Kredyt mieszkaniowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kredyt mieszkaniowykredyt udzielony, w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy, na:

Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.Kredyt bankowy – umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, terminowość i oprocentowanie.

1) budowę domu jednorodzinnego,

2) nabycie:

a) prawa własności domu jednorodzinnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

c) prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej – którego spłatę zabezpieczono hipoteką ustanowioną na przedmiocie kredytowania.


Kredytobiorca musi mieć ukończone 18 lat. Do kredytu muszą przystąpić solidarnie małżonkowie, jeżeli nie mają spisanej umowy rozdzielności majątkowej. Nie zawsze wszyscy właściciele kredytowanej nieruchomości muszą być kredytobiorcami, ale wszyscy muszą wyrazić zgodę na obciążenie jej hipoteką. Do kredytu mogą przystąpić zarówno osoby powiązane ze sobą rodzinnie, jak i osoby sobie obce, z punktu widzenia prawa.

Kredytobiorca to osoba fizyczna lub prawna, która otrzymała kredyt od kredytodawcy pod warunkiem spłaty wraz z odsetkami, w określonym terminie.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2138).
  2. Kredyt hipoteczny - mieszkaniowy, ANG - kredyty, ubezpieczenia, inwestycje [dostęp 2020-08-24] (pol.).
Reklama