• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kreator - informatyka

  Przeczytaj także...
  Oprogramowanie, które służy do sporządzania elektronicznego dokumentu, lub zbioru takich dokumentów. Jeżeli wytworzone przez formularz dokumenty są następnie przetwarzane przez jakiś system informatyczny to ten formularz elektroniczny może być traktowany, jako interfejs użytkownika.Dokument elektroniczny (inaczej dokument cyfrowy, dokument binarny) − w informatyce dokument w postaci pliku tekstowego, graficznego, muzycznego, filmowego lub mieszanego będącego wynikiem pracy z danym programem komputerowym, dający się zapisać, a następnie odczytać. Posiada cechy dokumentu, czyli potwierdza prawdziwość zaistnienia danego wydarzenia, okoliczności, zjawiska oraz cechy pliku. Mogą być więc dowodem w procedurach prawnych.
  Interfejs użytkownika (ang. user interface, UI) — w technice część urządzenia odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z maszynami. Aby było to możliwe urządzenia są wyposażone w odpowiednie urządzenia wejścia-wyjścia tworzące razem interfejs użytkownika:

  Kreator, asystent (ang. wizard) – oprogramowanie, które stanowi rodzaj interfejsu użytkownika. Poprzez zadawanie kolejnych pytań ułatwia ono wprowadzanie danych niezbędnych np. do konfiguracji jakiegoś programu, do wytworzenia cyfrowego dokumentu lub zbioru takich dokumentów. W tym drugim przypadku kreator jest rodzajem elektronicznego formularza.

  Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. wizard, Słownik Bab.la [zarchiwizowane z adresu 2020-03-23].
  2. wizard, Microsoft Terminology Search [zarchiwizowane z adresu 2020-03-23] (ang.).
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.