• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krapkowice  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Andrzej Kasiura (ur. 17 czerwca 1969 w Krapkowicach) – polski polityk mniejszości niemieckiej, samorządowiec, członek zarządu województwa opolskiego w trzech kadencjach, od 2010 burmistrz Krapkowic.Matthäus Merian der Ältere (starszy) (ur. 22 września 1593 w Bazylei, zm. 19 czerwca 1650 w Bad Schwalbach k. Wiesbaden) – rytownik pochodzenia szwajcarskiego, działający głównie w Niemczech.

  Krapkowice  (daw. Chrapowice, łac. Crapicz, niem. Krappitz, cz. Krapkovice, Chrapkovice, śl. Krapkowicy) – miasto w Polsce położone w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Krapkowice. Historycznie leży na Górnym Śląsku, na ziemi prudnickiej, w Kotlinie Raciborskiej, będącej częścią Niziny Śląskiej. Przepływają przez nie rzeki Odra i Osobłoga.

  Fryderyk II Wielki, Friedrich II von Hohenzollern (ur. 24 stycznia 1712 w Berlinie, zm. 17 sierpnia 1786 w Poczdamie) – król Prus w latach 1740-1786. Pod jego rządami Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw europejskich.Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.

  W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa opolskiego.

  Według danych na 30 czerwca 2016 miasto było zamieszkane przez 16 721 osób.

  Spis treści

 • 1 Geografia
 • 1.1 Położenie
 • 1.2 Środowisko naturalne
 • 1.3 Podział miasta
 • 2 Nazwa
 • 3 Historia
 • 3.1 Średniowiecze
 • 3.2 XVI–XX wiek
 • 3.3 Dwudziestolecie międzywojenne
 • 3.4 Polska Ludowa
 • 3.5 III Rzeczpospolita
 • 4 Demografia
 • 4.1 Liczba mieszkańców miasta
 • 4.2 Piramida wieku mieszkańców Krapkowic w 2014 roku
 • 5 Zabytki
 • 6 Transport
 • 6.1 Transport drogowy
 • 6.2 Transport kolejowy
 • 6.3 Komunikacja miejska
 • 7 Media lokalne
 • 7.1 Prasa
 • 7.2 Telewizja
 • 7.3 Radio
 • 7.4 Portale
 • 8 Religia
 • 8.1 Wspólnoty wyznaniowe
 • 8.1.1 Kościół rzymskokatolicki
 • 8.1.2 Świadkowie Jehowy
 • 8.1.3 Kościół Boży w Chrystusie
 • 8.2 Cmentarze
 • 9 Sport
 • 9.1 Obiekty sportowe
 • 9.2 Kluby sportowe
 • 9.3 Zawody sportowe
 • 10 Polityka
 • 11 Współpraca międzynarodowa
 • 12 Ludzie związani z Krapkowicami
 • 13 Zobacz też
 • 14 Uwagi
 • 15 Przypisy
 • 16 Bibliografia
 • 17 Linki zewnętrzne
 • Geografia[ | edytuj kod]

  Osobłoga uchodząca do Odry, po prawej port jachtowy

  Położenie[ | edytuj kod]

  Miasto jest położone w południowo-zachodniej Polsce, w województwie opolskim, około 24 km od granicy z Czechami, w Kotlinie Raciborskiej, przy granicy gminy Krapkowice z gminą Gogolin. Przez granice administracyjne miasta przepływają rzeki Odra i Osobłoga. Krapkowice położone są na wysokości 170 m n.p.m. Znaczna część starej części Krapkowic i Otmętu leży na wapieniach triasu (formacja gogolińska), które były wydobywane w kilku kamieniołomach zachowanych częściwo do dziś, choć już nieczynnych, podobnie jak zespół starych pieców wapienniczych. Przez miasto przepływa Odra, stąd są tu także osady rzeczne kenozoiku, a sama rzeka tworzy tzw. przełom krapkowicki.

  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.

