód opada Siwarowy Żleb (otoczony grzbietami Siwarowego Pańskiego i Siwarowego Gazdowskiego), na wschód zaś Szeroki Żleb, którym biegnie żółty szlak turystyczny do klasztoru Albertynów na Śpiącej Górze, znajdującego się na stokach Krokwi. Od północy pod wierzchołek podchodzi niewielka, zalesiona Dolina nad Capkami. Północno-wschodnie ramię Krokwi rozwidla się na wysokości ponad 1200 m (poniżej fragmentu zwanego Opalone) na dwa grzbiety obejmujące Żleb nad Kamieniołomem. Ramię północno-zachodnie również rozdziela się na podobnej wysokości, a pomiędzy jego odgałęzienia wcina się Żleb pod Kogutkami.

  Kuźnice – dzielnica Zakopanego, położona w dolnej partii Doliny Bystrej na wysokości ok. 1010 m n.p.m. Znajduje się całkowicie na obszarze Tatr, pomiędzy zboczami Krokwi, Jaworzyńskich Czół, Boczania, Nieboraka i Nosala. Dolna stacja kolei linowej na Kasprowy Wierch i centrum ruchu turystycznego.Mała Krokiew (1365 m n.p.m.) – niższy z dwóch wierzchołków masywu Krokwi w reglowej części polskich Tatr Zachodnich. Od położonego na północ od niej głównego wierzchołka o wysokości 1378 m Mała Krokiew jest oddzielona płytkim i szerokim Siwarowym Siodłem (ok. 1340 m), natomiast na południu graniczy z Białym Grzbietem z dwusiodłową Przełęczą Białego. Wzniesieniem najbliższym Małej Krokwi jest Biała Czubka, oddzielona od niej Niżnią Przełęczą Białego. W dalszej perspektywie Mała Krokiew na południu sąsiaduje z Kalacką Kopą w masywie Giewontu.

  W grzbiecie oddzielającym Dolinę nad Capkami od Żlebu pod Kogutkami wznosi się Jastrzębia Turnia (1090 m), a po drugiej stronie tego żlebu znajdują się dwie turniczki – Kogutki (1009 m). Pozostałe skaliste miejsca w masywie Krokwi to kazalniczka na prawym zboczu Doliny nad Capkami (około 1050 m) oraz Koryciska – bardzo strome zbocze ze skalnymi ściankami opadające do Doliny Białego, blisko jej wylotu.

  Jastrzębia Turnia – formacja skalna w północnych stokach masywu Krokwi w polskich Tatrach Zachodnich. Znajduje się w grzbiecie oddzielającym Dolinę nad Capkami od Żlebu pod Kogutkami. Jest to ten sam grzbiet, na którym zbudowano skocznie narciarskie: Wielką Krokiew i Średnią Krokiew. Jastrzębia Turnia wznosi się powyżej tych skoczni, na wysokość ok. 1090 m n.p.m. Zbudowana jest ze skał węglanowych i wykorzystywana była przez wspinaczy skałkowych. Jej najwyższa ściana ma wysokość 11 m, z czego 8 jest trudne. Są na niej 4 drogi wspinaczkowe o maksymalnej trudności VIII stopień w skali trudności UIAA (tatrzańskiej).Szeroki Żleb – żlebowata dolinka w masywie Krokwi w polskich Tatrach Zachodnich. Charakter żlebu mają tylko dwa koryta w jej górnej części; jedno opada z północno-wschodnich stoków Małej Krokwi (1365 m), drugie spod przełęczy Siwarowe Siodło. Wkrótce łączą się w jedną wąską dolinkę dość łagodnie opadającą w północno-wschodnim kierunku. U podnóży południowo-wschodniego ramienia Krokwi dolinka ta ostro zmienia kierunek na południowo-wschodni, potem znów na północno-wschodni. Dnem Szerokiego Żlebu spływa niewielki potok, który w Kuźnicach uchodzi do Bystrej (na wysokości 1001 m).

  Krokiew jest pokryta zwartymi lasami, które po części stanowią enklawę regla górnego w otoczeniu regla dolnego. Znajduje się tu bogata fauna, m.in. rysie, jelenie, niedźwiedzie, głuszce i cietrzewie. Z rzadkich roślin występuje storzan bezlistny – gatunek w Polsce występujący tylko w Tatrach i to na nielicznych stanowiskach. Na północ od wzniesienia w latach 1908–1934 oraz w okresie niemieckiej okupacji funkcjonował kamieniołom (wydobywany tu kamień użyto m.in. do budowy Muzeum Tatrzańskiego), zaś na zachodnich zboczach opadających do Doliny Białego znajdują się dwie sztolnie po radzieckich poszukiwaniach uranu w latach 1950–53 (niżej leżąca z nich tuż przy żółtym szlaku turystycznym prowadzącym doliną).

  Dolina nad Capkami – dolina reglowa w Tatrach Zachodnich o długości około 1,4 km, wcięta w północne zbocza Krokwi (1378 m n.p.m.). Wylot znajduje się nad zakopiańską dzielnicą Bogówka, około 150 m na wschód od Średniej Krokwi, na wysokości 930 m. Dolina wznosi się w kierunku południowo-zachodnim, podchodząc pod główny wierzchołek Krokwi.Czerwona Przełęcz – znajdująca się na wysokości 1301 m n.p.m. przełęcz pomiędzy Sarnią Skałą (1377 m) a Suchym Wierchem (1539 m). Przełęcz powstała w rejonie słabo odpornych na wietrzenie czerwonych łupków z okresu kajpru. Dawniej przez miejscową ludność zwana była Wolarzyskiem, obecną nazwę nadano jej w 1900 r. od koloru łupków. Prowadziły przez nią ścieżki wydeptane przez pasterzy i turystów. W 1900 r. Towarzystwo Tatrzańskie zbudowało prowadzącą przez tę przełęcz Ścieżkę nad Reglami oraz altanę dla turystów, która była niszczona przez huragany. W zalesionym rejonie przełęczy znajduje się niewielka, wydeptana przez turystów polanka, na której zwykle odpoczywają turyści wędrujący Ścieżką nad Reglami (odcinek między Doliną Białego a Doliną Strążyską).

  Nazwa wzniesienia pochodzi od podobieństwa jej kształtu od strony północnej do krokwi, konstrukcji drewnianej używanych w więźbach dachowych. Dawniej Krokiew była nazywana Opalony Wierzch.

  Krokiew ze skocznią narciarską na zboczach
  Widok z okolic Przełęczy między Kopami. Od lewej: Mała Krokiew, Siwarowe Siodło, Krokiew

  Szlaki turystyczne[]

  Sam szczyt jest niedostępny dla turystów, szlaki wiodą jednak jego zboczami: szlak turystyczny czarny – znakowana czarno Ścieżka nad Reglami, prowadząca z Kuźnic przez Przełęcz Białego dalej w kierunku Doliny Białego i Sarniej Skały. Czas przejścia z Kalatówek na Czerwoną Przełęcz: 1:25 h, z powrotem 1:20 h szlak turystyczny żółty – żółty spod klasztoru Albertynek na Kalatówkach do klasztoru Albertynów na Śpiącej Górze. Czas przejścia: 40 min, ↓ 30 min.

  Przypisy

  1. Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa: Czerwona księga Karpat Polskich. Kraków: Instytut Botaniki PAN, 2008. ISBN 978-83-89648-71-6.
  2. Tatry. Zakopane i okolice. Mapa w skali 1:27 000. Warszawa: ExpressMap Polska, 2005. ISBN 83-88112-35-X.


  Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem – jedno z najstarszych muzeów regionalnych w Polsce, z siedzibą w Zakopanem przy ul. Krupówki 10; pięć filii w Zakopanem, po jednej w: Chochołowie, Czarnej Górze, Jurgowie, Łopusznej.Krokiew – ukośna belka, najczęściej drewniana w wiązarach dachowych oparta na belce wiązarowej lub oczepie, wzmacniana często jętką lub podpierana płatwią. Na niej, za pośrednictwem łat opiera się pokrycie dachowe.

