• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kraków  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Wezyr (arab. وزير) – od czasów Abbasydów najważniejszy urząd na dworze kalifów. Wzrost znaczenia wezyra miał związek z przyjęciem przez Abbasydów ceremoniału orientalnego, który uniemożliwiał władcy bezpośrednie komunikowanie się z poddanymi, co spowodowało, że wezyr stał się wyrazicielem woli kalifa. Wezyr już od czasów Omajadów, stał na czele kancelarii państwa, przez którą przechodziły dekrety kalifów.Jurydyka (łac. iuridicus = prawny) – osada obok miasta królewskiego, rzadziej enklawa na gruntach miejskich, niepodlegająca władzom miejskim i miejskiemu sądownictwu.
  Osoby związane z Krakowem[]
   Z tym tematem związana jest kategoria: Ludzie związani z Krakowem.
   Z tym tematem związana jest kategoria: Ludzie urodzeni w Krakowie.

  Zobacz też[]

 • Występowanie frazy: w hasłach zawierających „Krakowa” lub „Krakowie lub „krakowskie” lub „krakowska”.
 • Przypisy

  1. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 (GUS), [1].
  2. GUS: Najwyżej i najniżej położone punkty Krakowa. [dostęp 2010-09-21].
  3. STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 669).
  5. Według GUS w 2007 Kraków wyprzedził Łódź pod względem liczby mieszkańców: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ludnosc_miast.pdf.
  6. Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego.
  7. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.
  8. [2].
  9. Wojska Specjalne RP.
  10. http://do.wp.mil.pl/artykuly/aktualnosci/2014-07-02-centrum-operacji-ladowych-z-nowym-dowodca/.
  11. Polski Związek Narciarski.
  12. Otwarto Panteon Narodowy.
  13. Archiwum Narodowe w Krakowie.
  14. Instytut Książki.
  15. [3].
  16. [4].
  17. Nowoczesna powierzchnia biurowa w dużych polskich miastach.
  18. J.Dębski, Lokalne bieguny wzrostu w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Tom II, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002, s. 169–172 i 194-198. Szerzej zob. także: J.Dębski, Przedsiębiorczość prywatna w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Tom I, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002.
  19. Rekordy klimatyczne w Krakowie. Zakład Klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński. [dostęp 2012-02-17].
  20. Rocznik Meteorologiczny 1929, PIM
  21. Rekordy klimatyczne w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. [dostęp 2012-11-09].
  22. „Krakow, Poland” – World Meteorological Organization.
  23. Bank Danych Regionalnych – Strona główna (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
  24. http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/18657.
  25. Centralny rejestr form ochrony przyrody – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
  26. Wykaz pomników przyrody na terenie miasta Krakowa – stan na 29 lutego 2012 r. (pol.). bip.krakow.pl, 2012-04-03. [dostęp 2012-08-07].
  27. UCHWAŁA NR XC/1202/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 stycznia 2010 r.
  28. Uchwała Rady Miasta Krakowa nr LX/782/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
  29. Gazeta Wyborcza – 33 z 50 miast UE z najgorszym powietrzem jest w Polsce. Na pierwszym miejscu...
  30. http://ze-swiata.pl/krakow-pozbedziemy-sie-smogu-w-piec-lat-za-120-mln-zl/ (pol.). zeŚwiata.pl. [dostęp 2013-01-04].
  31. Kraków: I stopień zagrożenia smogiem (pol.). zeŚwiata.pl. [dostęp 2013-01-04].
  32. Orkan Ksawery oddał przysługę naszym płucom. Zdmuchnął smog znad Krakowa (pol.). zeŚwiata.pl. [dostęp 2013-01-04].
  33. W czwartek powietrze nad Krakowem będzie tak toksyczne, że odradza się nawet biegania (pol.). zeŚwiata.pl. [dostęp 2013-01-04].