  Środowisko naturalne[ | edytuj kod]

  Średnia temperatura roczna wynosi +8,6 °C. Pokrywa śnieżna występuje od grudnia do kwietnia. Duże zróżnicowanie dotyczy termicznych pór roku. Średnie roczne opady atmosferyczne w rejonie Prudnika wynoszą 617 mm dominują wiatry zachodnie.

  Podział miasta[ | edytuj kod]

  Według Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju częściami Krapkowic są:

  Polonizacja – proces przyswajania języka lub kultury polskiej przez jednostki i grupy społeczne funkcjonujące wcześniej w ramach innych kultur. Polonizacja może zachodzić zarówno w wyniku mniej lub bardziej wyraźnego przymusu (np. administracyjnego, edukacyjnego) jak i mieć charakter dobrowolny, tzn. nie wiązać się z żadną bezpośrednią presją.Osobłoga (też Osa, dawniej Ossobłoka, czes. Osoblaha, niem. Hotzenplotz, przez Austriaków nazywana Ossą) - rzeka w Czechach i Polsce, lewy dopływ Odry.
 • Abisynia
 • Błonie
 • Cegielnia
 • Otmęt
 • Śluza
 • W mieście znajdują się również osiedla:

 • os. 1000-Lecia
 • os. Powstańców Śląskich
 • os. XXX-lecia
 • Nazwa[ | edytuj kod]

  Nazwa Krapkowice wśród innych nazw śląskich miejscowości w urzędowym pruskim dokumencie z 1750 roku wydanym w języku polskim w Berlinie.

  Według jednej z teorii nazwa miejscowa Krapkowice pochodzi od starosłowiańskiego imienia Chrapek. Końcówka „ice” lub jej staropolska starsza wersja („icze”) charakterystyczna jest dla słowiańskich nazw patronimicznych wywodzących się od osad rodowych. Oznacza ona potomków założyciela lub właściciela miasta, czyli Chrapkowiczów, od których wywodzi się pierwotna nazwa z 1204 roku Chrapkowice.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Lipová-lázně (do roku 1960 Dolní Lipová, niem. Bad Lindewiese) – wieś w Czechach, w kraju ołomunieckim, na granicy Gór Rychlebskich i Wysokiego Jesionika.

  Z kolei niemiecki nauczyciel Heinrich Adamy wywodził nazwę miejscowości od staropolskiej nazwy określającej siłę fizyczną „krzepy”. W swoim dziele o nazwach miejscowych na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu jako najstarszą nazwę miejscowości wymienia Krzepicz podając jej znaczenie „Befestigter Ort”, czyli w języku polskim „Mocna, umocniona miejscowość”. Nazwa wsi została później fonetycznie zgermanizowana na Krappitz i utraciła swoje pierwotne znaczenie. Po II wojnie światowej zgermanizowana nazwa została spolonizowana na Krapkowice i nie wiąże się obecnie z pierwotnym znaczeniem.

  Głogówek (dodatkowa nazwa w j. niem. Oberglogau, śl-niem. Kraut Glôge, cz. Horní Hlohov, łac. Glogovia minor) – miasto w Polsce położone na Górnym Śląsku, w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Głogówek. Leży nad rzeką Osobłogą. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do dawnego województwa opolskiego.Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.

  Miejscowość nazywano później także po łacinie Crapicz oraz niemiecku Crapkowitz i Krappitz (1294r.). W spisanym po łacinie dokumencie średniowiecznym Bolesława opolskiego z dnia 1 września 1310 roku miasto wymienione jest pod nazwą Crapicz.

  W dziele Matthäusa Meriana pt. „Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae” z 1650 roku miejscowość wymieniona jest pod nazwami Krappitz oraz Bruenick i Brudnick. W 1750 roku polska nazwa Krapkowice wymieniona została w języku polskim przez Fryderyka II pośród innych miast śląskich w zarządzeniu urzędowym wydanym dla mieszkańców Śląska.

