• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krata - budownictwo

  Przeczytaj także...
  Brama Wodna w Bystrzycy Kłodzkiej – pochodząca z XIV wieku warowna brama, będąca elementem średniowiecznych murów obronnych miasta.Brona – w budownictwie - krata drewniana, najczęściej okuta żelazem zamykająca wejście przez bramę w murze obronnym lub zamku.
  Fosa (łac. fossa - rów, kanał), wł. rów forteczny – w fortyfikacji zapora w postaci rowu otaczającego całość lub część umocnienia. Rowy (fosy) mogły być wypełnione wodą (mokre), bądź nie (suche).

  Krata – ażurowe zamknięcie otworu (wejściowego, okiennego) lub rodzaj ogrodzenia konkretnej przestrzeni wewnątrz lub na zewnątrz budowli.

  Krata jest rodzajem konstrukcji wykonanej najczęściej z kutych prętów lub prefabrykowanych kształtowników. Kraty mają na celu utrudnienie dostępu osobom niepożądanym. Mogą spełniać także funkcje ozdobne.

  Krata forteczna - zapora wykonana z płaskowników z hakowatymi odnogami, umieszczona najczęściej na murze przeciwskarpy.

  Pręt – wyrób hutniczy, którego wymiary poprzeczne są znacznie mniejsze niż długość. Stosunek wymiaru poprzecznego do długości mieści się w zakresie od 0,001 do 0,35. Pręty w większości posiadają dużą sztywność, w celu ich deformacji należy użyć znacznych sił i specjalistycznych urządzeń. Pręty wykonywane są poprzez walcowanie lub przeciąganie.Posadzka – w architekturze, zewnętrzna, wierzchnia, ostatnia warstwa podłogi, będąca jej wykończeniem, często o charakterze dekoracyjnym.

  Istnieje wiele zasad dotyczących właściwej konstrukcji krat tak, by skutecznie uniemożliwiały one dostęp lub wydostanie się na zewnątrz (np. w więzieniach).

  Zastosowanie[]

  Kraty stosuje się do:

 • w średniowieczu - wykonania tzw. bron
 • w XIX wieku kraty forteczne utrudniające dostęp do suchej fosy.
 • wykonania przęseł, bram i furtek w ogrodzeniu
 • zabezpieczenia otworów w budynku - okien i drzwi
 • zabezpieczenia otworów w posadzce, nawierzchni
 • wykonania pomostów w zakładach przemysłowych
 • Zobacz też[]

 • kratownica
 • budownictwo
 • kowal
 • Bibliografia[]

 • Witold Szolginia: Architektura. Warszawa: Sigma NOT, 1992, s. 82. ISBN 83-85001-89-1.
 • Okno – element, konstrukcja zamykająca otwór w ścianie lub w dachu, służący do oświetlenia i przewietrzania pomieszczeń.Drzwi – ruchoma przegroda (zazwyczaj pionowa), element zamykający otwór w ścianie budynku, ściance mebli, karoserii pojazdu wraz z konstrukcją niezbędną do umocowania tego elementu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Budownictwo – dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, podległa dziedzinie nauki jaką jest inżynieria lądowa. Jest to również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się:
  Fort (wł.) – fortyfikacja (budowla obronna) polowa lub stała, budowana od XVII do początków XX w., przystosowana do obrony okrężnej.
  Nawierzchnia – warstwa wierzchnia, będąca na wierzchu, warstwa zewnętrzna, materiał którym jest pokryta płaszczyzna, okładzina.
  Ogrodzenie – otoczenie działki lub terenu za pomocą urządzenia ochronnego (płotu, muru, żywopłotu itp.) mające na celu ochronę przed dostępem osób trzecich lub zwierząt niemających prawa wstępu, gdy wstęp może stanowić dla nich zagrożenie lub gdy mogą wyrządzić na terenie szkody materialne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.