  34. na przykładzie zasad heraldyki zastosowanej w odniesieniu do herbu woj. Małopolskiego. Małopolska jako „Mater et Metropolis Omnium Terrarum Poloniae” – Matka i Stolica wszystkich ziem Polski.
  35. Kazimierz Rymut: Nazwy Miast Polski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987, s. 118–119. ISBN 83-04-02436-5.
  36. UCHWAŁA NR LXXV/732/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa.
  37. (Dz. U. z 1921 r. Nr 59, poz. 371) Ustawa z dnia 14 czerwca 1921 r. w przedmiocie zmiany postanowień ust. 2 § 42, ust. 1 § 48, § 54, ust. 2 § 62 i § 85 statutu gminnego dla st. król. miasta Krakowa.
  38. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1930 r. o przyłączeniu do gminy st. kr. miasta Krakowa kilku parcel z gminy wiejskiej Wola Duchacka w powiecie krakowskim (Dz. U. z 1930 r. Nr 89, poz. 698).
  39. Dz.U. 1930 nr 89, poz. 698 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1930 r. o przyłączeniu do gminy st. kr. miasta Krakowa kilku parcel z gminy wiejskiej Wola Duchacka w powiecie krakowskim. – jako przykład obowiązującego aktu prawnego, ogłoszonego na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP.
  40. Dz.U. 1926 nr 61, poz. 359 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1926 r. o przyłączeniu do gminy st. kr. miasta Krakowa parcel gruntowych L. k. 132/1, 135 i 136 L. wh. 136 księgi gruntowej gminy katastralnej Wola Duchacka w powiecie krakowskim.- jako przykład obowiązującego aktu prawnego, ogłoszonego na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP.
  41. Malopolanin.pl – Małopolska – Internetowy Serwis Lokalny.
  42. Wirtualny KRAKOW – PTHiU TAURUS.
  43. Warszawa – czy to naprawdę stolica? | zyciewarszawy.pl.
  44. miasteria.pl za: Urzędem Miasta Warszawa.
  45. Franciszek Leśniak, Król i jego miasta w województwie krakowskim (od wieku XVI do pierwszej połowy XVIII), w: Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy, Kraków 2003, s. 148.
  46. Polska Encyklopedia Szlachecka, t. I, Warszawa 1935, s. 42.
  47. Civitates Principales: wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej: katalog wystawy, red. Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak. Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, 1998. ISBN 83-906800-2-5.
  48. „Zamierzając przeto założyć miasto w Krakowie i zgromadzić tu ludzi z rożnych stron świata, wpajamy mocno w uszy każdemu z osobna, tak współczesnym, jak i przyszłym, że my – Bolesław z bożej łaski, książę Krakowa i Sandomierza, razem z dostojną matką naszą Grzymisławą, i szlachetną małżonką naszą Kunegundą, miasto to zakładamy na tym samym prawie, na jakim założone zostało miasto Wrocław, tak aby nie to co tam się dzieje, lecz co według prawa i wzoru miasta Magdeburga dziać się powinno, było zmienione, aby jeśli kiedyś byłaby co do tego jakaś wątpliwość, do pisanego prawa wątpiący się odwoływali”, [w:] Akt lokacji Krakowa, Archiwum Państwowe w Krakowie.
  49. Historia Warszawy, Strona Urzędu Miasta, www.um.warszawa.pl.
  50. Wirtualny KRAKOW – PTHiU TAURUS<.
  51. Marek Żukow-Karczewski, Klejnoty i insygnia koronacyjne w dawnej Polsce (prawdy i legendy), „Życie Literackie”, 9 VIII 1987 r., nr 32 (1846), s. 5.
  52. Marek Żukow-Karczewski, Rok 1918 w Krakowie, „Gazeta Krakowska”, 13 XI 1992 r., nr 265 (13574).
  53. Marek Żukow-Karczewski, op. cit.
  54. Marek Żukow-Karczewski, Strzały w Krakowie, „Gazeta Krakowska”, 5 XI 1993 r., nr 257 (13869).
  55. Ronald Modras „Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933–1939” Homini Kraków 2014 str. 310.
  56. [5].
