• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krawędź grafu

  Przeczytaj także...
  Graf to – w uproszczeniu – zbiór wierzchołków, które mogą być połączone krawędziami, w taki sposób, że każda krawędź kończy się i zaczyna w którymś z wierzchołków (ilustracja po prawej stronie). Grafy to podstawowy obiekt rozważań teorii grafów. Za pierwszego teoretyka i badacza grafów uważa się Leonarda Eulera, który rozstrzygnął zagadnienie mostów królewieckich.Zbiór – pojęcie pierwotne teorii zbiorów (znanej szerzej jako teoria mnogości; za jej twórcę uważa się Georga Cantora) leżące u podstaw całej matematyki; intuicyjnie jest to nieuporządkowany zestaw różnych obiektów, czy też kolekcja niepowtarzających się komponentów bez wyróżnionej kolejności.
  Para nieuporządkowana {a, b} jest to zbiór dwuelementowy zawierający tylko elementy a i b. Jego istnienie gwarantuje aksjomat pary. Aksjomat sumy pozwala na łatwe zdefiniowanie trójek, czwórek, etc.

  Krawędź grafu jest to para (zbiór dwuelementowy) wyróżnionych wierzchołków grafu, czyli takich, które są ze sobą połączone (sąsiednie). W reprezentacji graficznej jest to linia łącząca te wierzchołki. W szczególności krawędź może łączyć z sobą jeden wierzchołek (traktowany jako jej dwa końce) i jest wówczas nazywana pętlą. Krawędź skierowaną, czyli będącą parą uporządkowanych wierzchołków, nazywamy łukiem. Ponadto krawędziom mogą być przypisane wartości – wagi, mówimy wtedy o grafie ważonym.

  Graf to – w uproszczeniu – zbiór wierzchołków, które mogą być połączone krawędziami, w taki sposób, że każda krawędź kończy się i zaczyna w którymś z wierzchołków (ilustracja po prawej stronie). Grafy to podstawowy obiekt rozważań teorii grafów. Za pierwszego teoretyka i badacza grafów uważa się Leonarda Eulera, który rozstrzygnął zagadnienie mostów królewieckich.Krawędź wielościanu to odcinek łączący dwa jego wierzchołki, będący równocześnie wspólnym bokiem (brzegiem) co najmniej dwóch jego ścian.

  Zobacz też[]

 • Krawędź wielościanu • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama