• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krijajoga - Jogananda  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Joga (sanskryt योग) – jeden z sześciu ortodoksyjnych (tzn. uznających autorytet Wed) systemów filozofii indyjskiej, zajmujący się związkami pomiędzy ciałem a umysłem (świadomością i duchem). Oznacza to, że poprzez odpowiedni trening ciała (w tym ascezę), dyscyplinę duchową (medytację) i przestrzeganie zasad etycznych, deklaruje ona możliwość przezwyciężenia prawa karmana i wyzwolenia praktykującego z kręgu wcieleń (sansara).Lahiri Mahaśaja ( Shyama Charan Lahiri ,bengali শ্যাম চরণ লাহিড়ী trl. Shêm Chôron Lahiṛi ) (ur. 30 września 1828, zm. 26 września 1895) – indyjski guru i jogin. Jego mistrzem był Mahawatar Babadźi. Lahiri Mahaśaja był obdarzony tytułem "Jogawatar" , co oznacza "Zstąpienie jogi". Do najsłynniejszych uczniów Lahiriego Mahaśai należą:
  Historia[ | edytuj kod]

  Starożytność i średniowiecze[ | edytuj kod]

  Według Joganandy techniki krijajogi (lub bardzo podobne) były znane od tysiącleci, lecz trzymane w tajemnicy. Autobiografia Jogina podaje, że znajomość krijajogi miał Adi Śankara (wtajemniczony przez Mahawatara Babadźiego), a także Ardźuna (wtajemniczony przez Krisznę), Patandźali, Eliasz, Jezus Chrystus, Kabir, Paweł z Tarsu i Jan Ewangelista. Ponadto zostały nawet opisane w Bhagawadgicie, Jogasutrach oraz wspomniane w 1 liście do Koryntian. Następujące dwa cytaty z Jogasutr, według Autobiografii Jogina mówią o krijajodze:

  Atom – podstawowy składnik materii. Składa się z małego dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości i otaczającej go chmury elektronowej o ujemnym ładunku elektrycznym.Aśrama (dewanagari आश्रम , trl. āśrama, ang. ashram , w hindi trb. aśram) – indyjska pustelnia lub gurukula. Aśramy powstają w Indiach od starożytności. Najczęściej zakładane są przez mistrza duchowego (guru), nazywane są później od jego imienia. Jeden guru może mieć wiele aśramów, często w różnych miejscach świata.

  Asceza, medytacja, skupienie się na Iśwarze – krijajogą (Jogasutry II, 1)

  Gdy to jest, przerywanie biegu wdechu i wydechu – pranajamą (Jogasutry II, 49)

  Według Joganandy określenie użyte tu określenie "krijajoga" odnosiło się do dokładnie tej samej nauk co nauczał Mahavatar Babadźi. A oto wersety z Bhagawadgity, które według Joganandy odnosiły się do krijajogi:

  A niektórzy [jogini] w kierowaniu oddechem pełną zdobywszy władzę, wydech w ofierze oddają wdechowi, a wdech wydechowi, a zatrzymanie obu za cel sobie stawiają. (Bhagawadgita 4:29)

  Medytacja (łac. meditatio - zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł) – praktyki mające na celu samodoskonalenie, stosowane zwłaszcza w jodze oraz w religiach i duchowości Wschodu (buddyzm, taoizm, konfucjanizm, hinduizm, dżinizm), a ostatnio także przez niektóre szkoły psychoterapeutyczne. Elementy medytacji dają się również zauważyć w chrześcijaństwie (hezychazm) i islamie (sufizm).Bóg lub bóstwo – istota nadprzyrodzona, której istnienie postuluje większość religii. Zajmuje się nim teologia i filozofia, gdzie jest ono uważane za zagadnienie metafizyczno-egzystencjalne. Ze względu na duże zróżnicowanie rozumienia tego pojęcia, trudno jest o jego jednoznaczną definicję (co dodatkowo utrudniają założenia teologiczne związane z tym zagadnieniem, pochodzące z poszczególnych religii). Jako najbardziej różniące się od siebie, należy wyodrębnić definicje używane przez religie politeistyczne i monoteistyczne, deizm, panteizm oraz panenteizm.

  Tej jogi odwiecznej i niezniszczalnej Jam Wiwaswata nauczał, Wiwaswat przekazał ją Manu, Manu zaś podał ją synowi swemu – Ikszwaku. I tak przekazywana dalej z ust do ust, znana była Królom-Mędrcom, lecz z biegiem wieków zapomnianą została na świecie. (Bhagawadgita 4:1-2)

  Jogananda także uważał, że wzmianka o krijajodze istnieje również w Biblii:

  Mózg (cerebrum) – narząd ośrodkowego układu nerwowego, złożony ze zwojów mózgowych (cerebralnych, głowowych) występujący u większości zwierząt dwubocznie symetrycznych.Bihar (hindi बिहार, trb.: Bihar, trl.: Bihār; ang. Bihar) – stan w północno-wschodnich Indiach ze stolicą w Patnie. Bihar graniczy na północy z Nepalem. Na zachodzie ze stanem Uttar Pradesh, Jharkhand na południu i z Bengalem Zachodnim na wschodzie. Stan jest położony na żyznej równinie Gangesu. Jest to trzeci pod względem liczby ludności stan indyjski.

  Na każdy dzień umieram przez chwałę naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (1 Kor, 15:31)

  Według Joganandy użyte określenie "umieram" odnosiło się nie do zwykłej śmierci, lecz do stanu zjednoczenia z własną jaźnią, możliwego poprzez praktykę krijaJogi (następuje całkowite zatrzymanie pulsu i oddechu na dłuższy okres).

  Współczesność[ | edytuj kod]

  Lahiri Mahaśaja – główny propagator krijajogi w Indiach

  Odnowienie krijajogi nastąpiło w 1861 roku, gdy Lahiri Mahaśaja spotkał Mahawatara Babadźiego podczas wspinaczki po górach w Ranikhecie. Wówczas Mahawatar Babadźi wtajemniczył Lahiriego Mahaśaję w krijajogę. Jogananda podaje, że Lahiri Mahaśaja chodząc po górach spotkał pewnego tajemniczego jogina (Mahavatara Babadźiego) i po paru minutach zorientował się, że w poprzednim wcieleniu był uczniem tego jogina. Parę godzin później Mahawatar Babadźi zmaterializował pałac dla Lahiriego Mahaśaji, w którym wtajemniczył go w krijajogę. Z początku Babadźi udzielił pozwolenia na nauczanie krijajogi wyłącznie Lahiriemu Mahaśaji. Jednak później na prośbę Lahiriego Mahaśaji zliberalizował nieco tę regułę i pozwolił każdemu mistrzowi krijajogi wtajemniczać swych uczniów w tę technikę. Jednak uczniowie nie mają prawa już nikogo nauczać krijajogi i są zobowiązani trzymać ją w tajemnicy.

  Manu (sanskryt मनु , trl. manu) – praojciec ludzkości i prawodawca w hinduizmie. Manu żyje przez okres jednej manwantary. W czasie jednego dnia Brahmy (jednej kalpy) pojawia się 14 kolejnych Manu. Manu stoi na straży prawidłowego funkcjonowania wszechświata poprzez określanie obowiązujących w nim praw.Swami – w hinduizmie tytuł honorowy. Najczęściej nadawany niektórym mnichom na znak przynależności do zakonu. Tytuł swami najczęściej odnosi się do ascetów zrzeszonych w daśanamisampradaja .

