• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krioglobulinemia

  Przeczytaj także...
  Krioglobuliny - nieprawidłowe monoklonalne lub poliklonalne przeciwciała, tworzące często kompleksy immunologiczne, które w temperaturach niższych od prawidłowej temperatury ciała ulegają spontanicznemu wytrąceniu i ponownie uzyskują rozpuszczalność po ogrzaniu.Przeciwciała, immunoglobuliny – rodzaj białek wydzielanych przez komórki plazmatyczne (czyli pobudzone limfocyty B) w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego. Charakteryzują się one zdolnością do swoistego rozpoznawania antygenów.
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

  Krioglobulinemia (łac. cryoglobulinemia) – występowanie w osoczu patologicznych białek (immunoglobulin, zwanych krioglobulinami), rozpuszczalnych w temperaturze 37 °C, wytrącających się w temperaturach poniżej 5 °C. Krioglobulinemia może występować samoistnie (głównie u kobiet w średnim wieku) lub towarzyszyć innym chorobom.

  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Brouet JC., Clauvel JP., Danon F., Klein M., Seligmann M. Biologic and clinical significance of cryoglobulins. A report of 86 cases.. „Am J Med”. 5 (57), s. 775-88, listopad 1975. PMID: 4216269. 


  Reklama

  Czas generowania strony: 0.861 sek.