  57. [6].
  58. Podhorizer–Sandel E., O zagładzie Żydów w dystrykcie krakowskim, [w:] „Biuletyn ŻIH”, 1959, nr 30, s. 87–109; Agatstein–Dormontowa D., Żydzi w Krakowie w okresie okupacji niemieckiej; [w:] „Rocznik Krakowski”, t. XXXI, Kraków 1958.
  59. Ruch oporu w czasie drugiej wojny światowej.
  60. Hasło Szare Szeregi – Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK.
  61. Hufiec ZHP Kraków-Podgórze.
  62. Miłobędzki, Przejście ZHP do konspiracji – Szare Szeregi – Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK.
  63. [7].
  64. [8].
  65. Marek Żukow-Karczewski, Książka pod okupacją, „KRAKÓW”, nr 3(23)/1989 r., s. 54, 55.
  66. Marek Żukow-Karczewski, „Urdeutsche Stadt Krakau”, „Czas Krakowski”, nr 134 (1184) 1994.
  67. [9].
  68. [10].
  69. Kraków był gotów do powstania.
  70. [11].
  71. [12].
  72. IPN BURZA ARMIA KRAJOWA w 1944 r.
  73. Stanisław Dąbrowa-Kostka (1972).
  74. Rocznik Statystyczny 1947 r.
  75. Ortofotomapa Krakowa i Nowej Huty w 1965 r.
  76. Grupa Wyszehradzka Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
  77. [13].
  78. [14].
  79. [15].
  80. [16].
  81. Klich zadowolony z krakowskiego szczytu NATO Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, 2009-02-20.
  82. [17].
  83. Wielka gospodarcza narada pod Wawelem Infor Biznes, 2010-10-23.
  84. W Krakowie odbyło się Forum Rynku Wewnętrznego (pol.). 2011-10-05. [dostęp 2011-12-07].
  85. Polska prezydencja w UE, nobilitacja Krakowa.
  86. Uchwała Rady Miasta o utworzeniu Parku Kulturowego (pol.). 2011-10-13. [dostęp 2011-12-07].
  87. Park Kulturowy Stare Miasto (pol.). 2011-12-07. [dostęp 2011-12-07].
  88. [18].
  89. [19].
  90. [krakow.stat.gov.pl Urząd Statystyczny w Krakowie]. [dostęp 2016-09-08].
  91. http://www.polskawliczbach.pl/Krakow, w oparciu o dane GUS.
  92. Współpraca z miastami zagranicznymi – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa – BIP MK. [dostęp 2010-05-16].
  93. Lei Ordinária 2632 Rio de Janeiro.
  94. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-sierpnia-2015-r-,2,36.html.
  95. Światowy Raport Inwestycyjny UNCTAD 2011 w biuletynie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
  96. Warszawa i Kraków wśród liderów | ekonomia24.pl.
  97. Warszawa i Kraków wśród najatrakcyjniejszych miast świata.
  98. The World According to GaWC 2010 (ang.). W: Globalization and World Cities (GaWC) Study Group and Network [on-line]. Loughborough University.
  99. J.Dębski, Lokalne bieguny wzrostu w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Tom II, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002, s. 169–172 i 194-198.
  100. Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów (stan w końcu grudnia 2009 r.) (pol.). Główny Urząd Statystyczny, 2010-02-01. [dostęp 2010-02-13].
  101. joneslanglassalle.pl.
  102. Kraków z najwyższą oceną wiarygodności kredytowej.
  103. Kraków największy ośrodek oustourcingu w Polsce.
  104. BPO/SSC in Małopolska 2012 Report | ASPIRE | Association of IT & Business Process Services Companies.
  105. Krakows metamorfos.
  106. 4. miejsce Krakowa i 10. miejsce Polski w najnowszym raporcie 50 najlepszych lokalizacji outsourcingu (pol.). polska.trade.gov.pl. [dostęp 2010-01-09].
