• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kriosukcja

  Przeczytaj także...
  Lód segregacyjny – szczególny rodzaj lodu powstający pod powierzchnią terenu w obrębie skał, tzw. lód śródskalny, będący tym samym odmianą lodu gruntowego. Tworzy on ciała przypominające kształtem soczewki, które dzięki zachodzącemu procesowi kriosukcji stale mogą zwiększać swoją objętość. Lód tworzący soczewkę może zwiększać jej objętość nawet dwukrotnie w stosunku do pierwotnych wymiarów powoli zajmowanej wolnej przestrzeni. Cząstki wody gruntowej są przyciągane elektrostatycznie przez lód z podległych horyzontów wodonośnych.Lód włóknisty to igły lodowe do 20 cm wysokości tworzące się z wody glebowej przy ujemnych temperaturach powietrza i dodatniej temperaturze gleby. Rosną dzięki kriosukcji. Są ważnym czynnikiem rzeźbotwórczym na stokach, ponieważ do końców igieł mogą przymarzać ziarna mineralne, które opadną poniżej miejsca wzniesienia, gdyż igła lodowa rośnie prostopadle do podłoża, a ziarna opadają pionowo. Taki długotrwały proces doprowadza do zjawiska spełzywania gruntu. Ziarna mineralne przymarznięte do igły lodowej wskazują na kolejne generacje tworzenia się lodu włóknistego.

  Kriosukcja, inaczej ssanie lodowe – jeden z procesów powstawania lodu segregacyjnego, polegający na przemieszczaniu molekuł wody w kierunku powierzchni przemarzania (frontu przemarzania). Wraz z lodem przemieszczaniu ulegają cząstki glebowe. W ten sposób proces ten przyczynia się do rozwoju m.in.:

 • lodu włóknistego,
 • wysadzin drogowych, które w konsekwencji przyczyniają się do powstania przełomów drogowych.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Piotr Migoń: Geomorfologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 460. ISBN 978-83-01-14812-6.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.