  Bibliografia[]

  1. Grzegorz Barczyk, Ryszard Jakubowski (red.), Adam Piechowski, Grażyna Żurawska: Bedeker tatrzański. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. ISBN 83-01-13184-5.
  2. Józef Nyka: Tatry polskie. Przewodnik. Wyd. XV. Latchorzew: Trawers, 2007. ISBN 978-83-60078-04-4.
  3. Marian Kunicki, Tadeusz Szczerba: Polskie Tatry Zachodnie. Gliwice: Wydawnictwo Ryszard M.Remiszewski, 1996. ISBN 83-904352-1-7.
  4. Jarosław Januszewski, Grzegorz Głazek, Witold Fedorowicz-Jackowski: Tatry i Podtatrze, atlas satelitarny 1:15 000. Warszawa: GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o., 2005. ISBN 83-909352-2-8.
  5. Wielka encyklopedia tatrzańska, hasło „Krokiew”. [dostęp 2012-09-02].
  Siwarowy Żleb lub Sywarowy Żleb – żleb na zachodnich stokach masywu Krokwi w polskich Tatrach Zachodnich. Ma wylot na wysokości ok. 1000 m n.p.m. do dna środkowej części Doliny Białego, tuż poniżej miejsca, gdzie rozdziela się ona na dwie górne części. Wyżej żleb rozgałęzia się na dwie odnogi; jedna podchodzi pod szczyt Krokwi (1378 m), druga pod Siwarowe Siodło. Dnem żlebu spływa niewielki potok i jest to jedyny stały dopływ Białego Potoku. Od południowej strony Siwarowy Żleb ograniczony jest opadającą z Małej Krokwi grzędą zwaną Siwarowe Gazdowskie, od północy grzędą Siwarowe Pańskie. Długość żlebu wynosi około 700 m.Regiel dolny w klimacie umiarkowanie chłodnym jest to piętro lasów liściastych i mieszanych występujące powyżej piętra pogórza i poniżej regla górnego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kogutki – dwie niewielkie turnie w grzbiecie ograniczającym od wschodu Żleb pod Kogutkami w polskich Tatrach Zachodnich. Nieco wyższa turnia północna wznosi się na wysokość 1009 m n.p.m.
  Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny niedźwiedziowatych. Zamieszkuje Azję, Europę Północną i Amerykę Północną. Niezagrożony wyginięciem.
  Więźba dachowa - drewniana konstrukcja dachu, drewniany szkielet dachu, który przenosi obciążenia z pokrycia dachowego.
  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Regiel górny - piętro roślinne usytuowane powyżej regla dolnego a poniżej piętra kosodrzewiny, czyli poniżej górnej granicy lasu.
  Kalacka Kopa (1592 m) – szczyt we wschodnim grzbiecie Długiego Giewontu w polskich Tatrach. Jest to niewielka kopka w grani, ale ma znaczenie topograficzne, gdyż grzbiet rozgałęzia się w niej na dwie granie; w południowo-wschodnim kierunku (potem zakręca na północny wschód) opada grań zwieńczona Kalacką Turnią (1383 m), w północno-wschodnim kierunku ciągnie się Biały Grzbiet łączący Giewont z Małą Krokwią w masywie Krokwi. Pomiędzy tymi grzbietami znajduje się opadający na Kalatówki żleb Kalackie Koryto.
  Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza – skocznia narciarska w Zakopanem nazwana imieniem narciarza Stanisława Marusarza, usytuowana na północnym stoku góry Krokiew w Tatrach Zachodnich. Zbudowana została według projektu Karola Stryjeńskiego, uroczyście otwarta 22 marca 1925 r. Jest największą skocznią narciarską w Polsce. Jej punkt konstrukcyjny jest usytuowany na 120. metrze. Skocznia wyposażona jest w sztuczne oświetlenie, które jest potrzebne w rozgrywaniu konkursów wieczornych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.061 sek.