  107. Tholons: Top 50 Global Emerging Outsourcing Cities (ang.). Scribd. [dostęp 2010-01-09].
  108. Kraków przeżywa najlepszy czas na rynku usług. To przyszłość.
  109. Centra usług w Krakowie.
  110. Which is Europe’s most congested city? (ang.). What car?, 2010-04-29. [dostęp 2010-04-29].
  111. TomTom przedstawia najbardziej zatłoczone miasta Europy (pol.). tomtom.com, 2010-04-21. [dostęp 2010-06-21].
  112. Stockholm car traffic not so slow – Stockholm News.
  113. mpk.krakow.pl.
  114. Wykaz NKA dla lokalizacji Ab. Służb Alarmowych 112 (pol.). uke.gov.pl. [dostęp 2014-12-27].
  115. Kraków – Ważne adresy/telefony – Szpitale – come2europe.eu.
  116. Lista szpitali MSWiA – Szpitale MSW – Służba Zdrowia MSW.
  117. Fizyk z Krakowa na czele CERN.
  118. Profesor UJ na czele EVBO.
  119. European Society of Surgery.
  120. Tadeusz Juliszewski pierwszym prezydentem CIGR z Polski.
  121. Krakowianin ekspertem Komisji Europejskiej.
  122. Prof. Jajszczyk wśród zarządzających Science Europe.
  123. ForumBiznesu.
  124. eit.europa.eu.
  125. AGH technologie węglowe. [dostęp 18.12.2009].
  126. Ruszyła pracownia Towarzystwa Maxa Plancka na UJ – Wiadomości w Onet.pl.
  127. Wprost 24 – Max Planck w Krakowie.
  128. Kraków Europejskim Miastem Sportu 2014 (pol.). krakow.pl, 2012-11-08. [dostęp 2012-11-11].
  129. [20].
  130. Magdalena Kursa, Rafał Romanowski: Kraków najmodniejszym miastem świata (pol.). gazeta.pl, 2006-12-20. [dostęp 2010-09-23].
  131. Turyści zostawili w 2012 roku w Krakowie 3,5 mld zł.
  132. Artykuł w gazeta.pl Kraków.
  133. [21].
  134. [22].
  135. Jewish guide and genealogy in Poland – Casimir / Kazimierz.
  136. Kraków miejscem spotkań.
  137. GUS: Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. 23.04.2010. [dostęp 2011-03-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-02-06)].
  138. B. Michalec, Kraków. Przewodnik ilustrowany, Wydawnictwo Pascal, Bielsko Biała 2007, s. 75 (ISBN 978-83-7304-801-0).
  139. Przerwa Techniczna.
  140. Post Open’er Theatre. Notatki z Boskiej Komedii, teatralny.pl [dostęp 2016-01-09].
  141. Kraków. Trwają zdjęcia do filmu „Music, War and Love” (pol.). 2015-11-12. [dostęp 2016-06-05].
  142. Przekrój.
  143. Tygodnik „Przekrój” powrócił z Warszawy do Krakowa – Kultura i Sztuka – Kultura wysoka i masowa – Dziennik.pl.
  144. Tygodnik Powszechny.
  145. Onet.
  146. Interia.
  147. RMF FM -lider słuchalności radiowej w Polsce.
  148. [DziennikPolski24.pl. dziennik.krakow.pl].
  149. Święty Józef – patron miasta Krakowa.
  150. Dane według raportów wyszukiwarki zborów (www.jw.org) z 26-08-2015.
  Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu – jest związkiem wyznaniowym oficjalnie zarejestrowanym w Polsce 27 stycznia 1984 roku, początkowo jako Stowarzyszenie Buddyjskie Karma Kagyu. Od października 1994 roku do października 2005 roku związek działał pod nazwą Związek Buddyjski Karma Kagyu.Droga krajowa nr 79 – droga krajowa przebiegająca z centralnej przez południowo-wschodnią do południowej części kraju. Jeden z trzech traktów komunikacyjnych łączących Katowice i Kraków. Przez większość trasy podąża za biegiem Wisły.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ulica Szewska – jedna z ulic Starego Miasta w Krakowie, zaczyna się w Rynku Głównym i jest kontynuacją ulicy Siennej i prowadzi do ulicy Podwale, gdzie dawniej istniało przedmieście Garbary z młynami i foluszami królewskimi. Zabudowa ulicy pochodzi głównie z XVI-XVII wieku. Przedłużeniem ulicy Szewskiej w kierunku zachodnim jest ulica Karmelicka.
  Autobus szynowy (potocznie szynobus) – lekki wagon silnikowy lub zespół trakcyjny o napędzie spalinowym, służący do obsługi ruchu pasażerskiego na liniach o niewielkich potokach podróżnych. W porównaniu z tradycyjnym pociągiem (lokomotywa + 1-2 wagony) o podobnej pojemności charakteryzuje się większymi przyspieszeniami, mniejszym zużyciem paliwa i większymi prędkościami osiąganymi na tych samych – zwykle drugorzędnych – szlakach. Szynobus jest zwykle pojazdem dwuosiowym o masie ok. 20 ton, z ok. 40-50 miejscami siedzącymi. Dla zwiększenia pojemności pociągu szynobusy można łączyć ze sobą. W przypadku wyposażenia w odpowiednio mocny zespół napędowy i odpowiednie sprzęgi (mechaniczny, hamulcowy, elektryczny), szynobus może ciągnąć zwykłe lub odpowiednio dostosowane do niego konstrukcyjnie (np. wyposażone w kabinę maszynisty) wagony doczepne. Sporadycznie budowane są także zespoły trakcyjne o konstrukcji typowej dla szynobusu, złożone z dwóch lub trzech wagonów (zwykle 1-2 wagony napędzane i 1 doczepny, w kabiny maszynisty wyposażone są wówczas tylko końcowe wagony).
  Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny (ang. International Society for Krishna Consciousness, w skrócie ISKCON), powszechnie znane jako Hare Kryszna – to hinduistyczna tradycja religijna określana jako gaudija wisznuizm wywodząca się z Bengalu Zachodniego i nauk Ćajtanji Mahaprabhu. Na Zachodzie nurt został spopularyzowany przez Bhaktivedantę Swamiego Prabhupadę, pierwszy ośrodek misyjny poza Indiami założony został przez Bhaktivedantę Swamiego w Nowym Jorku w roku 1966 . W Polsce MTŚK zostało oficjalnie zarejestrowane i wpisane pod numerem 30 do "Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dnia 31 stycznia 1990.
  Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.
  W Krakowie zarówno budynki mieszkalne jak i hale kulturalne odgrywały ważną rolę w procesie urbanizacji. Do dzisiejszych czasów przetrwało wiele teatrów jednak tylko niektóre pozostały w niezmienionej formie. Pomimo, że były przebudowane w znacznym stopniu, często używane do innych celów, czy też zniszczone nadają miastu specyficzny klimat. Odgrywają także dużą rolę w rozwoju sztuki teatralnej, w której Kraków zajmuje szczególnie wysokie miejsce.
  Balice – wieś w Polsce położona w środkowej części województwa małopolskiego, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów, na zachód od Krakowa. Wzdłuż wschodniej granicy miejscowości płynie rzeka Rudawa.
  Uwikłanie – polski film kryminalny z 2011 roku w reżyserii Jacka Bromskiego, zrealizowany na motywach powieści o tym samym tytule. Zdjęcia do obrazu powstawały w Krakowie. Film był dedykowany Jackowi Moczydłowskiemu, zmarłemu w 2010 roku, wieloletniemu szefowi produkcji Studia Filmowego Zebra.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.246 sek.