• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kratka - symbol

  Przeczytaj także...
  Moc zbioru – własność zbioru, która opisuje jego liczebność. Nieformalnie, moc zbioru jest tym większa im większy jest zbiór. Pojęcie mocy zbioru opiera się na pojęciu równoliczności dwóch zbiorów – zbiory A i B są równoliczne, gdy każdy element zbioru A można połączyć w parę z dokładnie jednym elementem zbioru B, innymi słowy istnieje bijekcja (funkcja różnowartościowa i "na") między zbiorami A i B. Zbiory równoliczne mają tę samą moc. Moce zbiorów są konkretnymi obiektami matematycznymi, nazywanymi liczbami kardynalnymi.Twitter – darmowy serwis społecznościowy udostępniający usługę mikroblogowania umożliwiającą użytkownikom wysyłanie oraz odczytywanie tak zwanych tweetów. Tweet to krótka, nieprzekraczająca 140 znaków wiadomość tekstowa wyświetlana na stronie użytkownika oraz dostarczana pozostałym użytkownikom, którzy obserwują dany profil. Serwis umożliwia również tagowanie (znak # przed słowem stanowiącym treść wpisu czyni je tagiem) oraz odpowiadanie użytkownikom (@nazwa_użytkownika: odpowiedź). Użytkownicy mogą dodawać krótkie wiadomości do swojego profilu z poziomu strony głównej serwisu, wysyłając SMS-y lub korzystając z zewnętrznych aplikacji.
  Asembler (z ang. assembler) – termin informatyczny związany z programowaniem i tworzeniem kodu maszynowego dla procesorów. W języku polskim oznacza on program tworzący kod maszynowy na podstawie kodu źródłowego (tzw. asemblacja) wykonanego w niskopoziomowym języku programowania bazującym na podstawowych operacjach procesora zwanym językiem asemblera, popularnie nazywanym również asemblerem. W tym artykule język programowania nazywany będzie językiem asemblera, a program tłumaczący – asemblerem.
  #

  # (pot. kratka, krzyżyk, płotek, ang. hash) – symbol używany najczęściej do oznaczania komentarzy w plikach konfiguracyjnych i językach programowania. Jest on także używany w zastępstwie słowa „numer” – np. #1 oznacza numer 1.

  Znaczenia znaku kratki[ | edytuj kod]

 • W teorii mnogości oznacza moc zbioru – #A to moc zbioru A.
 • W wielu językach skryptowych powłok systemowych, językach programowania (np. Python) i plikach konfiguracyjnych określa początek komentarza.
 • W języku C i innych pochodnych jemu językach programowania stawiany jest przed nazwą dyrektywy preprocesora. W makrach, po dyrektywie #define, jest on stosowany w różnych celach, włączając w to podwójny znak ## służący łączeniu symboli.
 • W adresach URL oddziela część będącą adresem strony internetowej od części identyfikującej określony fragment na tejże stronie, np.: https://pl.wikipedia.org/Kratka_(symbol)#Przypisy. Przy czym na tej stronie musi być zdefiniowany odpowiedni identyfikator, np.: <a id="Przypisy">...</a>, który pozwoli na odnalezienie i przejście do tego fragmentu dokumentu hipertekstowego (por. znacznik hipertekstowy: „kotwica”).
 • W wikitekście identyfikuje kolejne elementy listy numerowanej lub w odwołaniach wewnętrznych określa nagłówki podrozdziałów, do których ma nastąpić przejście.
 • Na serwerach IRC poprzedza nazwę każdego kanału dostępnego w całej sieci IRC, np. #polska.
 • W serwisach społecznościowych takich jak Twitter symbol kratki otagowuje wysyłane wiadomości, np. treść wiadomości #słowokluczowe.
 • W składni LaTeX poprzedza liczbę, pozwalając odwołać się do argumentu w poleceniu zdefiniowanym przez użytkownika, np.: \newcommand{\code}[1]{\texttt{#1}}.
 • W niektórych asemblerach identyfikuje zastosowany tryb adresowania, np. w MOS 6502 rozkaz LDA #10 oznacza załadowanie wartości 10 do rejestru akumulatora.
 • W HTML, CSS, SVG jest używany do specyfikacji kolorów formatu RGB w postaci szesnastkowej, np. #EEAA77.
 • W telefonii – na początku kodu USSD oznacza „wyłączenie funkcji”; oznacza także koniec kodu (np. #21# to wyłączenie przekierowania).
 • W publikacjach dotyczących pojazdów komunikacji miejskiej przyjęło się wstawianie # przed numerem taborowym, w odróżnieniu od numeru linii (np. wagon #11 na linii 14).
 • Symbolu nie należy mylić ze znakiem krzyżyka (U+266F), który jest używany w notacji muzycznej.

  HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.Teoria mnogości lub inaczej: teoria zbiorów – dział matematyki, a zarazem logiki matematycznej zapoczątkowany przez niemieckiego matematyka Georga Cantora pod koniec XIX wieku. Teoria początkowo wzbudzała wiele kontrowersji, jednak wraz z postępem matematyki zaczęła ona pełnić rolę fundamentu, na którym opiera się większość matematycznych rozważań.

  W Unikodzie kratka występuje w różnych wersjach:

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • hasztag
 • krzyżyk
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Introduction to HTML. [dostęp 2015-04-30].

  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  SVG (ang. Scalable Vector Graphics) – uniwersalny format dwuwymiarowej grafiki wektorowej (statycznej i animowanej), nieobwarowany licencjami i patentami.
  Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r. jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używania w połączeniu z SGML-em. Pierwszy szkic CSS zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie.
  Unicode – komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie pisma używane na świecie. Definiują go dwa standardy – Unicode oraz ISO 10646. Znaki obu standardów są identyczne. Standardy te różnią się w drobnych kwestiach, m.in. Unicode określa sposób składu.
  Komentarz – fragment kodu źródłowego, którego jedynym celem istnienia jest informowanie o czymś osoby czytającej źródła, a który nie ma żadnego wpływu na program - i jest zazwyczaj przez kompilator czy też interpreter pomijany.
  Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.
  Powłoka systemowa (ang. shell) – program komputerowy pełniący rolę pośrednika pomiędzy systemem operacyjnym lub aplikacjami a użytkownikiem, przyjmując jego polecenia i "wyprowadzając" wyniki działania programów. To pośrednictwo nie jest obowiązkowe (programy mogą być bardziej "samodzielne").
  Python – język programowania wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia i rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych, którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Jego składnia cechuje się przejrzystością i zwięzłością.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.