  Krijajoga spopularyzowana została w Indiach w dziewiętnastym i dwudziestym wieku głównie przez Lahiriego Mahaśaję, Śri Jukteśwara Giri i Paramahansę Joganandę, lecz również z udziałem Mahawatara Babadźiego oraz ich uczniów. Stała się powszechna w świecie zachodnim (w Ameryce) dzięki naukom Paramahansy Joganandy. Został on specjalnie wysłany przez Mahawatara Babadźiego do świata Zachodu, aby szerzyć tam krijajogę. W Stanach Zjednoczonych założył towarzystwo Self-Realization Fellowship, nauczające krijajogi oraz propagując jej ogólną filozofię życiową (dialog międzyreligijny, miłość). Jogananda nauczał także krijajogi w Indiach. Wtajemniczył on w krijajogę wiele osób, między innymi, Mahatmę Gandhiego. Krijajoga opisana jest bardzo ogólnie w książce: Autobiografia Jogina. Techniki krijajogi są pilnie strzeżone przez Self-Realization Fellowship oraz kilka innych instytutów nauczających krijajogi (między innymi Yogoda Satsanga Society of India założone przez Paramahansę Joganandę) i ogólnie dostępne tylko w zarysie. Osoby wtajemniczone w krijajogę muszą bowiem złożyć przysięgę, że dopóki nie uzyskają tytułu mistrza krijajogi, nie będą nikogo nauczać tej techniki.

  Adi Śankara (dewanagari आदि शङ्कर, czyli Pierwszy z Śankarów oraz आदि शंकराचार्य (Adi Śankaraćarja); także Śankara Bhagawatpadaćarja , czyli Nauczyciel u Stóp Boga; malajalam ആദി ശങ്കരന്; ang. Adi Shankara) (daty urodzenia i śmierci niepewne, jednak większość naukowców jest zgodna co do tego, że żył prawdopodobnie w VIII wieku) – indyjski mędrzec, myśliciel i reformator tradycji wedyjskiej oraz bramińskiej, założyciel największej i najbardziej wpływowej szkoły filozofii indyjskiej – adwajtawedanty. Esencją nauczania Adi Śankary była jedność atmana i bezpostaciowego Brahmana. Śankarę uważano w smartyzmie za częściowego awatara Śiwy. Słowo śankara w sanskrycie oznacza pokój czyniący.Buddyzm (inna nazwa to: sanskr. Buddha Dharma; pāli. Buddha Dhamma lub Buddha Sasana – "Nauka Przebudzonego") – nonteistyczny system filozoficzny i religijny, którego założycielem i twórcą jego podstawowych założeń był żyjący od około 560 do 480 roku p.n.e. Siddhārtha Gautama (pāli. Siddhattha Gotama), syn księcia z rodu Śākyów, władcy jednego z państw-miast w północnych Indiach. Buddyzm bywa zaliczany do religii dharmicznych oraz do religii nieteistycznych.

  Oprócz Joganandy w rozpowszechnianiu krijajogi udział miał Śrimat Bhupendranath Sanjal – uczeń Lahiriego Mahaśaji. Założył aśramy, w których nauczał krijajogi w Puri, Orisie, Bhagalpurze i Biharze. Jednym z jego uczniów był Paramahansa Hariharananda (pobierający nauki w Puri), który również (później) bardzo propagował krijajogę. Ponadto, Swami Satjananda Giri – uczeń Śri Jukteśwara Giri – także miał swój wkład w rozpowszechnieniu krijajogi. Prowadził aśramy w Ranchi i Karar oraz był jednym z mistrzów duchowych Paramahansy Hariharanandy.

  Paramahansa Hariharananda (ur. 1907, zm. 2002) – mistrz krijajogi, swami i jogin. Był uczniem (między innymi) Śri Jukteśwara Giri.Przysadka mózgowa (łac. hypophysis) – gruczoł dokrewny o masie 0,7 g, którego funkcją jest wytwarzanie i wydzielanie hormonów.

  Paramahansa Hariharananda – uczeń Śri Jukteśwara Giri – w bardzo dużym stopniu przyczynił się do rozwoju krijajogi poprzez nauczanie i rozpowszechnianie tej techniki medytacji. Dzieło to przejął po nim jego uczeń – Paramahansa Pradźnanananda, którego Paramahansa Hariharananda wyznaczył jako swojego następcę. Obecnie Paramahansa Pradźnanananda jeździ po świecie, prowadząc warsztaty i kursy, w których naucza krijajogi. Oprócz niego obecnie krijajogi naucza jeszcze pięciu innych Swamich: Swami Suddhananda Giri, Swami Mangalananda Giri, Swami Arupananda, Swami Samvidananda, Swami Samarpanananda. Poza tym obecnie na świecie są również świeccy nauczyciele krijajogi. Prowadzą oni w wielu miejscach na świecie kursy, warsztaty i seminaria, w których nauczają krijajogi, a także filozofii moralnej związanej z krijajogą (dialogu międzyreligijnego, miłości dla innych, walki z własnymi wadami). Nauczają oni także prawd zawartych w Bhagawadgicie oraz innych świętych ksiąg innych wyznań.

  Dwutlenek węgla (nazwa systematyczna: ditlenek węgla; nazwa Stocka: tlenek węgla(IV)), CO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.Orisa (hindi ओड़िशा, trb.: Oriśa, trl.: Oṛiśā; orija ଓଡ଼ିଶା, trb.: Oriśa, trl.: Oṛiśā; ang. Odisha; do 2011 hindi उड़ीसा, trb.: Urisa, trl.: Uṛīsā; ang. Orissa) – indyjski stan. Leży we wschodniej części kraju, nad Zatoką Bengalską. Głównymi miastami poza stolicą są: Katak i Puri.

  Obecnie ze względu na dużą liczbę nauczycieli krijajogi, techniki medytacji nauczane przez niektórych z nich, nazywane "krijajogą" różnią się od prawdziwej krijajogi nauczanej przez Mahawatara Babadźiego i Lahiriego Mahaśaję. Techniki zwane "kriją" lub "krijajogą" różne od krijajogi przekazu Mahawatara Babadźiego (opisanej w tym artykule) mogą być z nią mylone, gdyż Krija to popularne sanskryckie słowo, odnoszące się obecnie do różnych technik jogi i medytacji.

  Yogoda Satsanga Society of India (YSS) – indyjska hinduistyczna organizacja religijna utworzona przez Paramahansę Joganandę w 1917. Prowadzi centra medytacyjne i placówki oświatowe. Obejmuje swoim zasięgiem następujące kraje : Bangladesz, Bhutan, Andamany i Nikobary, Malediwy, Nepal i Sri Lanka .Paramahansa Hariharananda (ur. 1907, zm. 2002) – mistrz krijajogi, swami i jogin. Był uczniem (między innymi) Śri Jukteśwara Giri.

  Korzyści[ | edytuj kod]

  Jogananda opisał w swojej książce korzyści płynące z praktykowania krijajogi. Należało do nich między innymi: spowalnianie procesu starzenia się oraz gwałtowne przyśpieszenie procesu osiągania stanu nadświadomości. Ponadto, według Autobiografii Jogina, krijajoga oczyszcza krew z dwutlenku węgla i napełnia ją tlenem, część z tych atomów tlenu tworzy prąd subtelnej energii, oczyszczającej mózg i ćakr.

  Ameryka – część Ziemi położona na zachodniej półkuli, w skład której wchodzą dwa kontynenty: Ameryka Północna i Ameryka Południowa. Rozciąga się na długości ponad 15 tys. km od Archipelagu Arktycznego po Ziemię Ognistą. Niekiedy na oznaczenie obu Ameryk używa się także określeń Nowy Świat lub półkula zachodnia.Muladhara, ćakra korzenia, ćakra podstawy – według tradycji hinduskiej oraz m. in. niektórych zwolenników ruchu New Age, miałaby być pierwszą z tzw. głównych ćakr, czyli domniemanych ośrodków energetycznych. Miałaby odpowiadać za kontakt ze światem fizycznym, z Ziemią, z której pobierałaby ona fizyczną energię życia (nazywaną w różnych kulturach Chi, Qi, Prana, Mana). Otwierać miałaby się ku dołowi i promieniować krwistym, czerwonym kolorem. Przejawiać miałyby się przez nią najniższe ludzkie instynkty pochodzące od zwierząt (pożywienie, sen, seks, przetrwanie).

  Yogananda napisał również, że mistrzowie krijajogi (bądź podobnych technik) mają moc dematerializowania swojego ciała, kiedy tylko chcą. Ponadto Lahiri Mahaśaja – mistrz krijajogi – był w stanie żyć bez oddychania oraz bez oddawania kału i moczu. Jogananda opisał także inne cuda dokonywane przez mistrzów krijajogi, takie jak na przykład bilokacja.

  Pierwszy List do Koryntian [1 Kor] – księga Nowego Testamentu. Za autora listu powszechnie uważany jest święty Paweł. Miejscem sporządzenia był Efez, w którym św. Paweł zatrzymał się prawdopodobnie w roku 57.Ranchi (hindi रांची, trb.: Rańći, trl.: Rāṁcī; ang. Ranchi) - miasto w północno-wschodnich Indiach, stolica stanu Jharkhand, na wyżynie Ćhota Nagpur. Około 945,1 tys. mieszkańców.

  Krijajoga jest uważana za bardzo bezpieczną technikę medytacji, jednak musi koniecznie być praktykowana pod nadzorem kompetentnego mistrza.

  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jogasutry ( dewanagari योगसूत्र , trl. Yogasūtra) – traktat przedstawiający jogadarśanę w formie 195 zwięzłych aforyzmów, który ujmuje nauczanie metod jogicznych praktyk w cztery rozdziały (pāda) o coraz większym stopniu trudności. Autorem jest starożytny indyjski mędrzec Ryszi Patańdźali ( trl. Pātañjali). Księga ta wykorzystywana jest w nauczaniu większości odmian jogi.
  Jezus Chrystus (ur. ok. 8–4 p.n.e., zm. 30 lub 33 w Jerozolimie) – centralna postać religii chrześcijańskiej, założyciel Kościoła. W chrześcijaństwie uznawany za Boga i człowieka, współistotnego Bogu Ojcu.
  Patandźali (dewanagari पतञ्जलि, transliteracja Patañjāli, ang. Patanjali) – indyjski filozof z ok. II w. p.n.e., jogin, gramatyk sanskrytu, autor jednego z najważniejszych traktatów na temat jogi jakim są Jogasutry (Yogasūtra), a także prawdopodobnie Mahābhāṣyi, wielkiego komentarza do gramatyki Paniniego Aṣṭādhyāyī. Hinduska tradycja uważa go za inkarnację Śeszy i przypisuje dzieło zapoczątkowania systemu jogi.
  Biblia, Pismo Święte (z greckiego βιβλίον, biblion – zwój papirusu, księga, l.m. βιβλία, biblia – księgi) – zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku (w formie koinè (gr. κοινὴ)), uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach obejmuje księgi Starego Testamentu. Poszczególne tradycje chrześcijańskie mają nieco inny kanon ksiąg biblijnych.
  Ardźuna – (Devanagari: अर्जुन), jeden z bohaterów eposu Mahabharata, wielki bohater Bhagawad Gity, niebiański łucznik, przyjaciel Kryszny i jego towarzysz na polu bitwy Kurukszetra. Jeden z pięciu braci Pandawów, syn Kunti i Pandu otrzymany od króla bogów Indry.
  Ranikhet (hindi रानीखेत) – miasto w północnych Indiach w stanie Uttarakhand, na pogórzu Himalajów Małych.
  Bilokacja – wieloznaczne pojęcie dotyczące m.in. zjawisk paranormalnych polegających na możliwości znajdowania się w dwóch miejscach jednocześnie. W mistyce chrześcijańskiej bilokacja zaliczana jest do darów charyzmatycznych o charakterze nadprzyrodzonym. Osoby, które opisane są jako doświadczające bilokacji są w pełni świadome swojego przebywania w dwóch miejscach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.116 sek.