  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.Habsburgowie – dynastia niemiecka (von Habsburg). Założycielem dynastii był Guntram Bogaty (X wiek). Nazwa rodziny wywodzi się od pierwszej posiadłości rodu, zamku Habsburg (od staro-wysoko-niemieckiego hab lub haw – przejście, przeprawa przez rzekę; legendarna etymologia od niem. Habichtsburg – Jastrzębi Zamek) położonego w kantonie Aargau w Szwajcarii. Przedstawiciele dynastii panowali m.in. w krajach niemieckich i włoskich, Świętym Cesarstwie Rzymskim, Czechach, Hiszpanii, Portugalii, Burgundii, na Węgrzech (a co za tym idzie także w Chorwacji) i w Siedmiogrodzie, w Niderlandach, na Śląsku oraz hiszpańskich i portugalskich koloniach w Azji i obu Amerykach. Dynastia w linii męskiej wygasła w 1740. Ostatnia z rodu Maria Teresa Habsburg wraz z mężem cesarzem Franciszkiem I Lotaryńskim założyła nową dynastię Habsbursko-Lotaryńską.

  W alfabetycznym spisie miejscowości na terenie Śląska wydanym w 1830 roku we Wrocławiu przez Johanna Knie miejscowość występuje pod nazwą niemiecką Krapitz oraz polską Krapkowice. W 1837 roku w statystycznym opisie Prus wymienione są jako Krappitz (poln. Krapkowicz). Topograficzny opis Górnego Śląska z 1865 roku notuje miejscowość we fragmencie „Der Name der Stadt Krappitz, polnisch Krapkowitz”. Polską nazwę Krapkowice w książce „Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej” wydanej w Głogówku w 1847 wymienił śląski pisarz Józef Lompa. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego podaje dwie niemieckie Krapitz, Krappitz oraz trzy polskie nazwy miejscowości Chrapkowice, Krapkowice i Krapowice.

  Droga wojewódzka nr 409 (DW409) - droga wojewódzka o długości 43,5 km, leżąca na obszarze województwa opolskiego. Trasa ta łączy Dębinę ze Strzelcami Opolskimi. Droga leży na terenie powiatów prudnickiego, krapkowickiego i strzeleckiego. ZDW gruntownie przebudowywuje drogę wojewódzką nr 409 między Rożniątowem koło Strzelec Opolskich a Gogolinem.Nazwy miejscowości zachowują wiele zjawisk językowych i kulturowych, po których często nie pozostał żaden inny ślad.

  Na polskiej mapie WIG z 1932 roku jako polska nazwa widnieje Chrapowice.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Warto wiedzieć że... beta

  Kotlina Raciborska (318.59) - mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, stanowiący południowo-wschodnią część Niziny Śląskiej.
  Kościół Boży w Chrystusie – chrześcijański Kościół protestancki o charakterze neopentekostalnym. Działa na terenie Polski w oparciu o ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. W 2015 roku według oficjalnych danych Kościoła liczył on 4860 wiernych w 66 zborach.
  Sala królestwa – miejsce zebrań i lokalny ośrodek życia religijnego członków Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, obiekt służący biblijnej działalności edukacyjnej prowadzonej przez ten związek wyznaniowy oraz wielbieniu Boga (Jehowy). Chociaż pierwsze takie miejsca zaczęły powstawać pod koniec XIX wieku, nazwę tę nadał im w roku 1935 Joseph Franklin Rutherford, drugi prezes Towarzystwa Strażnica.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Otmęt (niem. Ottmuth, czes. Otmút) - dzielnica miasta Krapkowice, do 1961 - samodzielna wieś na Śląsku Opolskim. W latach 1945-54 siedziba gminy Otmęt.
  Prawo magdeburskie (prawo niemieckie; łac. Ius municipale magdeburgense, niem. Magdeburger Recht) – średniowieczne prawo miejskie wzorowane na prawie miasta Magdeburga. W 1035 Magdeburg otrzymał patent nadający miastu prawo do handlu i zjazdów. Prawo to spisane zostało w 1188 stając się wzorcem dla podobnych regulacji wielu miast środkowoeuropejskich.
  Droga wojewódzka nr 415 (DW415) - droga wojewódzka o długości 12,5 km, leżąca na obszarze województwa opolskiego. Trasa ta łączy Zimnice Wielkie z Krapkowicami. Droga leży na terenie powiatu krapkowickiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.079 sek.